El-Melîkû:

 

Mutlak ve gerçek hükümdardır.

 

7 isim
8 x
8 sûrede
8 âyette

 

>2:247, 10:31, 20:114, 23:116, 54:55, 59:23, 62:1, 114:2<