Resûlullâh a.s’ın okuduğu dizilişle Kur’ân-ı Kerîm:

 1. FÂTİHA: Bir şeyin başlangıcı açan-anahtar anlamına gelir. Beş vakit ibadet ‘namaz’ anlamında, beş kere hamd (:Yüceltilme, övgü) ile başlayan sûrelerin ilkidir. Bilindiği gibi 7 değil 6 âyettir. >1:1, 6:1, 18:1, 34:1, 35:1<
 1. ALAK: Alak, kelime olarak sülük gibi yapışan kan emen ‘embriyo’ demektir. Adını ikinci âyetinden almıştır. Hz. Muhammed aleyhisselâm’a ilk inen sûredir ve „ Ikra! ‘Oku; idrak et! “ emriyle başlamaktadır. 19 âyettir.
 1. MÜZZEMMİL: Vahiyle örtünüp gizlenen elçi anlamına gelmektedir. Adını ilk âyetinden almıştır. 20 âyettir.
 1. MÜDDESSİR: Vahye bürünen elçi anlamına gelmektedir. Adını ilk âyetinden almıştır. 56 âyettir.
 1. DUHÂ: Gün ağarmasından güneşin ufukta bir süre yükselmesine dek geçen zaman aralığıdır. Adını ilk âyetinden almıştır. 11 âyettir.
 1. İNŞİRÂH ‘ŞERH’: Açılmak, genişlemek, sevinmek manalarına gelir. Hz. Muhammed’in s.a.s. göğsünün ferahlatılması, huzur ve güvene kavuşturulması ifade edildiğinden bu adı almıştır. 8 âyettir.
 1. KALEM: Kalem, bildiğimiz gibidir. Adını ilk âyetinden almıştır. 52 âyettir.
 1. TEKVÎR: Dürülmek anlamına gelmektedir. Adını ilk âyette, kıyâmet alâmeti olarak geçen ‘Güneş dürüldüğünde’ âyetinden almıştır. 29 âyettir.
 1. A’LÂ: İlk âyeti ‘Yüce’ manasına gelen Allâh’ın adıyla başladığından bu adı almıştır. 19 âyettir.
 1. LEYL: Gece demektir. Adını ilk âyetinden almıştır. 21 âyettir.
 1. FECR: Tan yerinin ağarması, şafak manalarına gelir. Adını ilk âyetinden almıştır. 30 âyettir.
 1. KADR ‘KADİR’: Kur’ân-ı Kerîm’in yeryüzüne indirilmeye başladığı gece Kadir ‘kudretli’ gecedir. Sûre Kadir gecesinden bahsettiği için bu adı almıştır. 5 âyettir. Kur’ân-ı Kerîm, indiği geceyi kudretli ve bin aydan daha hayırlı yapan kitaptır.
 1. ASR: Zaman, çağ, gündüzün iki ucu, sabah ibadeti ‘namazı’, ikindi vakti gibi manalara gelmektedir. Adını ilk âyetinden almıştır. 3 âyettir.
 1. ÂDİYÂT: Koşan atlar demektir. Adını ilk âyetinden almıştır. 11 âyettir.
 1. KEVSER: Çok lütuf manasına gelir. Kevser, cennette bir ırmak veya havuzun da adıdır. Ama âyette geçen şekli, sûrenin bütünü ve inme zamanı göz önüne alındığında burada kastedilen Kevser, muhtemelen Hz. Fatıma a.s.’ dır. 3 âyettir ve Kur’ân-ı Kerîm’in en kısa sûresidir.
 1. TEKÂSÜR: Çoklukla övünmek, çoğalma yarışı anlamındadır. İnsanların mal ve evlatlarda çoğalma yarışlarının kendilerini felakete sürüklemesinden bahsedildiğinden bu adı almıştır. 8 âyettir.
 1. MÂ’ÛN: Adını son âyetinden alır. İyilik, yardım veya zekât manalarına gelir. Yardımlaşmaya engel olan kimselerin vasıfları anlatıldığından bu adı almıştır. 7 âyettir.
