El-Ekrâmû:

 

Çok şeref sahibi, pek cömert, ikram sahibidir.

 

3 isim
5 x
3 sûrede
4 âyette

 

>55:27, 55:78, 89:15, 89:15, 96:3<