21. ENBİYÂ:

 

„ Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm! Bismillâhirrahmânirrahîm! “.

 

„ Sığınırım Allâh’a, taşlanmış ‘rahmetinden kovulmuş’ şeytanın ‘şerrinden’!*

 

>7:200, 15:34, 16:98<

 

Allâh’ın adıyla… Ki, sonsuz şefkatle merhamet edendir; inançlıları esirgeyen, acıyan, bahşedendir! “.*

 

>19:45, 21:42, 21:43, 39:38, 67:20, 67:28<

 

 

21:1     Yaklaştı insanlara ki, hesaplarının ‘sorgulanması’;* ve onlar, vurdumduymazlık içinde ‘oyalanırlarken’, aldırış etmeyerek.*

 

>6:31, 6:47, 6:134, 10:53, 10:54, 20:15, 21:9, 22:7, 22:55, 29:53, 40:59, 51:14, 67:25, 67:27<

>19:39, 21:1, 21:97, 50:22<

 

21:2     Ve gelmez ki, onlara ‘hakikati örtmeye şartlanmışlara’, yeni ‘hakikat bilgisi’ Rablerinden ki, dinleyip, onunla ‘oyalanıp’ oynayarak ‘alay etmiş’ olmasınlar.

 

21:3     Dikkat dağıtarak ve kalplerinde sakladıklarını fısıldaşırlar o kimseler ki*: „ Bu mu? ‘Yav bu’, sizler benzeri görünen, ölümlü varlıktan (İnsan) başka değil! Öyleyse sihre ‘dalavereye’ mi geldiniz ve gördüğünüz ‘hâlde’!? “.

 

>2:77, 9:78, 11:103, 17:47, 21:3, 43:80, 58:7, 58:8<

 

21:4     ‘Muhammed aleyhisselâm, sabredip’ dedi ki:„ Rabbim bilir sözü, gökte ve yerde!* “. Ve O’dur, işitmesi devamlı ve her şeyi kapsayan, işittiğine icabet eden; en iyi bilen!

 

>2:255, 6:59, 10:61, 20:110, 67:14<

 

21:5     ‘Onlar da’ dediler ki: „ ‘Bunlar’ karmakarışık düşler! Yok, uydurmasıdır onun ki, o bir şair. Yoksa, gelseydi ya bizlere bir âyetle ‘alâmetle’, evvelkilere gönderildiği gibi!* “.

 

>3:49, 4:82, 6:35, 6:37, 6:109, 7:106, 7:203, 11:12, 13:7, 13:38, 23:71, 29:51, 45:18<

 

21:6     İnanmadılar da, onlardan önceki ‘uyarılan inkârcı’ şehirlerden ki, yok ettik.* Artık onlar mı, samimiyetle inanırlar!?

 

>7:4, 7:97, 7:98, 9:70, 11:100, 11:117, 15:4, 17:16, 21:6, 21:95, 36:31<

 

21:7     ‘Yâ Muhammed!’, Ve göndermedik ‘hiçbir elçiyi ki’ senden önce de, kendilerine vahyettiğimiz adamlar dışında!* Öyleyse sorun ‘bunların kimler olduklarını, hakikat bilgisini’ hatırlayan halka, eğer bilmiyorsanız!

 

>3:184, 5:70, 6:42, 14:4, 14:44, 16:36, 16:44, 17:77, 28:47<

 

21:8     Ve kılmadık ki onları ‘hiçbir elçiyi’, yemek yemeyen cisim. Ve değillerdi ‘ölümsüz’ devamlı kalıcılar.

 

>20:120, 21:8, 21:34, 25:7, 32:11<

 

21:9     Sonra, sadakatliydik onlara vaade ki, bunun üzerine kurtardık onları ve dilediğimiz ‘rızamıza uyan’ kimseleri.* Ve yok ettik ‘uyarılan inkârcı’ israf ‘aşırılık’ edenleri.*

 

>10:103, 21:88, 30:47, 40:51<

>7:4, 7:97, 7:98, 9:70, 11:100, 11:117, 15:4, 17:16, 21:6, 21:95, 36:31<

 

21:10   Andolsun ki, Biz indirdik sizlere bir kitap ki, ondadır hatırlatılmanız! Hâlâ akıl etmez misiniz?

 

21:11   Ve nicelerini kırıp geçtik ‘uyarılan inkârcı’ şehirlerden ki, ‘halkı’ zalim olan.* Ve inşa ettik, ardından başka bir halk.

 

>7:4, 7:97, 7:98, 9:70, 11:100, 11:117, 15:4, 17:16, 21:6, 21:95, 36:31<

 

21:12   Ne var ki, sezinlediklerinde baskımızı, o zaman tepinerek ‘kaçarlar’ ondan.

