El-Kaviyyû:

 

Kudret ve güç sahibi, Kendisine güç yetirilemeyendir!

 

9 isim
9 x
8 sûrede
9 âyette

 

>8:52, 11:66, 22:40, 22:74, 33:25, 40:22, 42:19, 57:25, 58:21<