El-Bâkî:

 

Varlığı, özellikleri ve hâkimiyeti sonsuzdur.

 

1 isim
3 x
3 sûrede
3 âyette

 

>20:73, 28:88, 55:27<