Zü’l-Celâl-î ve’l-İkrâm / El-Ekrâm / Zû fadl / Zî’t-tavl:

 

Ebedî, azametli, yüce, yarattıklarının vasıflarından uzak, tüm eksiklerden arınmış, ikrâm sahibi. / Karşılıksız bolca ikrâm eden. / Lütuf, ikrâm, iyilik, af ve bağış sahibi.

 

11 isim
12 x
8 sûrede
12 âyette

 

>2:243, 2:251, 3:152, 3:174, 10:60, 27:73, 40:3, 40:61, 55:27, 55:78, 89:15, 96:3<