Kavrayış kabiliyeti eksikliği ve kalp hastalığını oluşturan 7. Kromozom:

Şüpheci ve inkârcıyı Kur’ân, Williams-Beuren Sendromu’nun tanımı ile örneklendiriyor:

 

15:87     ‘Yâ Muhammed!’ Ve andolsun ki; sana verdik, iç içe kıvrımlarla, manalarla, tıklım tıklım ‘dolu’ ikili ‘tekrarlı bir sisteme dayalı’ yediyi ‘kavrayış kabiliyeti ve kalp hastalığını oluşturan 7. Kromozomu; 2:10, 2:269, 7:176’ ve yüce Kur’ân’ı.

 

2:10     Onların kalplerinde hastalık ‘şüphe, inkâr’ vardır. Allâh, bu yüzden hastalıklarını daha da artırdı. Ve yalanlıyor olmaları sebebiyle onlaradır ‘âhirette’ elem azap.

 

2:269     ‘Allâhü Teâlâ’, İdrak ‘yetisini’ dilediği ‘O’na yönelen’ kimseye verir. Ve kime idrak verilmişse, o hâlde ona çok hayır verilmiştir. Ve aklı ve gönlü işleyen, derin kavrayış sahiplerinden başkası hatırda tutmaz.

 

7:176     Ve eğer dileseydik ‘isteseydi’ onu, onunla ‘âyetlerimizle’ elbette yükseltirdik. Ve fakat o dünyaya ve tutkularına uydu ‘kötü arzuların esiri oldu’. Artık onun misali, köpeğin emsali gibidir ki, onu varıp kovsan da dilini sarkıtarak solur ‘algılayamaz, anlam veremez’ veya onu kendi hâline bıraksan da dilini sarkıtarak solur. Âyetlerimizi ‘hakikat bilgisini’ yalanlayan toplumun misali işte böyledir. Bu yüzden bu kıssayı anlat. Umulur ki, böylelikle inceden inceye düşünürler.

 

DNA ikili sarmalı:

 

Köpeklerin dost canlısı olmaları:

 

Kavrayış kabiliyeti ve kalp hastalığı: