El-Lâtîfû:

 

Hoş, nazik, tüm inceliklere, ayrıntılara nüfuz ederek bilen, lütufkârdır.

 

7 isim
7 x
7 sûrede
7 âyette

 

>6:103, 12:100, 22:63, 31:16, 33:34, 42:19, 67:14<