 

21:13   Tepinmeyin ve dönün, ne varsa şımartıldığınız şeylere ‘dünyevi hazlara’ orada ve meskenlerinize ki, herhâlde mesulsünüz!*

 

>16:56, 21:13, 102:8<

 

21:14   ‘Zalim toplum’, derler ki: „ Yazıklar olsun bizlere; doğrusu olduk zalimler! “.

 

21:15   Ne var ki, zail olmaz bu nidaları, ta ki, kıldık onları, hasat ‘edilmiş’, sönmüş.

 

21:16   Ve oluşumunu yapılandırarak var etmedik, göğü ve yeri ve aralarındaki şeyleri ki, oynatılsın.

 

21:17   Olsaydı ki muradımız, edinmemiz bir eğlence; elbette edinirdik onu katımızdan ki, Bizler ise, ‘bunu da’ yapabiliriz!

 

21:18   Ki, kondururuz hakkı ‘İlâhî esasları’, asılsızlık üzerine de,* artık aklını başından alır onun ‘inkârcının’; ki, hâlâ o zaman o, ayrılır. Ve vay halinize ki, vasıflandırdığınız şeylerden!

 

>8:8, 9:32, 9:33, 10:82, 17:81, 40:14, 61:8, 61:9<

>16:4, 19:67, 21:18, 36:77<

 

21:19   Ki, Zât’ının dır göklerdeki kimseler ve yeryüzünde.* Ve kimse, büyüklenmez, huzurunda ibadet etmekten, O’na!* Ve usanmazlar!

 

>2:255, 3:83, 6:59, 13:15, 16:49, 17:44, 22:18, 67:14<

>2:21, 2:153, 2:186, 6:102, 7:55, 7:56, 7:205, 15:98, 15:99, 17:110, 20:8, 59:24, 98:5<

(Allâhû Teâlâ’nın yarattığı tüm ne varsa, Zât’ının koyduğu doğa yasalarına uyup, yaratılış amaçları gereği işlevlerine devam ederler; dolayısıyla da istekli veya isteksiz O’nun buyruğuna riayet etmiş ve kendi usullerince yüceliğini övüp, ibadet etmiş olurlar. Hür iradeyle Allâh’ın rızasını kazananlar ise, O’nun yüceliğini bilinçli bir şekilde över ve ibadet ederler.)

 

21:20   Ve noksanlık, kusur, acizlikten öte sayarlar; gece ve gündüz aralıksız!

 

21:21   Edindiler ya, ‘kutsallaştırılan zât’tan, puttan’ ilâhlar* yeryüzünde ki, ‘âhirette’ onları yayım yapsın!

 

>3:151, 4:117, 6:100, 6:137, 7:33, 9:30, 10:18, 39:3, 42:21<

 

21:22   Eğer olsaydı o ikisinde ‘gökler ve yerde’,* ilâhlar ki, Allâh haricinde, mutlaka bozguna uğrardılar.* Oysa ki, noksanlık, kusur, acizlikten ötedir Allâh!* Arş’ın (cennet ve cehennemi de içinde barındıran, zamansız, mekânsız, evren) Rabbi yücedir, vasıflandırdıkları şeylerden!

 

>21:22, 34:22, 42:29<

>10:18, 17:42, 21:22, 23:91<

>2:116, 10:68, 18:4, 19:88, 19:89, 19:90, 19:91, 19:92<

 

21:23   Ki, ‘Allâhû Teâlâ’ya’ sorulamaz, ifa ettiği şeylerden! Ve onlar ‘kıyâmet günü’ sorgulanırlar.

 

21:24   ‘Buna rağmen’ edindiler ya, ‘kutsallaştırılan zât’tan, puttan’ ilâhlar; ki, O’ndan ‘Allâhû Teâlâ’dan’ ilişiksizdirler.* ‘Yâ Muhammed!’, De ki: „ Getirin delilinizi! Bu ‘hakikat bilgisini’ hatırlatmamdır ki, benimle birlikte ‘olan’ kişilerin de! Ve hatırlatmasıdır benden önceki kişilerin de! “. Yok onların, birçoğu bilmezler hakkı ‘İlâhî esasları’; buna rağmen aldırış etmeyenlerdir.

 

>3:151, 4:117, 6:100, 6:137, 7:33, 9:30, 10:18, 39:3, 42:21<

 

21:25   ‘Yâ Muhammed!’, Ve göndermedik ‘hiçbir’ elçiden ki senden önce de, kendisine vahyettiğimiz dışında* ki, ‘uyarsınlar, İlâh’ olduğunu O’nun! ‘Zât’ı, der ki’: „ İlâh olamaz Benden başka! Artık ‘hizmetle, ibadetle’ kul olun Bana!* “.

