Mâlik’û yevmi’d-Dînî:

 

Dîn ‘İlâhi esaslar’ gününün tek hükümranıdır.

 

1 isim
1 x
1 sûrede
1 âyette

 

>1:3<