22. HACC:

 

„ Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm! Bismillâhirrahmânirrahîm! “.

 

„ Sığınırım Allâh’a, taşlanmış ‘rahmetinden kovulmuş’ şeytanın ‘şerrinden’!*

 

>7:200, 15:34, 16:98<

 

Allâh’ın adıyla… Ki, sonsuz şefkatle merhamet edendir; inançlıları esirgeyen, acıyan, bahşedendir! “.*

 

>19:45, 21:42, 21:43, 39:38, 67:20, 67:28<

 

 

 

22:1     Ey insanlar! Korunun ‘karşı gelmekten’ Rabbinize! Muhakkak ki, zelzelesi o saatin (kıyâmet), büyük şeydir.*

 

>6:31, 6:47, 6:134, 10:53, 10:54, 20:15, 21:9, 22:7, 22:55, 29:53, 40:59, 51:14, 67:25, 67:27<

 

22:2     O günü gördüğünde, vazgeçer her emziren kadın ‘bile’ emzirdiği şeylerden ‘bebeğinden’; ve doğurur her hamile kadın taşıdığını. Ve görürsün insanları sarhoş; ve değillerdir sarhoş. Ve lâkin Allâh’ın, azabı şiddetlidir!

 

22:3     Ve insanlardan kimileri mücâdele eder, Allâh hakkında, ölçüyü aşarak ki, bilgisizce. Ve uyarlar ‘ancak’ her tür ölçüyü aşan şeytanlara.*

 

>2:139, 22:3, 22:8, 22:9, 22:19<

 

22:4     Üzerine yazıldı ‘zorunlu kılındı’ mutlaka onun ‘şeytanın’ ki, kim dönerse ona, o hâlde mutlaka şaşırtır onu* ve yöneltir onu, ‘cehennemin’ karıştırılan, kızgınlaştırılan çılgın ateşi azabına.

 

>2:208, 2:268, 4:120, 5:91, 6:121, 8:48, 14:22, 16:99, 17:62, 17:63, 17:64, 17:65, 24:21, 35:6<

 

22:5     Ey insanlar! Ve eğer kuşkulanıyorsanız diriltilmeden ki, buna rağmen oluşumunu yapılandırarak var ettik sizleri topraktan; sonra özümlenmiş damladan, sonra da sülükten, sonra da bir çiğnemlik et (cenin) ki, oluşumu yapılandırılarak var edilmiş ve oluşumu yapılandırılarak var edilmemiş ‘arası ki, bunları’ beyan etmemiz için sizlere! Ve ‘bir’ karar kılınma ‘yeridir’ rahimlerde dilediğimiz şey, adlandırılmış ‘bir’ vadeye kadar. Sonra çıkarırız sizleri çocuk ‘hâlinde’ ki, sonra erişkinliğine ulaşmanız için. Ve sizlerden kimileri, vefat ettirilir. Ve sizlerden kimileri, döndürülür ömrün en rezaletine ki, bilememesi için bilgisinden ‘bildiklerinden’ sonra bir şey. Ve görürsün ki yeryüzü hareketsiz, cansızdır; derken indirdiğimi zaman üzerine su, titrer ve kabarır. Ve yetiştirir her tür iç açıcı ‘dişili-erkekli’ çiftler.

 

22:6     İşte bu, Allâh’ın… Ki O’nun, olduğundandır varlığı gerçek, sabit! Ve muhakkak ki O’dur, ölüleri canlandıran! Ve muhakkak ki O’dur, her şey üzerinde dilediğini, irade ettiği gibi icra eden ve yapmaya kudretli!

 

22:7     Ve muhakkak ki, o saat (kıyâmet) gelecek!* Ki, kuşku yoktur onda! Ve ‘bilin’ Allâh’ın, diriltecek olduğunu*, kabirlerdeki kimseleri!*

 

>6:31, 6:47, 6:134, 10:53, 10:54, 20:15, 21:9, 22:7, 22:55, 29:53, 40:59, 51:14, 67:25, 67:27<

>1:3, 7:8, 11:103, 11:104, 11:105, 14:48, 20:108, 24:25, 75:30<

>7:57, 10:45, 17:52, 23:112, 23:113, 23:114, 23:115, 30:55, 30:56, 46:35, 79:46<

 

22:8     Ve insanlardan kimileri mücâdele eder, Allâh hakkında, ölçüyü aşarak ki, bilgisizce; ve ‘bir’ yönlendirilme ‘vesilesi’ olmaksızın ve aydınlatıcı ‘bir’ kitaba ‘hakikat bilgisine’ dayanmaksızın.*

 

