El-Hâfîzû:

 

Muhafaza eden koruyandır!

 

3 isim
24 x
19 sûrede
23 âyette

 

>2:255, 2:255, 6:61, 11:57, 12:64, 13:11, 15:9, 15:17, 19:64, 20:52, 20:110, 21:28, 21:32, 21:82, 22:76, 31:16, 34:21, 37:7, 41:12, 42:6, 50:4, 82:10, 85:22, 86:4<