Allâh’ın bizim boyutumuzda anlatımı:

 

Bir nebze anlayabilmemiz için Allâh’ın bizim boyutumuzda anlatımı. Allâh’ın tek oluşunun mantıklı açıklamaları.

 

>2:255, 6:103, 16:96, 17:42, 21:22, 21:23, 21:24, 21:98, 21:99, 23:91, 24:35, 42:51, 57:3, 89:3<