Göğün genişletildiği:

 

Yıldızların devamlı birbirlerinden uzaklaşıyor oldukları. Yıldızların yön tayini yapabilecek kadar aynı mesafede göründükleri.

 

>6:97, 51:47, 56:75, 56:76<