 

>3:184, 5:70, 6:42, 14:4, 14:44, 16:36, 16:44, 17:77, 28:47<

>2:21, 2:153, 2:186, 6:102, 7:55, 7:56, 7:205, 15:98, 15:99, 17:110, 20:8, 59:24, 98:5<

 

21:26   Ve ‘hakikati örtenler’, derler ki: „ Edindi, sonsuz şefkatle merhamet eden, ‘bir’ evlât! “. Noksanlık, kusur, acizlikten ötedir O!* Yok, ikrâm olunan kullardır ‘onlar’!

 

>2:116, 10:68, 18:4, 19:88, 19:89, 19:90, 19:91, 19:92<

 

21:27   Öne geçmez onlar ‘elçiler’, sözle ‘bile olsa’. Ve onlar, O’nun emriyle ‘hükmü ile’ gayret ederler.

 

21:28   Ki bilir, ‘elçilerinin de’ önlerindekileri ve arkalarındakileri ‘geçmiş ve geleceklerini’!* Ve şefaat edemezler rızaya ermiş kimseler dışında. Ve onlar, O’nun ürpertisinden titrerler.

 

>6:61, 13:11, 17:13, 17:71, 18:49, 21:28, 43:80, 50:17, 50:18, 69:19, 69:25, 82:10, 82:11, 82:12, 84:7, 84:8, 86:4<

>19:87, 21:28, 39:43, 39:44, 53:26, 78:38<

 

21:29   Ve kim der ki, onlardan ‘elçilerden’: „ Muhakkak ki ben, ilâhım; ki, O’ndan ‘Allâhû Teâlâ’dan’ ilişiksiz! “.* İşte bunları cehennemde cezalandırız! İşte böyle cezalandırırız, zalimleri!

 

>5:116, 13:38, 14:11, 39:65<

 

21:30   Ve görmüyorlar mı, o kimseler ki, ‘hakikat bilgisini’ örtmeye şartlanmışlardır; göklerin ve yerin bitişik olduğunu? Öyle ki, ayırdık ikisini. Ve var ettik her canlı şeyi sudan.* Yine de inanmazlar mı?

 

Kâinatın yaratılış evreleri ve Kıyâmet: ıkra.com

 

>21:30, 25:54, 31:10, 41:11, 79:27, 79:28, 79:29, 79:30<

 

21:31   Ve var ettik yeryüzünde sağlam ağırlıklar ki, onlara ‘inkârcıların, kendilerinin de yaşadığı, Yerkürenizin’ durulma, dengelenme ‘sebebidir’!* Ve var ettik orada geniş geçitli yollar! Ki, belki ‘Allâhû Teâlâ’nın razı olduğu yola’ yönlenirler!

 

>16:15, 21:31, 31:10, 77:27, 99:2<

 

Demirin indirildiği ve yerkürenin merkezinin demir ve nikel gibi madenlerden oluştuğu: ıkra.com

 

Dünyanın merkezindeki ağırlıklarının, volkanik depremlere yol açtığı ve bu nedenle yollar ve akarsu yataklarının oluşumu: ıkra.com

 

21:32   Ve var ettik göğü, korunmuş ‘bir’ tavan. Ve onlar, O’nun âyetlerinden ‘hakikat bilgisinden’ aldırış etmeyenlerdir.

 

21:33   Ve O’dur Zât’ı ki, oluşumunu yapılandırarak var eden, gece ve gündüzü; ve güneş ve ay’ı ki, hepsi ‘ayrı bir’ yörüngede seyrederler.

 

„Tecrî“ Yüzerek veya akarak hareket etme benzerliği: ıkra.com

 

21:34   ‘Yâ Muhammed!’, Ve belirlemedik ki, görünen, ölümlü varlığı (İnsan), senden önce de, sonsuz! Öyleyse eğer ki, ölsen, onlar mı devamlı kalıcılar?

 

>20:120, 21:8, 21:34, 25:7, 32:11<

 

21:35   Her can, ölümü tadıcıdır! Ve deneriz sizleri ‘dünyada’, şer ile ve hayır ile sınanma ‘vesileleriyle’!* Ve Bize döndürüleceksiniz!

