El-Vâcidû:

 

Varlığı kendinden olan, istediğini, istediği vakit bulan, kullarını rızıklandırmaya ve cezalandırmaya gücü yetendir.

 

5 x
4 sûrede
5 âyette

 

>3:37, 4:64, 4:110, 18:49, 24:39<