El-Bâri’ / El-Hâlık / El-Hallâk / El-Müdebbir / El-Mûcid:

 

Ne yaratacağını önceden bilen. /  Yaratan. /  Tekrar tekrar yaratan. / Ahenkle kusursuz türleri eşsiz yaratan. / İcat eden.

 

9 isim
236 x
75 sûrede
207 âyette

 

>2:21, 2:29, 2:54, 2:54, 2:164, 2:228, 3:47, 3:59, 3:190, 3:191, 3:191, 4:1, 4:1, 4:28, 4:119, 5:17, 5:18, 6:1, 6:2, 6:73, 6:94, 6:100, 6:101, 6:102, 7:11, 7:12, 7:12, 7:54, 7:54, 7:69, 7:181, 7:185, 7:189, 7:191, 9:36, 10:3, 10:4, 10:5, 10:6, 10:34, 11:7, 11:119, 13:5, 13:16, 13:16, 14:19, 14:19, 14:32, 15:26, 15:27, 15:28, 15:33, 15:85, 15:86, 16:3, 16:4, 16:5, 16:8, 16:17, 16:20, 16:48, 16:70, 16:81, 17:49, 17:51, 17:61, 17:70, 17:98, 17:99, 17:99, 18:37, 18:48, 18:51, 18:51, 19:9, 19:67, 20:4, 20:50, 20:55, 21:16, 21:33, 21:37, 21:104, 22:5, 23:12, 23:14, 23:14, 23:14, 23:14, 23:17, 23:17, 23:115, 24:45, 24:45, 25:2, 25:3, 25:49, 25:54, 25:59, 26:78, 26:166, 26:184, 27:60, 27:64, 28:68, 29:19, 29:20, 29:44, 29:61, 30:8, 30:11, 30:20, 30:21, 30:22, 30:27, 30:30, 30:40, 30:54, 30:54, 31:10, 31:11, 31:25, 31:28, 32:4, 32:7, 32:7, 32:10, 34:7, 35:1, 35:3, 35:11, 36:36, 36:42, 36:68, 36:71, 36:77, 36:78, 36:79, 36:81, 36:81, 36:81, 37:11, 37:11, 37:11, 37:96, 37:125, 37:150, 38:27, 38:71, 38:75, 38:76, 38:76, 39:4, 39:5, 39:6, 39:6, 39:6, 39:6, 39:38, 39:62, 40:57, 40:57, 40:62, 40:67, 41:9, 41:15, 41:21, 41:37, 42:29, 42:49, 43:9, 43:9, 43:12, 43:16, 43:19, 43:87, 44:38, 44:39, 45:4, 45:22, 46:3, 46:33, 46:33, 49:13, 50:15, 50:15, 50:16, 50:38, 51:49, 51:56, 52:35, 53:45, 54:49, 55:3, 55:14, 55:15, 56:57, 56:59, 57:4, 57:22, 59:24, 59:24, 64:2, 64:3, 65:12, 67:2, 67:3, 67:3, 67:14, 70:19, 70:39, 71:14, 71:15, 74:11, 75:38, 76:2, 76:28, 77:20, 78:8, 79:27, 80:18, 80:19, 82:7, 86:5, 86:6, 87:2, 88:17, 89:17, 90:4, 92:3, 95:4, 96:1, 96:2, 98:6, 98:7, 113:2<