>2:139, 22:3, 22:8, 22:9, 22:19<

 

22:9     İkinci ‘tür insan ise’, nezaketiyle ‘ikna eder’ ki, şaşırtmak için ‘insanları’, Allâh’ın yolundan.* Onadır dünyada rüsva’lık. Ve tattıracağız ona, kıyâmet günü, yakıcı azabı.*

 

>6:144, 14:30, 22:9, 25:42, 31:6<

>2:39, 2:81, 2:217, 2:257, 2:275, 3:116, 4:56, 7:36, 10:27, 13:5, 21:39, 39:8, 40:6, 40:43<

 

22:10   İşte bu ‘azap’, ellerinle sunduğun ‘günahlar’ sebebiyledir! Ve Allâh’ın, kullara zulmedici olduğundan değildir!

 

22:11   Ve insanlardan kimileri harfiyen ‘ucu ucuna hizmetle, ibadetle’ kul olur Allâh’a. Öyle ki, eğer isabet ederse ona ‘bir’ hayır, kanaatkârdır onunla.* Ve eğer isabet ederse ona ‘bir’ fitne ‘zarar’, geri döner yüzünü ‘ibadet’ üzerinden. ‘O’ hüsrana uğrayandır dünyada ve âhirette. İşte budur o, apaçık hüsran.

 

>10:7, 22:11, 89:27, 89:28, 89:29, 89:30<

 

22:12   Davet ‘dua’ ederler ‘kutsallaştırılan zât’a, puta’. Ki, Allâh’a ilişiksizdirler; ‘hiçbir’ zarar vermeyen şeylere, onlara ve fayda sağlamayan şeylere, onlara.* İşte budur o, uzak ‘geri dönülmez’ sapkınlık.

 

>3:151, 4:117, 6:100, 10:18, 23:117, 39:3, 42:21, 46:5<

 

22:13   Davet ‘dua’ ederler elbette ‘o’ kişilere ‘kutsallaştırılan zâtlara’ ki, zararı ‘daha’ yakındır faydasından. Ne kötü efendi, ne kötü cemaat.

 

22:14   Muhakkak ki Allâh, dâhil eder o kimseleri ki, samimiyetle inananlardır ve gayretleri erdemlidir; cennetlere ki, akar onun altından nehirler. Muhakkak ki Allâh, ifa eder murad ettiği şeyi!

 

22:15   Kim olur da, zanneder ki, asla yardım etmez Allâh ona, dünyada ve âhirette de;* haydi uzatsın bir sebebi göğe, sonra kessin ‘irtibatı’, artık baksın giderir mi ‘kendisine kurduğu bu’ tuzağı öfkelendiği şeyi? (Görür ki, yardım yine ancak yeri ve gökleri yaratan Allâhû Teâlâ’dandır.)

 

>3:60, 3:160, 6:64, 20:109, 22:11, 30:5, 39:44, 89:15, 89:16<

 

22:16   Ve işte böyle, Biz indirdik onu, ayan beyan âyetleri!* Muhakkak ki Allâh, yönlendirir murad ettiği ‘rızasına uyan’ kişiyi ‘razı olduğu yola’!*

 

>2:2, 2:97, 7:52, 10:37, 10:38, 16:102, 17:9, 17:105, 17:106, 18:2, 25:32, 26:192, 26:193, 26:194, 26:195, 32:2<

>2:256, 5:16, 7:178, 13:27, 16:9, 18:29, 31:22, 39:41, 57:20, 64:11<

 

22:17   Muhakkak o kimseler ki, samimiyetle inananlardır ve Yahudi kimseler ve Sâbiîler ve Hristiyanlar ve Mecûsîler ve ‘Allâhû Teâlâ’ya’ ortak yakıştıran kimselerin; muhakkak ki Allâh, ayırır aralarını kıyâmet günü. Şüphesiz ki Allâh, her şey üzerinde her daim hazır, her şeyin iç yüzünün farkında, şahittir!

 

SÂBİÎLİK – TDV İslâm Ansiklopedisi (islamansiklopedisi.org.tr)

 

MECÛSÎLİK – TDV İslâm Ansiklopedisi (islamansiklopedisi.org.tr)

 

22:18   (Secde âyeti!) Görmez misin ki, Allâh’a secde ediyor olduklarını ki, ‘yalnızca’ Zât’ına; göklerdeki kimseler ve yeryüzündeki kimseler ve güneş ve ay ve yıldızlar ve dağlar ve ağaçlar ve canlılar ve insanlardan birçoğu da!* Ve birçoğunun üzerine azap hak oldu. Ve ‘müstahik’ kimi hor kılarsa Allâh, artık yoktur onu, onurlandıran. Muhakkak ki Allâh, ifa eder dilediği şeyi!

