El-Mu’ızz / Er-Râfî / Er-Refî / Zü’l-Me’âric / Zû’l-izzeti:

 

Güç, galibiyet, üstünlük veren. / Kullarını yücelten, derecelerini yükselten. / Kendisinden daha yüksek derecede olunamayan, güç, galibiyet, üstünlük lütuf sahibi. / İzzet, güç, kuvvet ve şeref sahibi.

 

23 isim
109 x
45 sûrede
106 âyette

 

>2:64, 2:90, 2:93, 2:105, 2:198, 2:243, 2:251, 2:253, 2:268, 3:26, 3:55, 3:73, 3:74, 3:152, 3:170, 3:171, 3:174, 3:180, 4:32, 4:37, 4:54, 4:70, 4:73, 4:83, 4:113, 4:113, 4:139, 4:154, 4:158, 4:173, 4:175, 5:2, 5:54, 6:83, 6:165, 7:176, 8:29, 9:28, 9:59, 9:74, 9:75, 9:76, 10:58, 10:60, 10:65, 10:107, 11:3, 11:66, 12:38, 13:2, 16:14, 17:12, 17:66, 17:87, 17:111, 19:57, 24:10, 24:14, 24:20, 24:21, 24:32, 24:33, 24:36, 24:38, 27:16, 27:40, 27:73, 28:73, 30:23, 30:45, 30:46, 33:47, 34:10, 35:10, 35:12, 35:30, 35:32, 35:35, 37:180, 38:82, 40:15, 40:61, 42:22, 42:26, 43:32, 43:33, 44:30, 44:57, 45:12, 48:29, 49:8, 52:5, 55:7 56:3, 57:21, 57:21, 57:29, 58:11, 59:8, 62:4, 62:4, 62:10, 63:8, 70:3, 71:13, 73:20, 79:28, 88:18, 94:4<