El-Bedîû:

 

„OL!“ dediğinde dilediğini örneksiz, yoktan var edendir.

 

2 isim
2 x
2 sûrede
2 âyette

 

>2:117, 6:101<