El-Mu’ızz / Er-Râfî / Er-Refî / Zû’l-Me’âric / Zû’l-izzeti:

 

Güç, galibiyet, üstünlük veren. / Kullarını yücelten, derecelerini yükselten. / Kendisinden daha yüksek derecede olunamayan, güç, galibiyet, üstünlük sahibi. /  Yüceltmenin yükseltmenin sahibi. / İzzet, güç, kuvvet ve şeref sahibi.

 

8 isim
27 x
23 sûrede
27 âyette

 

>2:253, 3:26, 3:55, 4:139, 4:158, 6:83, 6:165, 7:176, 9:2, 9:14, 10:65, 12:76, 13:2, 19:57, 22:18, 35:10, 37:180, 38:82, 40:15, 43:32, 56:3, 58:11, 63:8, 70:3, 79:28, 88:18, 94:4<