Kur’ân’ın taklit edilemeyecek kadar mucizevi oluşu:

 

Kur’ân’ın taklit edilemeyecek kadar mucizevi oluşu ve bunların açıklanacağı bilgisi. Kur’ân’da açık ve gizli işaretler olduğu ve anlayarak okunduğunda anlam kazandığı.

 

>58:7< Allâh’ın göklerde ve yerde olanı bildiğini görmemiz mümkün mü? Bu âyetler zamanla keşfedilenlerin, Kur’ân da geçen gizli işaretlerin ispatlayacağını ortaya koyuyor.

 

>2:23, 2:24, 2:99, 2:118, 2:185, 3:7, 4:82, 10:15, 10:38, 11:13, 11:14, 17:88, 17:89, 17:101, 18:1, 19:73, 21:37, 22:16, 22:72, 23:68, 24:1, 25:33, 28:36, 30:58, 34:43, 38:29, 39:27, 39:28, 40:13, 40:81, 41:53, 45:25, 46:7, 47:24, 52:34, 57:9, 58:5, 58:7, 73:1, 73:2, 73:3, 73:4, 73:5, 73:6<