 

>2:258, 3:83, 13:15, 16:48, 16:49, 17:44, 17:107, 22:18, 32:15, 41:37, 53:62<

(Allâhû Teâlâ’nın yarattığı tüm ne varsa, Zât’ının koyduğu doğa yasalarına uyup, yaratılış amaçları gereği işlevlerine devam ederler; dolayısıyla da istekli veya isteksiz O’nun buyruğuna riayet etmiş ve kendi usullerince yüceliğini övüp, ibadet etmiş olurlar. Hür iradeyle Allâh’ın rızasını kazananlar ise, O’nun yüceliğini bilinçli bir şekilde över ve ibadet ederler.)

 

22:19   Bu ikisi, iki hasımdır* ki, çekiştiler Rableri hakkında. ‘Hakikat bilgisini’ örtmeye şartlanmış kimselere ki, biçildi onlara ateşten kıyafetler. Dökülür üstlerinden başlarına kaynar su.

 

>2:139, 22:3, 22:8, 22:9, 22:19<

 

22:20   Kaynaşır onunla karınlarındaki şeyler ve deriler.

 

22:21   Ve onlaradır demirden boyunduruklar.

 

22:22   Her defasında murad ettiklerinde çıkmaya oradan, gamdan; ‘geri’ döndürülürler oraya: „ Ve tadın, yakıcı azabı ‘denilerek’! “.*

 

>2:39, 2:81, 2:217, 2:257, 2:275, 3:116, 4:56, 7:36, 10:27, 13:5, 21:39, 39:8, 40:6, 40:43<

 

22:23   Muhakkak ki Allâh, dâhil eder o kimseleri ki, samimiyetle inananlardır e gayretleri erdemlidir; cennetlere ki, akar onun altından nehirler. ‘Cennetlikler’ süslenirler orada altından bileziklerle ve incilerle. Ve örtüleri orada, ipektir.

 

22:24   Ve yönlendirilenlerdir, sözün temiz ‘hoş olanına’. Ve yönlendirilenlerdir, yüceltilmeye, övgüye lâyık ‘olanın’ yoluna.

 

22:25   Muhakkak o kimseler ki, ‘hakikat bilgisini’ örtmeye şartlanmışlardır; ve alıkoyarlar Allâh’ın yolundan.* Ve Mescid-i Harâm; hürmetli, yasakların uygulandığı ibadethaneden (Kâbe) .* O ki, kıldık onu insanlara eşit, ‘kendini’ oraya adayan ‘yerliye’ ve ayrılan ‘ziyaretçiye’. Ve kimin muradı orada, zulümle amacından saptırmak ‘olursa’, tattırırız ona elem azaptan!*

 

>7:86, 8:36, 11:19, 14:3, 16:88<

>2:126, 2:127, 3:96, 3:97<

>8:34, 8:35<

 

22:26   Ve yerleştirdiğimiz zaman İbrahim’i, Ev’in (Kâbe) mekânına; ‘taahhüt ettik ki’, Bana ortak yakıştırmamayı bir şeyi ‘ilâhları’! Ve temiz tutmayı evimi, ‘ibadet için’ etrafını dolaşanlara ve ‘Allâhû Teâlâ’nın huzurunda’ dikilenlere ve eğilenlere ve yere kapananlara!

 

Âdem aleyhisselâm’dan beri Allâhû Teâlâ’nın inananlara emri: ıkra.com

 

22:27   ‘Yâ Muhammed!’, İlân et, insanlar içinde haccı! Gelsinler sana, yaya olarak ve üzerinde her bir yorgun-bitkin develerle ki, gelecekler her derin vadilerden!

 

22:28   Ki, şahit olsunlar, kendilerine sağlanan faydalara! Ve ‘besmele ile’ yâd etsinler Allâh’ın adını,* malum günlerde üzerine ki, onları rızıklandırdığı şeye dört ayaklı ‘sağmal’ hayvanlardan! Artık yiyin ondan ve doyurun zor durumda olanı, fakiri!

 

>22:28, 22:34, 22:36<

 

22:29   Sonra da kötü davranışlarına, kirlerine son versinler! Adaklarını yerine getirsinler ve kadim Ev’i (Kâbe)* tavaf etsinler!*

 

>2:126, 2:127, 3:96, 3:97<

 

22:30   İşte bunları ve kim ki, yüceltir hürmetleri ‘saygı gösterilmesi gerekenleri’ Allâh’ın, o hâlde o’dur, ‘daha’ hayırlı ona, Rabbinin katında! Ve helâl ‘caiz’ kılındı sizlere ‘sağmal’ hayvanlar, sizlere okunan şeyler haricinde! Bu yüzden kaçının murdar heykellerden ve kaçının yanlış ‘yalan’ sözden!

