Doğular ve batılar:

 

Ekvatordan uzaklaştıkça doğular ve batılar değişir, Dünya’da gerçek anlamda doğu ve batı, kuzey ve güney kutuplarıdır bu nedenle „doğular ve batıların da Rabbi“ anlam kazanır. Dünya’nın 23,44° ekliptik ekseni nedeniyle her açıdan doğuş ve batışlar aynı yerden olmaz, hatta kuzey ve güneyde de aynı sıklıkta olmaz. Kuzey veya güney aslında tam anlamıyla doğu ve batıdır ve 6 ayda bir değişir. Hz. Zülkarneyn örneğinde olduğu gibi: Asya’dan batıya gitmek istedi ancak ilerledikçe Güneş’in asıl kuzey kutbundan battığını ve doğmadığını keşfetti.

 

>2:115, 2:142, 26:28, 37:5, 43:38, 55:17, 70:40, 73:9<