Zü’l-Celâlî ve’l-İkrâmî / El-Celîlû:

 

Ebedî, azametli, yüce, yarattıklarının vasıflarından uzak, tüm eksiklerden arınmış, ikram sahibidir.

 

3 isim
3 x
2 sûrede
3 âyette

 

>45:37, 55:27, 55:78<