Dağların gemiler gibi yüzerek, hareket ettikleri:

 

Yeri sabitleştirdikleri. Yeryüzünde kıtaların ve fay hatlarının var olduğu.

 

>13:4, 16:15, 21:31, 27:61, 27:88, 31:10, 41:10, 50:7, 77:27, 78:7, 79:32, 86:12, 88:19<

 

TR https://www.youtube.com/watch?v=EH0zW1Hbts4

 

D https://www.youtube.com/watch?v=q3tVfYk0lJg

 

Dağların çeşitli renkler veya mineraller içerdikleri:

 

Nehirlerin dağlarda oluşup, taşların su barındırdığı:

 

Dağların yontulması, tünel açılması, mağaralar: