El-Muhsî:

 

Her şeyi detaylı bilen, söz ve davranışları tespit edendir.

 

7 x
6 sûrede
7 âyette

 

>18:49, 19:84, 19:94, 36:12, 50:17, 72:28, 78:29<