 

>8:28, 9:126, 21:35, 29:2<

 

21:36   ‘Yâ Muhammed!’, Ve gördükleri zaman seni, o kimseler ki, ‘hakikat bilgisini’ örtmeye şartlanmışlardır; ‘derler’ ki, alay ederek illâki seninle: „ Bu mu o, ilâhlarınızı zikredip ‘diline dolayan’!? “.* Ve onlar ki, sonsuz şefkatle merhamet edenin hatırlatanını da, inkâr edenlerdir!

 

>3:151, 4:117, 6:100, 6:137, 7:33, 9:30, 10:18, 39:3, 42:21<

 

21:37   Oluşumu yapılandırılarak var edildi insan ki, ‘neticesini düşünmeyen’, acele ‘tıynette’. Yakında göstereceğim sizlere âyetlerimi ‘alâmetlerimi’! Hemen acele istemeyin!

 

21:38   Ve ‘hakikati örtmeye şartlanmışlar’ diyorlar ki: „ Ne zamanmış bu vaat ‘kıyâmet’, eğer samimilerseniz!? “.*

 

>6:31, 6:47, 6:134, 10:53, 10:54, 20:15, 21:9, 22:7, 22:55, 29:53, 40:59, 51:14, 67:25, 67:27<

 

21:39   Keşke bilselerdi o kimseler ki, ‘hakikat bilgisini’ örtmeye şartlanmışlardır; ne çekilir o zaman yüzlerinden ateş, ne de sırtlarından. Ve onlara yardım olmaz.

 

21:40   Yok, gelir onlara ‘kıyâmet saati’ ansızın, öyle ki, şaşakalırlar. Fakat mecal edemezler reddetmeye onu. Ve onlara göz açtırılmaz ‘süre verilmez’.*

 

>2:210, 5:109, 6:57, 6:58, 10:11, 10:50, 10:51, 13:6, 14:42, 15:8, 16:1, 16:33, 16:61, 17:11, 18:58, 18:59, 25:25, 25:26, 35:45, 39:69, 47:18<

 

21:41   ‘Yâ Muhammed!’, Ve andolsun ki, alay edildi elçilerle, senden önce de! Böylelikle sarıverdi onlardan eğlenen kimseleri, onunla alay etmiş oldukları şey.*

 

>2:15, 6:5, 6:10, 7:101, 13:32, 14:42<

 

21:42   ‘Yâ Muhammed!’, De ki: „ Kim esirger, kayırır gece ve gündüz; sonsuz şefkatle merhamet edenden ‘başka’!? “.* Yok onlar, Rablerini hatırlatana, aldırış etmeyenlerdir!

 

>19:45, 21:42, 21:43, 39:38, 67:20, 67:28<

 

21:43   Yoksa onların, ‘Bize’ mâni olan ilâhları mı ‘var’ ki, Bizden ilişiksizdirler.* Ve ‘ortak yakıştırdıkları’ mecal edemezler yardıma, ‘kendi’ benliklerine ‘dahi’. Ve ne de onları, sahipleniriz.

 

>2:166, 7:53, 10:28, 10:29, 18:52, 46:6<

 

21:44   Ki, menfaatlendirdik şunları ve atalarını da; ta ki, uzadı üzerlerine ömür ‘uzun süre böyle yaşadılar’. Hâlâ görmezler mi ki, nasıl gelip yeryüzüne, ‘samimiyetle inananları çoğaltarak, onları da’ eksiltiyoruz etrafından?* Artık onlar mı, galip gelenlerdir!?

 

>13:41, 21:44<

 

Müslüman toplumun gelecekte çoklukta olması: ıkra.com

 

21:45   ‘Yâ Muhammed!’, De ki: „ Sadece uyarıyorum sizleri, ‘aldığım’ vahiyle!* “. Ve duymazlar, sağırlar uyarıldıkları zaman.*

 

>2:253, 4:164, 7:62, 7:117, 7:143, 19:9, 21:45, 42:51<

(42:51’den bilindiği gibi, Allâhû Teâlâ’nın, hiçbir insanla konuşması olmamıştır! Sözlerle Kendisi tarafından da olsa, yine vahiyledir veya melekler aracılığıyla.)

 

>2:171, 6:104, 7:179, 8:23, 10:100, 13:19, 17:72, 17:97, 25:44, 35:28<

 

21:46   Ve mutlaka eğer bir esinti dokunsa onlara ‘zalim topluma’,* Rabbinin azabından, mutlaka derler ki: „ Yazıklar olsun bizlere; doğrusu olduk zalimler! “.

 

>21:11, 21:12, 21:13, 21:14<

 

21:47   Ve kurarız terazileri ‘mertebelerle değerlendirilmeyi’ hakkaniyetle, kıyâmet günü için. Artık ‘âhirette’ zulmedilmez kimseye ‘hiçbir’ şeyle.* Ve olsa da ağırlığı hardal dânesi ki, getirdik onu. Ve kâfiyizdir; hesaplayan, saptayan ‘olarak’!