 

22:31   Hanifler (yegâne İlâh’a inanan) ‘olarak yaşayın’ Allâh için ki, ortak yakıştırmaksızın O’na! Ve kim ki, ortak yakıştırır Allâh’a,* o hâlde, sanki düştü de gökten, böylece kapmış gibidir onu, kuş. Veya sürükler onu bir esinti, derin bir mekâna.

 

>3:151, 4:117, 6:100, 10:18, 23:117, 39:3, 42:21, 46:5<

 

22:32   İşte bunları ve kim ki, yüceltir şeriatlarını (yaşam ortamı ve şartlarına göre kurallar) Allâh’ın, o hâlde o, kalplerinin ‘günahlardan’ korunduğundandır.

 

22:33   Onlarda, faydalar ‘vardır’ adlandırılmış ‘bir’ vadeye kadar.* Ki, sonra ‘bunun da’ mahalli kadim Ev’dir (Kâbe).*

 

>5:2, 5:97, 16:5, 22:30, 22:33, 22:34<

>2:126, 2:127, 3:96, 3:97<

 

22:34   Ve her ümmet için, kıldık ‘bir’ ayin. ‘Besmele ile’ yâd etsinler Allâh’ın adını,* üzerine ki, onları rızıklandırdığı şeye dört ayaklı ‘sağmal’ hayvanlardan! Çünkü İlâhınız tek İlâhtır! Artık Zât’ına, teslimiyeti benimseyin! ‘Yâ Muhammed!’, Ve müjdele mütevazileri!

 

>22:28, 22:34, 22:36<

 

22:35   Ki o kimseler, yâd edildiği zaman Allâh, titrer kalpleri. Ve sabredenlerdir üzerlerine isabet eden ‘musibet’ şeylere. Ve uygulayanlardır ‘titizlikle, gereğince’ ibadeti ‘namazı’!* Ve rızıklandırdığımız şeylerden onları, ‘Allâhû Teâlâ’nın rızası için’ bağış yaparlar!

 

>2:43, 2:238, 4:103, 11:114, 14:40, 17:78, 17:110, 19:31, 19:55, 20:130, 20:132, 21:73, 22:78, 25:64, 30:17, 30:18, 39:9, 50:39, 51:17, 51:18, 52:49, 73:2, 73:3, 73:4, 76:16<

 

22:36   Ve kurbanlık büyükbaşlar hayvanlar… Kıldık onu sizlere, şeriatlarından (yaşam ortamı ve şartlarına göre kurallar) Allâh’ın. Ki, sizlere hayır ‘vardır’ onda. O hâlde ‘besmele ile’ yâd edin Allâh’ın adını* üzerlerine, ‘kurban edilmek üzere’ dizilmişlerken! Nihayet yanları yere gelince ‘devrilip canları çıkınca’, artık yiyin ondan; ve doyurun kanaatkârı ve muhtacı! İşte böyle riayet ettirdik sizlere. Ki, belki şükredersiniz!

 

>22:28, 22:34, 22:36<

 

22:37   Asla erişmez Allâh’a ‘kurbanların’ etleri ve ne de kanları. Ve lâkin erişir O’na, ‘samimi kulluk çabanız ve karşı gelmekten’ korunmanız. İşte böyle riayet ettirir onu (kurbanlıkları) sizlere, yüceltmeniz için Allâh’ı ki, sizleri yönlendirdiği şey üzerine. ‘Yâ Muhammed!’, Ve müjdele iyilik edenleri!

 

22:38   Muhakkak ki Allâh, savar samimiyetle inanan kimselerden ‘hainlerin şerrini’. Muhakkak ki Allâh, sevmez ihanette ısrarcı, nankörlerin tümünü!

 

22:39   İzin verilmiştir savaşan kimseler için, ‘savaşmaları‘ ki, zulme uğradıkları sebebiyle. Şüphesiz ki Allâh, onlara yardıma elbette kudretlidir!

 

22:40   O kimseler ki, çıkarıldılar yurtlarından, haksız yere. Ancak ki: „Rabbimiz Allâh!“ demelerinden. Ve olmasaydı Allâh’ın defetmesi, onlardan birilerini bir kısmıyla, elbette yıkılmıştı ‘rahiplerin’ mabetleri ve ‘Hristiyanların’ kiliseleri ve ‘Yahudilerin’ havraları ve ‘Müslümanların’ mescitleri ki, içerisinde Allâh’ın adı çokça yâd edildiği. Ve elbette yardım eder Allâh, O’na, ‘davasında’ yardım edene. Şüphesiz ki Allâh, elbette gücüne, iktidarına güç yetirilemeyen, sağlam, kuvvetlidir; mutlak yüce, eşsiz, benzersizdir!

