El-Bâisû:

 

Harekete geçirendir, uyandırandır, diriltendir, dereceleri yükseltendir, mevki verendir.

 

65 x
3 sûrede
65 âyette

 

>2:47, 2:56, 2:122, 2:129, 2:213, 2:246, 2:247, 2:253, 2:259, 3:33, 3:42, 3:55, 3:163, 3:164, 4:95, 4:96, 5:12, 5:31, 6:65, 6:83, 6:86, 6:132, 6:165, 7:103, 7:140, 7:182, 8:4, 9:20, 10:74, 10:75, 11:7, 12:76, 12:91, 13:4, 16:36, 16:89, 17:5, 17:21, 17:55, 17:70, 17:79, 18:12, 18:19, 19:50, 20:75, 22:5, 22:7, 25:51, 27:15, 27:65, 30:56, 31:28, 36:52, 40:15, 43:32, 44:32, 45:16, 46:19, 58:6, 58:11, 58:18, 62:2, 64:7, 70:3, 83:4<