Kur’ân da, gelecekte yaşanacakların bilgisi:

 

Daha yaşanmadan olacak olayların kesin bilgilerle açıklanması. Bu ayrıca, Kur’ân’ın taklit edilemezliğine bir delil.

 

>2:30, 2:142, 3:55, 11:65, 13:31, 27:82, 30:2, 30:3, 30:4, 38:87, 38:88, 46:11, 48:27, 52:44, 54:43, 54:44, 54:45, 61:13, 77:16, 77:17, 108:1<