Ez-Zâhirû:

 

Kudreti delillerle açıkça anlaşılandır.

 

1 isim
1 x
1 sûrede
1 âyette

 

>57:3<