Gökler:

 

„Arş“:

 

„2 gün / 4 gün / 6 gün“ :

 

Göklerin ve yeryüzünün, Allâh’ın emriyle oluştuğu:

 

Göklerin ve yerin uyumlu işleyişi:

 

Allâh’ın, hiçbir şeyi gerekçesiz yaratmadığı:

 

Allâh’ın „Bedî“ özelliği:

 

Var olan her şeyin örneksiz yaratılması:

 

„Zerre“:

 

Var olan her şeyin başlangıcı, big bang sonrası gaz hâlinde Hidrojen:

 

Plazma, Gamma ışını, Radyasyon, kozmik ışınlar:

 

„Tecrî“:

 

Karanlık enerji, karanlık materi, materi, antimateri:

 

6 defa „OL!“ :

 

Karanlık ve aydınlık:

 

Göklerin 7 katmandan oluşumu:

 

Solucan deliği:

 

Süpernova patlamasıyla oluşan Nötron Yıldızı/Pulsar:

 

Göklerden gelen tüm maden ve metaller:

 

Yıldızların mesafeleri:

 

Rastlantı sonucu yaratılmanın imkânsız olduğu:

 

Dünya dışı başka varlıkların yaşadığı:

 

Devamlı karanlık veya aydınlık olan, gezegenler:

 

Güneş tutulmasına Ay’ın sebep oluşu:

 

„Kamer“:

 

„Şems“:

 

„Zilzâl“:

 

Uzayda yolculuk yapılacağının bildirimi:

 

Evrenin tek olmadığı bilgisi:

 

„Semavat” : Gökler gördüğümüz ve göremediğimiz ve ölçemediğimiz uzay maddeleri. „Semae” : ‘Tekil’ Olduğu halde uzaydan bahsedilen âyetler:

 

„Semavati”: Bu âyetlerdeki gökler, atmosfer ve uzay:

 

„Semae“ : Gök, Dünya atmosferi, Dünya ve Atmosferinin ilk oluşumları. Binaen: Kubbe şeklinde bina:

 

Kara delikler:

 

Var olan her şeyi yok eden kıyâmet, big rip: