Zü’l-Meârici:

 

Yükselme boyutlarının ve derecelerinin sahibidir.

 

1 isim
1 x
1 sûrede
1 âyette

 

>70:3<