Dünyanın yuvarlak olduğu bilgisi:

 

„Yugşî, yagşâ “: bir şeyin bürünerek örtülmesi. „Yukallibu“: çevrilmesi, ellerin çevrilerek ovuşturulmasında da kullanılıyor. „Binaen“: kubbe şeklinde yapılmış bina.

 

>2:22, 7:54, 13:3, 24:44, 39:5, 40:64, 84:3, 92:1<