El-Mutekebbîrû:

 

İhtişam sahibidir, ihtiyaç ve noksanlığı olmayandır.

 

1 isim
1 x
1 sûrede
1 âyette

 

>59:23<