 1. KÂFİRÛN: Kâfirler, hakikati örtmeye şartlanmışlar, inkârcılar demektir. Adını ilk âyetinden almıştır. 6 âyettir.
 1. TEBBET ‘MESED’: Perişan olsun manasındadır. Hz. Muhammed’in s.a.s. amcası ve İslâm düşmanı olan Ebu Leheb hakkında inmiştir. 5 âyettir.
 1. FÎL: Bilinen hayvan Fil demektir. Adını ilk âyetinden almıştır. Hz. Muhammed’in s.a.s. doğduğu yıl meydana gelen fil hadisesini anlatır. 5 âyettir.
 1. KUREYŞ: Adını ilk âyette geçen Kureyş’ ten alır. Peygamberimiz Hz. Muhammed’in s.a.s. mensubu bulunduğu kabileden bahsedildiğinden bu adı almıştır. 4 âyettir.
 1. KÂRİ’A: Şiddetli gürültülerle çarpan felâket, kıyâmet manalarına gelir. Adını 1-3 âyetlerden almıştır. 11 âyettir.
 1. FELÂK: Sabah veya yarmak manasına gelir. Adını ilk âyetinden almıştır. 5 âyettir.
 1. NÂS: İnsanlar demektir. Adını 1-3. âyetlerden alır. 6 âyettir. Felak ve Nâs sûrelerine iki koruyucu denir.
 1. İHLÂS: Samimi olmak, dînde ‘İlâhi esaslara’ içtenlikle yönelmek ve yalnızca Allâh için uygulamak manalarına gelir. Her türlü Allâh’a ortak yakıştırmadan, arınma da ifade edildiğinden bu adı almıştır. 4 âyettir.
 1. NECM: Yıldız demektir. Adını ilk âyetinden almıştır. 62 âyettir.
 1. ABESE: Yüzünü ekşitip, buruşturdu anlamına gelmektedir. Adını ilk âyetinden almıştır. 42 âyettir.
 1. ŞEMS: Güneş demektir. Adını ilk âyetinden almıştır. 15 âyettir.
 1. BÜRÛC: Yıldız kümeleri, burçları anlamına gelmektedir. Adını ilk âyetinden almıştır. 22 âyettir.
 1. TÎN: Sûrenin asıl konusu olan insanın yaratıldığı madde ve muhtemelen yaratılan ilk insan hücresinin oluştuğu toprakların adıdır. >6:2, 37:11< Adını ilk âyetinden almıştır. 8 âyettir.
 1. ZİLZÂL: Deprem demektir. Adını ilk âyetinden almıştır. 8 âyettir.
 1. İNSÂN ‘DEHR’: İlk âyetinde geçen insan kelimesinden ve insanın önceki hâline dikkat çekildiğinden bu adı almıştır. 31 âyettir.
 1. KIYÂME: Kıyâmet gününden bahsedildiği için bu adı almıştır. Adını ilk âyetinden almıştır. 40 âyettir.
 1. HÜMEZE: Arkasından çekiştirmek, alay etmek manalarına gelir. Dedikoduculuk kınandığı için bu adı almıştır. 9 âyettir.
 1. MÜRSELÂT: Gönderilenler manasına gelmektedir. Adını ilk âyetinden almıştır. 50 âyettir.
 1. KÂF: Sûrenin ilk âyetinde yer alan Kâf, Mukattaa harf sebebiyle bu adı almıştır. 45 âyettir.
 1. BELED: Şehir demektir. Âyette bahsedilen şehir Mekke’dir. 20 âyettir.
 1. TÂRIK: Karanlığı delen, şiddetlice vuran anlamlarına gelmektedir. Âyette geçen manası 3. âyette açıklanmıştır. 17 âyettir.
 1. YÂSÎN: Sûrenin ilk âyetinde yer alan Yâ, Sîn, Mukattaa harfler sebebiyle bu adı almıştır. 83 âyet olan Yâsîn sûresi Kur’ân-ı Kerîm’in kalbidir.
 1. FURKÂN: Gerçeği, asılsızdan ayıran anlamına gelmektedir. Adını ilk âyetinden almıştır. Furkân, Kur’ân-ı Kerîm’in adlarından biridir. 77 âyettir.