 

22:41   O kimseler ki, eğer imkânlandırdık mı onları yeryüzünde, uyguladılar ‘titizlikle, gereğince’ ibadeti ‘namazı’* ve verdiler zekâtı ve tembihlediler makul olanla ve men ettiler aykırılıktan! Ve Allâh’adır âkıbeti işlerin.*

 

>2:43, 2:238, 4:103, 11:114, 14:40, 17:78, 17:110, 19:31, 19:55, 20:130, 20:132, 21:73, 22:78, 25:64, 30:17, 30:18, 39:9, 50:39, 51:17, 51:18, 52:49, 73:2, 73:3, 73:4, 76:16<

>11:103, 11:105, 14:48, 82:19<

 

22:42   ‘Yâ Muhammed!’, Ve eğer yalanlıyorlarsa seni, o zaman ‘bil ki’, yalanlamışlardı onlardan önceki Nûh’un halkı da ve Âd (Hûd aleyhisselâm’ın halkı) ve Semûd (Sâlih aleyhisselâm’ın halkı).

 

22:43   Ve İbrâhîm’in halkı ve Lût halkı da.

 

22:44   Ve Medyen sahabeleri (Şuayb aleyhisselâm’ın halkı). Ve yalanlandı Mûsâ da. Buna rağmen mühlet verdim, ‘hakikat bilgisini’ örtmeye şartlanmış kimselere. Sonra onları aldım ‘yakaladım’. Artık ‘bakın’, nasıl oldu inkâr ‘edilmem’!*

 

>2:15, 6:5, 6:10, 7:101, 13:32, 14:42<

 

22:45   Ne var ki, pek çok ‘uyarılan inkârcı’ şehirlerden ki, yok ettik onu; ve o ‘halkı’, zulmediyorlarken.* Ki, artık o ‘evler’ çatıları, duvarları üzerine yıkılmış ve su kuyusu bozuk inşa edilmiş saray ‘dan ibarettir’.

 

>7:4, 7:97, 7:98, 9:70, 11:100, 11:117, 15:4, 17:16, 21:6, 21:95, 36:31<

 

22:46   Dolaşmazlar mı yeryüzünde ki, nihayet olsun kendilerine, onunla akıl yürütecek kalpler. Veya kulakları ki, onlarla işitirler? Ne var ki, doğrusu o gözler kör değildir ve lâkin kalpler kördür; ki o, göğüslerdeki.

 

22:47   ‘Yâ Muhammed!’, Ve acele istiyorlar senden, ‘vadedilen’ azabı.* Ve asla ihtilâf etmez Allâh, vaadine! Ve muhakkak ki, Rabbinin nezdinde bir gün, bin sene gibidir, saydığınız şeylerden ‘müddetle’.

 

>6:31, 6:47, 6:134, 10:53, 10:54, 20:15, 21:9, 22:7, 22:55, 29:53, 40:59, 51:14, 67:25, 67:27<

Allâh katında zaman kavramı: ıkra.com

 

22:48   Ve pek çok ‘uyarılan inkârcı’ şehirlerden ki, mühlet verdim ona; ve o ‘halkı’, zulmediyorlarken.* Sonra aldım ‘yakaladım’ onu. Ve Bana’dır varış!

 

>7:4, 7:97, 7:98, 9:70, 11:100, 11:117, 15:4, 17:16, 21:6, 21:95, 36:31<

 

22:49   De ki: „ Ey insanlar! Ben, sadece sizleri apaçık uyaranım! “.*

 

>3:184, 5:70, 6:42, 14:4, 14:44, 16:36, 16:44, 17:77, 28:47<

 

22:50   Artık o kimseler ki, samimiyetle inananlardır ve gayretleri erdemlidir; ki, onlaradır, ‘âhirette’ bağışlanma ve karşılıksız kıymetli rızık.

 

22:51   Ve o kimseleri ki, çabalarlar âciziyyete âyetlerimiz hakkında. İşte onlar, ‘cehennemin’ alevli ateşi sahabeleridir.