 

>7:8, 7:9, 23:102, 23:103, 99:7, 99:8, 101:6, 101:7, 101:8, 101:9<

 

21:48   Ve andolsun ki, verdik Mûsâ’ya ve Hârûn’a gerçeği itibarsızdan ayırma, kavrayış kabiliyeti. Ve ışık ve ‘Allâhû Teâlâ’yı’ hatırlatanı ‘günahlardan’ korunanlar için.

 

21:49   O kimseler ki, ürperirler Rablerinden gıyaben. Ve onlar, içi titreyenlerdir ‘kıyâmet’ saatinden.

 

21:50   Ve bu da, ‘Allâhû Teâlâ’yı’ hatırlatandır! İndirdik onu ki, mübarektir!* Hâlâ sizler, onu tanımayanlar mısınız!?*

 

>2:41, 2:89, 2:91, 2:101, 4:47, 5:48, 6:91, 9:30, 9:31, 21:50, 35:31, 46:12, 98:5<

 

21:51   Ve andolsun ki, verdik İbrâhîm’e olgunluğunu öncesinden. Ve Bizler, onun ‘gidişatını’ bilenlerdik.

 

21:52   Demişti ki, babasına ve halkına: „ Nedir bu timsaller ki o, sizlerin ona, ibadete çekildiğiniz!? “.

 

21:53   ‘Halkı’ dediler ki: „ Atalarımızda bulduğumuz ‘onlardan gördüğümüz budur’ ki, ona ‘hizmetle, ibadetle’, kul olanlardı! “.

 

21:54   ‘İbrâhîm aleyhisselâm’ dedi ki: „ Andolsun ki, olmuşunuz sizler ve atalarınız da apaçık şaşkınlık içinde! “.

 

21:55   Dediler ki: „ Geldin ki bizlere, hak ile ‘bu gayeyle’ ki, oynuyorsun ‘bizlerle ha’!? “.

 

21:56   ‘İbrâhîm aleyhisselâm’ dedi ki: „ Ki Rabbiniz, Rabbidir göklerin ve yerin!* Zât’ı ki, örneksiz, sanat inceliğinde üstün yaratandır; onları! Ve ben, işte bunun üzerine şahitlerdenim! “.

 

>17:44, 26:23, 26:24, 42:11, 59:22, 59:23, 59:24, 112:4<

 

21:57   ‘İbrâhîm aleyhisselâm, içinden’ dedi ki: „ Allâh’a yemin olsun ki, mutlaka tuzak kuracağım putlarınıza, sonra arkanızı dönüp ‘gittiğinizde’! “.

 

21:58   Nihayet etti onları ‘paramparça’, büyük bir kısmı dışında onların. Ki, belki kendisine ‘geri’ dönerler.

 

21:59   ‘Halkı, olanı gördüklerinde’ dediler ki: „ Kim ifa etti bunu ilâhlarımıza? Doğrusu o, elbette zalimlerdendir! “.

 

21:60   Dediler ki: „ Duyduk ki, ‘bir’ genç zikredip ‘diline dolamış’ onları! Denilir ona İbrâhîm! “.

 

21:61   Dediler ki: „ Öyleyse getirin onu ki, insanların gözü önüne; ki, belki şahitlik ederler! “.

 

21:62   ‘Getirip’ dediler ki: „ Sen mi ifa ettin bunu ilâhlarımıza ey İbrâhîm!? “.

 

21:63   ‘İbrâhîm aleyhisselâm’ dedi ki: „ Yok, ifa eden onu, bu büyükleridir! Haydi sorun onlara ki, konuşacak olurlarsa!? “.

 

21:64   Artık döndüler kendilerine ‘birbirlerine’ de, dediler ki: „ Doğrusu, ‘burayı korumasız bırakıp, asıl’ sizler zalimlersiniz! “.*

 

>21:59<

 

21:65   Sonra eğildi başları önüne de ‘dediler ki’: „ Andolsun biliyorsun ki, bunlar konuşamaz! “.

 

21:66   ‘İbrâhîm aleyhisselâm’ dedi ki: „ Hâlâ mı ‘hizmetle, ibadetle’ kul oluyorsunuz? Ki, Allâh’a ilişiksizdirler; fayda sağlamayan şeylere, sizlere ve zarar vermeyen sizlere! “.