 1. RAHMÂN: İnansın veya inanmasın, kullarına sonsuz şefkatle merhamet eden manasında. Allâh’ın sıfatlarından olan Rahmân, bununla başladığından bu ad verilmiştir. 78 âyettir.
 1. FÂTIR: Örneksiz, sanat inceliği bakımından üstün yaratan anlamına gelmektedir. Adını ilk âyette geçen Fâtır kelimesinden almıştır. Beş vakit ibadet ‘namaz’ anlamında, beş kere hamd (:Yüceltilme, övgü) ile başlayan sûrelerin beşinci ve sonuncusudur. 45 âyettir. >1:1, 6:1, 18:1, 34:1, 35:1<
 1. MERYEM: Sûrenin çoğunda Hz. Meryem a.s.’dan (:Allâhû Teâlâ’ya dosdoğru ibadet eden) bahsedildiği için bu adı almıştır. 98 âyettir.
 1. TÂ-HÂ: Sûrenin ilk âyetinde yer alan, Tâ, Hâ, Mukattaa harfler sebebiyle bu adı almıştır. 135 âyettir.
 1. HÂKKA: Geleceği kuşkusuz olan kıyâmet manasına gelmektedir. Adını ilk âyetinden almıştır. 52 âyettir.
 1. ME’ÂRİC: Yükselme boyutları, mertebelerin sahibi olan Allâhü Teâlâ’nın 114 isimlerinden biridir. Adını 3. âyetten almıştır. 44 âyettir.
 1. NEBE’: Haber demektir. Sûre, kıyâmet günü haberiyle başladığından bu adı almıştır. 40 âyettir.
 1. NÂZİ’ÂT: Söküp çıkaranlar anlamına gelmektedir. Adını ilk âyetinden almıştır. 46 âyettir.
 1. İNFİTÂR: Çatlayıp yarılmak anlamındadır. Bu sûrede de kıyâmet vaktinden bahsederken, âyette ‘Gökyüzü çatlayıp yarıldığında’ denilmekte  ve sûre adını ilk âyetinden almıştır. 19 âyettir.
 1. VÂKI’A: Olay demektir. Adını ilk âyette geçen ve var olan her şeyin sonunu konu alan kıyâmet olayını anlatan âyetten almıştır. 96 âyettir.
 1. ŞU’ARÂ: Şairler anlamına gelmektedir. 224. âyetinde şairlerden bahsettiği için bu adı almıştır. 227 âyettir.
 1. İNŞİKÂK: Yarılmak, ikiye ayrılmak manasına gelmektedir. Adını ilk âyette kıyâmet sürecinde göğün yarılmasından bahsedildiği sebebiyle almıştır. 25 âyettir.
 1. NEML: Karınca demektir. 18. âyette geçen Hz. Süleymân a.s.’ın ordusunu görünce yoldan çekilen karıncalardan bu adı almıştır. Bu sûrenin başında ve 30. âyetinde besmele vardır ve 2 besmelesi olan tek sûredir. 93 âyettir.
 1. KAMER: Ay demektir. Adını ilk âyetinden almıştır. 55 âyettir.
 1. SÂD: Sûrenin ilk âyetinde yer alan, Sâd, Mukattaa harf sebebiyle bu adı almıştır.88 âyettir.
 1. A’RÂF: Cennet ve cehennem arasında yer alan, yüksek yer, tepe anlamına gelmektedir. Adını 46. ve 48. âyetlerde geçen ‘A’râf’ kelimelerinden alır. 206 âyettir.
 1. SECDE: Secde etmek ‘namazda, ellerin, alnın, dizlerin ve ayakların yere değmesi’ anlamına gelir. Adını 15. âyetten alır. 30 âyettir.
 1. RA’D: Gök gürültüsü anlamına gelmektedir. Adını 13. âyetinde gök gürültüsünün, Allâh’ı yücelterek her türlü noksanlıktan uzak kılmasını konu aldığından bu adı almıştır. 43 âyettir.
 1. TÛR: İlk âyetinde Hz. Mûsâ a.s.’ın üzerindeyken kendisine vahyin ‘Tevrât ’ın’ geldiği Sînâ’daki Tur dağıdır. 49 âyettir.
