El-Hâkemû:

 

Hükmeden, hakkı yerine getirendir.

 

1 isim
25 x
19 sûrede
23 âyette

 

>2:113, 3:55, 4:141, 5:1, 6:114, 7:87, 10:54, 10:109, 11:45, 12:80, 13:41, 13:41, 16:124, 22:56, 22:69, 23:27, 33:36, 39:3, 39:46, 40:20, 40:78, 44:4, 60:10, 60:10, 95:8<