Et-Tevvâbû:

 

İtaate döneni kabul eden, cezadan vazgeçendir.

 

 

13 isim
32 x
13 sûrede
25 âyette

 

>2:37, 2:37, 2:54, 2:54, 2:128, 2:128, 2:160, 2:160, 2:222, 3:128, 4:16, 4:64, 4:17, 4:17, 5:39, 9:15, 9:27, 9:102, 9:104, 9:104, 9:106, 9:117, 9:118, 9:118, 20:82, 24:10, 25:70, 33:73, 40:3, 42:25, 49:12, 110:3<