 1. MÜLK: Saltanat, hükümranlık anlamına gelmektedir. Adını ilk âyetinden almıştır. 30 âyettir.
 1. ĞÂŞİYE: Dehşetiyle her yeri bürüyen, dünya kıyâmetidir. Adını ilk âyetinden almıştır. 26 âyettir.
 1. KEHF: Yer kovuğu ‘mağara’ demektir. 9-27. âyetlerde Ashabı Kehf ‘Yer kovuğu sahabeleri’. Bu inançlı gençlerin zalim hükümdar ve putperest toplumdan kaçıp yer kovuğuna gizlenen hikâyesi anlatıldığından sûreye bu ad verilmiştir. Beş vakit ibadet ‘namaz’ anlamında, beş kere hamd (:Yüceltilme, övgü) ile başlayan sûrelerin üçüncüsüdür. 110 âyettir.>1:1, 6:1, 18:1, 34:1, 35:1<
 1. CİNN: Cinlerin ‘örtülü veya dumansız ateşten, bir tür radyasyondan yaratılan varlıkların’ Kur’ân-ı Kerîm’i dinleyip Müslüman (:Allâh’a teslimiyeti benimseyen) olmalarından bahsettiği için bu adı almıştır. 28 âyettir.
 1. NÛH: Hz. Nûh a.s.’ın elçi olarak gönderilişi ve halkını ikna çabaları anlatıldığından bu adı almıştır. 28 âyettir.
 1. İBRÂHÎM: 35.-41. âyetlerde Hz. İbrâhîm a.s.’ın ‘Delille konuşan ve iyiliğe eren’ duası geçtiğinden sûreye bu ad verilmiştir. 52 âyettir.
 1. SÂFFÂT: Dizilerek saf tutmuş manasına gelir. Adını ilk âyetinden almıştır. Allâh’ın yemin ettiği, meleklerdir. 182 âyettir.
 1. KASAS: Kıssalar, hikâyeler anlamına gelmektedir. 25. âyetten adını almıştır. 88 âyettir.
 1. İSRÂ: Geceleyin yürüme veya gece yolculuğu anlamına gelmektedir. Adını ilk âyetinden almıştır. Allâhû Teâlâ’nın, Hz. Muhammed aleyhisselâm’ı, gecenin bir vaktinde alâmetlerinden bir kısmını göstermek üzere Mescid-i Harâm’dan (: hürmetli, yasakların uygulandığı ibadethane) Mescid-i Aksâ’ya (: en uzak ibadethane) götürmesini konu alır. 111 âyettir.
 1. YÛNUS: 98. âyetinde Hz. Yûnus a.s.’ın halkından bahsedildiği için bu adı almıştır. 109 âyettir.
 1. HÛD: 50.-60. âyetlerde Hz. Hûd a.s.’ın hayatı anlatıldığı için sûreye bu ad verilmiştir. 123 âyettir.
 1. YÛSUF: Sûrenin tamamında Hz. Yûsuf a.s.’ın hayatı anlatıldığı için sûreye bu ad verilmiştir. 111 âyettir.
 1. HİCR: Hicr, Semûd halkının yaşadığı yerin adıdır. Hz. Sâlih a.s. bu halka peygamber olarak gönderilmiştir. 80-84. âyetlerde Hicr, taş halkı denilen yerde yaşayan insanlardan bahsedildiği için bu ad verilmiştir. 99 âyettir.
 1. EN’ÂM: ‘Sağmal’ Hayvan sûresi, koyun, keçi, deve, sığır ve manda gibi sağmal hayvanları bir arada ifade eder. Arapların hayvanlara uyguladıkları bazı gelenekler kınandığı için bu adı almıştır. Beş vakit ibadet ‘namaz’ anlamında, beş kere hamd (:Yüceltilme, övgü) ile başlayan sûrelerin ikincisidir. 165 âyettir. >1:1, 6:1, 18:1, 34:1, 35:1<
 1. NAHL: Dişi bal arısı demektir. 68.-69. âyetlerinde Allâh’ın bal arısına, dağlardan, ağaçlardan ve çardaklı bahçelerden evler ‘kovanlar’ edinmesi vahyi, sebebiyle bu ad verilmiştir. 128 âyettir.
