El-Ğaffârû:

 

Günahları örten, tekrar tekrar bağışlayandır.

 

5 isim
5 x
5 sûrede
5 âyette

 

>20:82, 38:66, 39:5, 40:42, 71:10<