El-Muktedirû:

 

Her şeyi belirleyen, engel olunamayan, kudretini ortaya koyandır.

 

3 isim
39 x
29 sûrede
39 âyette

 

>2:29, 2:117, 3:47, 3:59, 6:73, 6:96, 13:8, 15:21, 15:60, 16:40, 17:99, 18:45, 19:35, 21:87, 23:18, 25:2, 28:82, 30:37, 33:38, 36:38, 36:39, 36:82, 39:67, 40:68, 41:10, 41:12, 42:27, 43:11, 43:42, 54:42, 54:49, 54:55, 56:60, 57:29, 65:3, 70:28, 77:23, 80:19, 87:3<