El-Vârisû:

 

Zatı, sıfatları, kuralları ve lütufları daim, ilk ve en son kalacak olandır, her şeyin ilk sahibi ve vârisidir.

 

3 isim
3 x
3 sûrede
3 âyette

 

>15:23, 21:89, 28:58<