 

>3:151, 4:117, 6:100, 6:137, 7:33, 9:30, 10:18, 39:3, 42:21<

 

21:67   „ Of! ‘Yazıklar olsun’ sizlere ve ‘hizmetle, ibadetle’ kul olduğunuz şeylere! Ki, Allâh’a ilişiksizdirler! Hâlâ akıl etmez misiniz? “.

 

21:68   ‘Getirip’ dediler ki: „ Tutuşturun onu ve yardım edin ilâhlarınıza; eğer ki, ‘düşündüğünüzü’ ifa edecekseniz! “.

 

21:69   Dedik ki: „ Yâ Ateş! Ol serinlik! Selâm İbrâhîm üzerinedir! “.*

 

>37:108, 37:109, 37:110, 37:111<

 

21:70   Ve muradları, ona tuzak kurmaktı. Derken kıldık onları, en çok hüsrana uğrayanlar.

 

21:71   Ve kurtardık onu ve Lût’u* ki o, orada cümle âleme bereketlendirdiğimiz yere.*

 

>29:26<

>10:103, 21:88, 30:47, 40:51<

 

21:72   Ve hibe ettik ona ‘İbrâhîm aleyhisselâm’a’, İshâk ve Yâkub’u (İbrâhîm aleyhisselâm’ın torunu) ilâveten. Ve hepsini kıldık erdemli.

 

21:73   Ve kıldık onları rehberler ki, ‘Allâhû Teâlâ’nın razı olduğu yola’ yönlendirirlerdi emrimizle.* Ve vahyettik ki* onlara, hayırlar ifa etmeyi ve uygulamayı ‘titizlikle, gereğince’ ibadeti* ve verilmesini zekâtın! Ve ‘onlar, sadece’ Bize, ‘hizmetle, ibadetle’ kul olanlardı!

 

>2:124<

>2:253, 4:164, 7:62, 7:117, 7:143, 19:9, 21:45, 42:51<

(42:51’den bilindiği gibi, Allâhû Teâlâ’nın, hiçbir insanla konuşması olmamıştır! Sözlerle Kendisi tarafından da olsa, yine vahiyledir veya melekler aracılığıyla.)

 

>2:43, 2:238, 4:103, 11:114, 14:40, 17:78, 17:110, 19:31, 19:55, 20:130, 20:132, 21:73, 22:78, 25:64, 30:17, 30:18, 39:9, 50:39, 51:17, 51:18, 52:49, 73:2, 73:3, 73:4, 76:16<

 

 

21:74   Ve Lût, ki verdik ona, idrak ‘yetisi’ ve ilim ‘bilgelik’ ve kurtardık onu ‘o’ şehirden.* Ki o ‘halkı’, gayret ediyorlardı fenalığa. Muhakkak ki onlar, oldular hak yoldan ayrılan kötü toplum.

 

>10:103, 21:88, 30:47, 40:51<

 

21:75   Ve dâhil ettik onu, bahşetmemize, bağışlamamıza, merhametle esirgememize. Muhakkak ki o, erdemlilerdendi.

 

21:76   Ve Nûh, daha önceleri seslenmişti, bunun üzerine icabet ettik ona. Öyle ki, kurtardık onu ve erbabını büyük sıkıntıdan.*

 

>10:103, 21:88, 30:47, 40:51<

 

21:77   Ve yardım ettik ona, o toplumdaki kimselerden ki, yalanladılar âyetlerimizi ‘hakikat bilgisini’.* Muhakkak ki onlar, oldular kötü toplum. Derken ‘suda’ boğduk onları topluca.

 

>2:6, 6:12, 6:109, 6:110, 6:111, 7:146, 8:55, 10:39, 10:40, 10:97, 17:10, 26:201, 26:202, 26:203<

 

21:78   Ve Dâvûd ve Süleyman hükmettiklerinde, ekin içinde yayılan, halkının koyunları hakkında ve Bizler, hükümlerine şahitlerdik.

 

21:79   Artık böylece onu, anlamasını sağladık Süleyman’a. Ve her birine verdik, idrak ‘yetisi’ ve ilim ‘bilgelik’. Riayet ettirdik ‘hesaplanıp ölçülebilir, kullanılabilir kıldık’ Dâvûd’a dağları ki, noksanlık, kusurluluk, acizlikten öte sayardı ve kuşlarla. Ve Bizlerdik, ‘bunları’ ifa eden.

 

(Allâhû Teâlâ’nın yarattığı tüm ne varsa, Zât’ının koyduğu doğa yasalarına uyup, yaratılış amaçları gereği işlevlerine devam ederler; dolayısıyla da istekli veya isteksiz O’nun buyruğuna riayet etmiş ve kendi usullerince yüceliğini övüp, ibadet etmiş olurlar. Hür iradeyle Allâh’ın rızasını kazananlar ise, O’nun yüceliğini bilinçli bir şekilde över ve ibadet ederler.)