 

22:52   ‘Yâ Muhammed!’, Ve göndermedik senden önce de ‘hiçbir’ elçiden ve bildirici (peygamber) ki, olmaksızın ‘kendisine inen vahyin,* Allâhû Teâlâ’dan olduğunu’ temenni ettiği zaman, şeytanın ‘kuşku’ katması, temennisine. Ne var ki, Allâh fesheder ‘düşüncelerine’ kattığı şeyi şeytanın. Sonra âyetlerini ‘hakikat bilgisini, delillerle’ sağlamlaştırır Allâh.* Ve Allâh, en iyi bilendir; âdil, hakkı yerine getiren, adaletle hükmedendir!

 

>2:253, 4:164, 7:62, 7:117, 7:143, 19:9, 21:45, 42:51<

(42:51’den bilindiği gibi, Allâhû Teâlâ’nın, hiçbir insanla konuşması olmamıştır! Kelâmıyla da olsa, yine vahiyledir veya melekler aracılığıyla.)

 

>11:1, 11:120, 15:9, 22:52, 25:32, 41:42<

 

22:53   Ki, belirlemek içindir, kattığı şey şeytanın, sınama ‘vesilesiyle’;* kalpleri ‘şüphe, inkâr’ hastalıklı kimseleri ve kalpleri katılaşmış ‘olanı’. Muhakkak ki zalimler, elbette uzak bir kopukluk içindedirler.

 

>8:25, 9:126, 21:35, 29:2<

 

22:54   Ve bilsinler ki, ‘ilhamla’ ilim verilen kimseler,* onun ‘hakikat bilgisinin, ancak’ Rabbinden bir gerçek olduğunu. Böylelikle inanırlar ki o, artık gönülden boyun eğerek ona, kalpleriyle. Şüphesiz ki Allâh, elbette yönlendirendir; samimiyetle inanan kimseleri ‘razı olduğu’ yol doğrultusuna.*

 

>3:7, 4:162, 17:107<

>2:256, 5:16, 7:178, 13:27, 16:9, 18:29, 31:22, 39:41, 57:20, 64:11<

 

22:55   Ve zail olmaz ‘hakikat bilgisini’ örtmeye şartlanmış kimselerden, ondaki kararsızlık, ta ki, o saat (kıyâmet)* ansızın gelir onlara, veya gelir onlara azap verimsiz bir gün.

 

>6:31, 6:47, 6:134, 10:53, 10:54, 20:15, 21:9, 22:7, 22:55, 29:53, 40:59, 51:14, 67:25, 67:27<

 

22:56   Saltanat, hükümranlık, izin günü (Allâhû Teâlâ’nın izniyle gerçekleşecek kıyâmet günü) Allâh’ındır; ki, hükmeder aralarında.* Artık o kimseler ki, samimiyetle inananlardır ve gayretleri erdemlidir; Naîm cennetlerindedirler.

 

>9:109, 9:110, 10:19<

 

22:57   Ve o kimseler ki, ‘hakikat bilgisini’ örtmeye şartlanmışlardır; ve yalanladılar âyetlerimizi, artık işte onlar ki, onlaradır alçaltıcı azap.*

 

>2:39, 2:81, 2:217, 2:257, 2:275, 3:116, 4:56, 7:36, 10:27, 13:5, 21:39, 39:8, 40:6, 40:43<

 

22:58   Ve hicret ‘göç’ eden kimseler, Allâh’ın yolunda, sonra da katledilenler veya öldürülenler ki, elbette rızıklandıracaktır Allâh onları, iyi bir rızıkla. Ve Şüphesiz ki Allâh, elbette O’dur, rızık verenlerin en hayırlısı!

 

>2:154, 3:169, 3:195, 9:111, 22:58, 47:4<

 

22:59   Elbette dâhil eder onları bir yere ki, hoşnutturlar ondan. Ve şüphesiz ki Allâh, elbette en iyi bilendir;     hemen cezalandırmayan, ılımlı davranandır!

 

22:60   İşte bu, ‘şaşmayan, İlâhî adaletinde olduğu gibi’ ve kim cezalandırırsa, benzeriyle, onunla cezalandırıldığı şeyin;* ve sonra ‘yine’ azgınlığa uğrarsa, elbette yardım eder mutlaka ona Allâh. Şüphesiz ki Allâh, elbette affedendir; fazlalığına bakmaksızın günahları örten, bağışlayandır!*

 

>2:190, 2:191, 2:192, 2:193, 2:194, 2:256, 4:90, 4:91, 8:39, 8:58, 8:59, 8:60, 8:61, 9:12, 9:29, 9:36, 9:123, 33:60, 33:61, 60:7, 60:8, 60:9<

>15:49, 20:82, 28:16, 39:53<

 

22:61   İşte bu, Allâh’ın ‘yine aynı İlâhî adaleti gereği’ sokuyor olduğundandır, geceyi gündüze ve sokuyor gündüzü geceye! Ve ‘İlâhî adaletin sağlanması ise’, Allâh’ın, işitmesi devamlı ve her şeyi kapsayan, işittiğine icabet eden; her hâliyle gören olduğundandır!