 1. LOKMÂN: Adını Allâh’ın, Hz. Lokmân a.s.’a verdiği lütuftan bahseden 12. âyetten almıştır. 34 âyettir.
 1. SEBE’: Sebe sûresi, adını 15. âyetinde yer alan Yemen’de bir bölge veya kabile ismi olan Sebâ kelimesinden almıştır. Beş vakit ibadet ‘namaz’ anlamında, beş kere hamd (:Yüceltilme, övgü) ile başlayan sûrelerin dördüncüsüdür. 54 âyettir. >1:1, 6:1, 18:1, 34:1, 35:1<
 1. ZÜMER: Zümre kelimesinin çoğuludur, bölükler manasına gelmektedir. Adını 71 ve 73. âyetlerden almıştır. 75 âyettir.
 1. MÜ’MİN: Mümin ‘Samimiyetle inanan’ anlamına gelmektedir. 28-45. âyetlerde Firavun hanedanından olup samimiyetle inanmış kişiden bahsedildiği için, sûreye bu ad verilmiştir. 85 âyettir.
 1. ENBİYÂ: Peygamberler anlamına gelip, peygamberlerden söz edildiğinden bu adı almıştır. 112 âyettir.
 1. MÜ’MİNÛN: Müminler ‘Samimiyetle inananlar’ manasına gelmektedir. İsmini ilk âyetinden almıştır. 118 âyettir.
 1. FUSSİLET: Açıklanmıştır anlamına gelmektedir. Adını 3. âyetten almıştır. Sûrenin bir diğer adı da Mukattaa harfler olan Hâ, Mim’dir. 54 âyettir.
 1. ŞÛRÂ: Danışma anlamına gelmektedir. 38. âyette, samimiyetle inananların işlerini aralarında danışmayla gördükleri anlatıldığından bu adı almıştır. 53 âyettir.
 1. ZUHRÛF: Mücevher anlamına gelmektedir. Adını 35. âyetten, Allâh’ın verdiği ziynetlerin sadece bu dünya hayatının malı olduğunun ifade edilmesinden almıştır. 89 âyettir.
 1. DUHÂN: Duman demektir. Adını 10. âyetinden almıştır. 59 âyettir.
 1. CÂSİYE: Diz üstü çökmek manasına gelir. Adını 28. âyetinden almıştır. 37 âyettir.
 1. AHKÂF: Kum tepeleri anlamına gelir. Hz. Hûd a.s.’ın halkının yaşadığı bölgenin adıdır. Adını 21. âyetinden almıştır. 35 âyettir.
 1. ZÂRİYÂT: Rüzgârlar demektir. Adını ilk âyetinden almıştır. 60 âyettir.
 1. RÛM: Rumlardan ‘Bizanslılardan’ bahseden 2-5. âyetlerinde Perslerle ‘İranlılarla’ yapılan savaşta yenilgiye uğrayan Romalıların, yakında galip geleceğinin ifade edilmesinden bu adı almıştır. 60 âyettir.
 1. ANKEBÛT: Örümcek demektir. 41. âyetinde, inkârcıların işleri örümcek ağına benzetildiğinden bu adı almıştır. 69 âyettir.
 1. MUTAFFİFÎN: Miktar ve tartıda hile yapanlar manasına gelmektedir. Bu adı ilk âyetinde miktar ve tartıda hile yapanların kınanmaları sebebiyle almıştır. 36 âyettir.
 1. HACC: Hac ibadetinden bahsedip, 27. âyetinden bu adı almıştır. 78 âyettir.
 1. MUHAMMED:Adını 2. âyette geçen efendimiz Muhammed aleyhisselâm’dan alır. Övülmüş manasına gelmektedir. Sûrenin diğer adı da Kıtaldir (:adam öldürmek) 38 âyettir.
 1. TEĞÂBUN: Aldanma ‘kâr veya zarar ettiğini anlama günü’ anlamına gelmektedir. Adını 9. âyetten almıştır. 18 âyettir.
 1. BAKARA: İnek/düve demektir. Adını 67.-71. âyetlerde Yahudilere kesilmesi emredilen düveden alır. Kur’ân-ı Kerîm’in en uzun sûresi olup 286 âyettir.