 

21:80   Ve öğrettik ona, ‘zırhlı’ örtünme zanaatını ki, sizlerin korunmanız için darbelerinize ‘karşı’. Artık sizler de, şükredenler misiniz?

 

21:81   Ve Süleyman’aydı kasırgayla rüzgâr ki, akardı onun emriyle ‘kararıyla’, orada bereketlendirdiğimiz yere. Ve Bizler, her şeyi bilenlerdik.

 

21:82   Ve şeytanlardan, dalgıçlık yapanlar ‘vardı’ ona; ve gayret ederlerdi işte bundan başka gayretlere de. Ve Bizlerdik, onları muhafaza eden.

 

21:83   Ve Eyyûb, seslenmişti Rabbine ki: „ Muhakkak ki, dokundu bana mağduriyet.* Ve Sen, inançlıları esirgeyen, acıyan, bahşedenlerin en esirgeyeni, acıyanı, bahşedenisin! “.*

 

>38:41<

 

21:84   Bunun üzerine icabet ettik ona. Öyle ki, giderdik ona mağduriyet şeyden ne varsa. Ve verdik ona, ‘ev’ ahalisinin ve ‘bir’ mislini ‘daha’ beraberlerinde, nezdimizden bahşedilme, bağışlanma, merhametle esirgenme ‘olarak’. Ve hatırlatma ‘olsun’ ki, ‘sadece Bize, hizmetle, ibadetle’ kul olanlara!

 

21:85   Ve İsmâîl ve İdrîs ve Zu’l-kifl (sorumluluk alan kimse) ki, her biri sabredenlerdendi.

 

21:86   Ve dâhil ettik onları, bahşetmemize, bağışlamamıza, merhametle esirgememize. Muhakkak ki onlar, erdemlilerdendi.

 

21:87   Ve Zünnûn (balığın yoldaşı) gittiği zaman hiddetlenerek, artık zannetti ki, asla kudret edemeyeceğimizi ona. Ne var ki, seslenmişti ‘Rabbine’ ki, karanlıklar içinde: „ İlâh olamaz Senden başka! Noksanlık, kusur, acizlikten ötesin! Muhakkak ki, oldum ‘günaha sebebiyet vererek’ zalimlerden! “.*

 

>3:140, 3:141, 3:142, 3:143, 3:144, 3:145, 68:48<

 

21:88   Bunun üzerine icabet ettik ona. Ve kurtardık onu gamdan. İşte bunun gibidir samimiyetle inananları kurtarmamız.*

 

>10:103, 21:88, 30:47, 39:61, 40:51<

 

21:89   Ve Zekeriyyâ, seslenmişti Rabbine ki: „ Rabbim… Bırakma beni birey ‘olarak’! Ve Sen, vârislerin en hayırlısısın! “.*

 

>6:94, 15:23, 19:40, 19:80, 19:95<

 

21:90   Bunun üzerine icabet ettik ve hibe ettik ona Yahyâ’yı* ve ‘gidişatını’ düzelttik ona, eşini. Muhakkak ki onlar, hayırlarda yarışırlardı ve ‘onlar, sadece’ Bize, rağbet ederek ve irkilerek davet ‘dua’ ederlerdi. Ve ‘onlar, sadece’ Bizden, ürperirlerdi!

 

>19:4, 19:5, 19:6, 19:7, 19:8, 19:9<

 

21:91   Ve o (Meryem aleyhisselâm) ki, korudu cinsel uzvunu (bakire).* Bunun üzerine üfledik içine, Ruhumuzdan (Kutsal Ruh; Melek).* Ve kıldık onu ve oğlunu (Îsâ aleyhisselâm) âyet ‘alâmet’, cümle âlemlere.

>66:12<

>4:171, 19:17<

 

Hz. Îsâ a.s. ve annesi Meryem a.s.; ve onun hermafrodit olduğu: ıkra.com

 

21:92   Muhakkak bu ‘peygamberler ve onlara uyanlar da’ ümmetinizdir ki, ‘hepsi bir’ ümmettir; ve Ben Rabbinizim… Ki, ancak ‘hizmetle, ibadetle’ Bana kul olun!

 

21:93   Ve ‘ümmetler’ kestiler işlerini aralarında*, ki hepsi Bize dönecekler.