 

22:62   İşte bu, Allâh’ın… Ki O’nun, olduğundandır varlığı gerçek, sabit! Ve muhakkak ki, davet ‘dua’ ettikleri şeyler ‘kutsallaştırılan her türlü zât, put’ ki, O’ndan ‘Allâhû Teâlâ’dan’ ilişiksizdirler; o asılsızdır.* Ve Allâh’ın… Ki O’nun, olduğundandır üstün, kudretli, ulvi; sınırsız büyük!

 

>3:151, 4:117, 6:100, 10:18, 23:117, 39:3, 42:21, 46:5<

 

22:63   Görmez misin ki, Allâh’ın olduğunu, indirenin gökten su; ki, böylece olur yemyeşil. Şüphesiz ki Allâh, hoş, nazik, tüm inceliklere, ayrıntılara nüfuz ederek bilen, lütufkârdır; haberdar, üstün bilgi sahibidir!

 

22:64   Zât’ının dır, ne varsa göklerde ve ne varsa yerde! Ve Şüphesiz ki Allâh, elbette O’dur, hiçbir şeye muhtaç olmayan, müstağni; yüceltilmeye, övgüye lâyıktır!

 

22:65   Görmez misin ki, Allâh’ın olduğunu, riayet ettirenin ‘kullanılabilir kılanın’ sizlere, yeryüzündeki şeyleri; ve gemileri ki, yüzer denizde O’nun emriyle ‘hükmü ile’. Ve tuttu göğü ki, düşmesin yer üzerine, O’nun izni olmaksızın. Şüphesiz ki Allâh, elbette insanlara insaf edendir; inançlıları esirgeyen, acıyan, bahşedendir!*

 

>19:45, 21:42, 21:43, 39:38, 67:20, 67:28<

 

22:66   Ve O’dur ki Zât’ı, hayat verdi sizlere.* Sonra öldürecek sizleri, sonra da canlandıracak sizleri.* Muhakkak ki insan, elbette nankörleşir!*

 

>2:28, 2:243, 4:66<

>2:28, 2:56, 22:66, 39:42, 40:11<

>6:63, 6:64, 10:12, 10:22, 10:23, 16:54, 30:33, 31:32, 41:49, 41:50, 41:51<

İki defa ölüm, iki defa diriltilme: ıkra.com

 

22:67   Ve her ümmet için, kıldık ‘bir’ ayin. Onlar ‘kitap erbapları’, ayinlerinde artık keşmekeşlik etmesinler emir ‘hüküm’ hakkında.* ‘Yâ Muhammed!’, Ve davet ‘dua’ et Rabbine; muhakkak ki, ‘razı olunan’ doğrultuya yönlendirilme üzerindesin!

 

>2:148, 22:67, 29:46, 42:15<

 

22:68   ‘Yâ Muhammed!’, Ve eğer mücâdele ederlerse seninle, o zaman de ki: „ Allâh, en iyi bilendir; gayret ettiğiniz şeyleri! “!

 

22:69   Allâh, hükmeder aranızda kıyâmet günü, hakkında ihtilâf ediyor olduğunuz şeyleri!

 

>9:109, 9:110, 10:19<

 

22:70   Bilmez misin ki, Allâh’ın biliyor olduğunu, gökte ve yerdeki şeyleri. Muhakkak ki, işte bu, Allâh’a kolay!*

 

>2:255, 6:59, 11:123, 13:9, 15:24, 16:19, 67:13, 67:14<

 

22:71   Ve ‘hizmetle, ibadetle’ kul oluyorlar ‘ilâhlara’; ki, Allâh’a ilişiksizdirler!* Ki, hakkında ‘hiç’ bir salahiyet indirmediği bir şeye ‘rağmen’. Ve hakkında bilgileri olmayan bir şeyde. Ve yoktur zalimlere yardımcıları!

 

>3:151, 4:117, 6:100, 10:18, 23:117, 39:3, 42:21, 46:5<

 

22:72   Ve okunduğu zaman onlara âyetlerimiz ayan beyan, tanırsın yüzlerinden aykırı, ‘hakikat bilgisini’ örtmeye şartlanmış kimseleri. Neredeyse saldırırlar o kimselere ki, okurlar onlara            âyetlerimizi. ‘Yâ Muhammed!’, De ki: „ Öyleyse bildireyim mi sizlere, bundan ‘daha’ şerlisini!?.. Ateş!..“.* Ki, vaat etti Allâh, ‘hakikat bilgisini’ örtmeye şartlanmış kimselere. Ve ne kötü varış!

