„Tur dağının sağ yanı“:

 

Dünyaya ancak uzaydan bakıldığında mantıklı olur.

 

>19:52, 20:80, 28:30<