El-Evvelû:

 

İlktir, varlığının başlangıcı olmayandır.

 

1 isim
3 x
3 sûrede
3 âyette

 

>53:25, 57:3, 92:13<