12. YÛSUF:

Bu ve bundan sonraki sûreler hazırlanma aşamasında…