 

>4:120, 17:64, 34:20, 34:21, 36:60, 36:61, 36:62, 36:63<

 

22:73   Ey insanlar! Vurgulandı ‘bir’ misal ki, öyleyse dinleyin onu! Muhakkak o kimseler ‘kutsallaştırılan putlar’ ki, davet ‘dua’ ediyorsunuz; ki, Allâh’a ilişiksizdirler;* asla oluşumunu yapılandırarak var edemezler bir sineği ve toplansalar bile ona. Ve eğer kapıp kaçsa onlardan, sinek bir şey, kurtaramazlar onu, ondan. ‘Ne’ zayıf ‘âciz’, talep eden de ve talep edilen de!

 

>3:151, 4:117, 6:100, 10:18, 23:117, 39:3, 42:21, 46:5<

 

22:74   Ve ‘insanlar’ takdir edemediler Allâh’ı hakkıyla ‘gereğince’, O’nun kudretini. Şüphesiz ki Allâh, elbette gücüne, iktidarına güç yetirilemeyen, sağlam, kuvvetlidir; mutlak yüce, eşsiz, benzersizdir!

 

22:75   Allâh, seçkin kılar ‘dilediğini’ meleklerden, elçilerden ve insanlardan da.* Şüphesiz ki Allâh, işitmesi devamlı ve her şeyi kapsayan, işittiğine icabet edendir; en iyi bilendir!

 

>2:247, 3:33, 3:42, 22:75, 35:32<

 

22:76   Ki bilir, onların ‘elçilerin de’, önlerindekileri ve arkalarındakileri (geçmiş ve geleceklerini)!* Ve Allâh’a döndürülür emirleriyle ‘oluşan her şey’!

 

>6:61, 13:11, 17:13, 17:71, 18:49, 21:28, 43:80, 50:17, 50:18, 69:19, 69:25, 82:10, 82:11, 82:12, 84:7, 84:8, 86:4<

 

22:77   (Secde âyeti!)* Ey samimiyetle inanan kimseler! ‘Huzurunda’ eğilin ve yere kapanın Rabbinizin! Ve ‘yalnızca’ Allâh’a ‘hizmetle, ibadetle’ kul olun!* Ve hayır işleyin! Ki, belki muvaffak olursunuz!

 

>2:258, 3:83, 13:15, 16:48, 16:49, 17:44, 17:107, 22:18, 32:15, 41:37, 53:62<

>2:21, 2:153, 2:186, 6:102, 7:55, 7:56, 7:205, 15:98, 15:99, 17:110, 20:8, 59:24, 98:5<

 

22:78   Ve cihâd (kararlılıkla İslâm’ı yaşama mücâdelesi) edin Allâh için; hakkıyla ‘titizlikle, gereğince’ O’nun ‘Allâhû Teâlâ’nın’ cihadıyla!* O’dur ki, seçti sizleri; ve kılmadı üzerlerinize güçlük, dînde ‘İlâhî esaslarda’. Ki, atanız İbrâhîm’in milleti ‘İslâm inancı paylaşanların dînidir’.           O’dur ki, adlandırdı sizleri Müslümanlar ‘olarak’ (Allâhû Teâlâ’ya teslimiyeti benimseyenler) daha önceden ve bununla (Kur’ân-ı Kerîm ile). Ki, olması için elçinin de ‘inancınıza tanıklık eden’ şahit, üzerlerinize! Ve ‘sizler de’ olun ‘İlâhî esasların’ şahitleri insanlar üzerine! Öyleyse uygulayın ‘titizlikle, gereğince’ ibadeti ‘namazı’!* Ve verin zekâtı! Ve sımsıkı tutunun Allâh’a ‘teslimiyete’! Ki, O’dur sahibiniz, koruyucunuz! O hâlde ne güzel sahip, koruyucudur; ve ne güzel yardımcı!

 

>3:142, 9:16, 9:20, 9:41, 9:73, 22:78, 29:69<

>2:43, 2:238, 4:103, 11:114, 14:40, 17:78, 17:110, 19:31, 19:55, 20:130, 20:132, 21:73, 22:78, 25:64, 30:17, 30:18, 39:9, 50:39, 51:17, 51:18, 52:49, 73:2, 73:3, 73:4, 76:16<

Âdem aleyhisselâm’dan beri Allâhû Teâlâ’nın inananlara emri: ıkra.com