 1. ENFÂL: Ganimetler demektir. Adını ilk âyetinden almıştır. 75 âyettir.
 1. HADÎD: Demir demektir. 25. âyetinde demirin indirildiğinden söz edildiği için bu adı almıştır. 29 âyettir.
 1. NÛR: Gökleri ve yeri aydınlatan, hakikat bilgisi manalarına gelir. 35. âyetinde geçen Nur ibaresinden adını almıştır. 64 âyettir.
 1. ÂL-İ İMRÂN: İmran’ın ailesi anlamına gelmektedir. 34-37. âyetlerde adı geçen İmran, Meryem a.s.’ın babasıdır. 200 âyettir.
 1. SAFF: Saf tutmak sûresi, 4. âyette samimiyetle inananların saf tutarak Allâh yolunda savaşmaları anlatıldığından bu adı almıştır. 14 âyettir.
 1. CUM’A: Toplanmak sûresi, 9. âyetinde cuma günü çağrı yapıldığında toplu hâlde ibadete ‘namaza’ gidilmesi emredildiğinden bu adı almıştır. 11 âyettir.
 1. BEYYİNE: Ayan beyan delil manasındadır. Adını ilk âyetinden almıştır. 8 âyettir.
 1. HAŞR: Toplanmak, bir araya gelmek, sürgün etmek manasına gelmektedir. Adını 2. âyetten almıştır. 24 âyettir.
 1. MÜNÂFİKÛN: Münafıklardan ‘ikiyüzlü olup, dıştan inanmış görünüp içten inanmayanlardan’ bahsettiği için bu adı almıştır. 11 âyettir.
 1. MÜCÂDELE: Çatışma demektir. Adını ilk âyetinden almıştır. 22 âyettir.
 1. AHZÂB: Hizipler, topluluklar anlamlarına gelmektedir. Adını bu sûrede Müslümanlara (:Allâh’a teslimiyeti benimseyen) karşı Hendekte savaşmak üzere birleşen Arap kabilelerinden almıştır. Hendek savaşının diğer adı Ahzâb savaşıdır. 73 âyettir.
 1. NİSÂ: Kadınlar demektir. Birçok âyetinde kadın haklarından bahsedildiği için bu adı almıştır. 176 âyettir.
 1. TALÂK: Boşanma demektir. Sûrenin ilk âyetlerinde boşanma anlatıldığından bu adı almıştır. 12 âyettir.
 1. MÂİDE: Ziyafet, Sofra anlamına gelmektedir. Adını 112.-114. âyetlerinde geçen havarilerin (:Îsâ a.s.’ın İlâhi esasları yaymakla görevli yardımcıları) gökten indirilmesini istediği sofradan almıştır. 120 âyettir.
 1. MÜMTEHİNE: Adını 10. âyetten, Allâh’a ortak yakıştıranlardan kaçıp, inançlılara gelen kadınların sınanmalarından alır. 13 âyettir.
 1. FETİH: Başarı, zafer anlamlarına gelmektedir. Âyetlerinde birkaç defa fetihten söz edildiğinden bu adı almıştır. 29 âyettir.
 1. NASR: Yardım demektir. İlk âyette Allâh’ın yardımı anlatıldığından bu adı almıştır. 3 âyettir.
 1. HUCURÂT: Odalar demektir. Adını 4. âyetten almıştır. 18 âyettir.
 1. TAHRÎM: Haram kılma, yasaklama anlamına gelmektedir. Adını ilk âyetinden almıştır. 12 âyettir.
 1. TEVBE: 104. âyetinde yer alan Allâh’ın, tövbeleri kabul eylediği, bağışladığıyla ilgili olduğundan bu sûreye Tevbe adı verilmiştir. Tövbe: yapılan hatalardan ve günahlardan vazgeçip onu bir daha yapmamaya karar vermek, itaate dönmektir. Sûrenin bir diğer adı da berae’dir, ‘ilişkileri kesme’ anlamına gelmektedir. Kur’ân-ı Kerîm’de başında besmele olmaksızın başlayan tek sûredir. 129 âyettir.