El-Bedîû:

 

„OL!“ dediğinde dilediğini örneksiz, yoktan var edendir.

 

2 isim
10 x
7 sûrede
9 âyette

 

>2:117, 6:101, 10:4, 10:34, 10:34, 27:64, 29:19, 30:11, 30:27, 85:13<