El-Muheyminû:

 

Gözetleyen ve denetleyendir.

 

1 isim
3 x
3 sûrede
3 âyette

 

>5:48, 59:23, 89:14<