Huve ellezî:

 

O ‘Allâhü Teâlâ’, O ki… Veya O ‘Allâhü Teâlâ’, O’dur ki… İfadesinin ardından gelen, Allâh’ın lütuflarından bahsedilir ve 55 âyetlerde geçmektedir. Tüm diğer âyetlerde kullanılan sadece ellezî’dir: ki o, – o ki.

 

>2:29, 3:6, 3:7, 6:2, 6:60, 6:72, 6:73, 6:97, 6:98, 6:99, 6:114, 6:141, 6:165, 7:57, 7:189, 8:62, 9:33, 10:5, 10:22, 10:67, 11:7, 13:3, 16:10, 16:14, 21:33, 22:66, 23:78, 23:79, 23:80, 25:47, 25:48, 25:53, 25:54, 25:62, 30:27, 33:43, 35:39, 40:13, 40:67, 40:68, 42:25, 42:28, 43:84, 48:4, 48:24, 48:28, 57:4, 57:9, 59:2, 61:9, 62:2, 64:2, 67:15, 67:23, 67:24<