İyi davrananlara bereket:

 

Allâh, dünyada dilediğini nasiplendirse de, iyi davrananları muhakkak ayrıca nasiplendiriyor veya kazancını bereketli kılıyor. Allâh’tan dünyada ve âhirette güzellik ve rızk istemekle, kazancını Allâh’ın rızasını kazanmak için iyi işlere de harcayacağını dileyerek, O’ndan rızk istenebilmesi. Ancak kendinden başka kimseye faydası dokunmayan ve sırf dünyevi hevesi için isteyene, isteği verilip âhirette ise Cehenneme atılıyor.

 

>2:126, 2:198, 2:200, 2:201, 2:202, 2:261, 2:265, 2:276, 3:37, 3:145, 3:148, 4:32, 4:40, 7:156, 8:67, 9:75, 9:76, 11:15, 11:16, 17:18, 17:19, 17.20, 24:36, 24:37, 24:38, 28:77, 30:39, 34:39, 35:29, 35:30, 42:20<