 

>2:41, 2:89, 2:91, 2:101, 4:47, 5:48, 6:91, 9:30, 9:31, 21:50, 35:31, 46:12, 98:5<

 

21:94   Artık kim ki, gayretleri erdemlidir ve o, samimiyetle inandı, o hâlde örtülmez çabaları. Ve muhakkak ki Biz, onun yazıcısıyız!*

 

>18:49, 22:76, 41:20, 43:80, 50:16, 50:17, 50:18, 82:10, 82:11, 82:12<

 

21:95   Ve haramdır ‘caiz olmaz; uyarılan inkârcı’ bir şehre ‘eskiye dönüş’ ki, yok ettik.* Muhakkak ki onlar, dönmezler.

 

>7:4, 7:97, 7:98, 9:70, 11:100, 11:117, 15:4, 17:16, 21:6, 21:95, 36:31<

 

21:96   Ta ki, açıldığı zaman ‘önü’, Ye’cûc ve Me’cûc’ün (18:94 yeryüzünde bozgun çıkaranlar); ve onlar, ‘sanki’ her bir tümsekten kayarlar.*

 

>18:94, 18:99, 21:96, 21:97, 23:100, 23:101, 78:16, 78:17, 78:18<

 

Sûr’a üfürülme ile kıyametin başlatılması ve bu sesin çöl kumu sesine benzetilmesi: ıkra.com

 

Ye’cüc ve Me’cüc: ıkra.com

 

21:97   Ve yaklaştı gerçek vaat. Artık o oluverdiği zaman, bakışlar donar.* O kimseler ki, ‘hakikat bilgisini’ örtmeye şartlanmışlardır; ‘derler ki’: „ Yazıklar olsun bizlere; olmasına ‘şaşmayın’, olduk vurdumduymazlık içinde bundan;* ki olduk zalimler! “.

 

>14:43, 54:8, 99:1, 99:2, 99:3<

>19:39, 21:1, 21:97, 50:22<

 

21:98   Muhakkak ki, sizler ve ‘hizmetle, ibadetle’ kul olduklarınız ki, Allâh’a ilişiksizdirler; közsünüz cehenneme! Ve sizler ‘reva görülenler’, varanlarsınız ona.*

 

>9:68, 19:70, 19:71, 21:98, 21:101, 27:89, 39:60, 39:61, 92:14, 92:15, 92:16, 92:17<

 

21:99   Eğer olsaydı şunlar, ilâhlar, varmazlardı ona ‘cehenneme’. Ve hepsi orada devamlı kalıcılardır.

 

21:100 Onların orada, nefes verişi ‘vardır ki’! Ve onlar, orada ‘bunu yadırgamaz’, duymazlar.

 

21:101 Muhakkak o kimselere ki, geçmiştir onlara, güzellik ‘cennet sözü’ Bizden. İşte onlar, ondan ‘bu akıbetten’, uzaklaştırılanlardır.

 

21:102 Duymazlar onların hislerini. Ve onlar, canlarının iştahlandıkları şeyler içinde devamlı kalıcılardır.

 

21:103 Hüzünlenmezler, en büyük dehşete ‘kıyâmete bile’. Ve kabul ederler onları, melekler ‘diyerek ki’: „ Bu gününüzdür ki o, vadedilmiş olduğunuz! “.

 

21:104 ‘Kıyâmet’ günü, düreceğiz göğü ki, büküldüğü gibi kitapların rulo tomarları.* Ki, ilk başlattığımız gibi, örneksiz, yoktan var etmeye; oluşumu yapılandırılarak var edilmeye; iade edeceğiz onu.* ‘Bu’ vaadi, üstlendik ve Bizlerdik, ‘bunları’ ifa eden.

 

Kıyâmet anlatımı kara deliklerle son buluyor: ıkra.com

 

>39:67<

>2:117, 6:101, 21:104, 30:11, 30:27<

 

21:105 Ve andolsun ki, yazdık hükümler içeren, parça parça sayfalarda ki, ‘Allâhû Teâlâ’yı’ hatırlatanın (Tevrât) ardından; yeryüzüne, vâris olacaklar ona, erdemli kullarımdır!*

 

>7:128, 7:129, 7:137, 14:14, 21:105, 24:55, 28:5, 28:6<

 

21:106 Muhakkak ki bu, mutlak bir tebliğdir ki, ‘yalnızca Allâhû Teâlâ’ya, hizmetle, ibadetle’ kul olan ‘bir’ topluma!

 

21:107 ‘Yâ Muhammed!’, Ve göndermedik seni, bahşetme, bağışlama, merhametle esirgeme ‘vesilesi olman’ dışında, cümle âlemlere!*

 

>3:184, 5:70, 6:42, 14:4, 14:44, 16:36, 16:44, 17:77, 28:47<

 

21:108 Yâ Muhammed!’, De ki: „ Sadece Bana vahyedilen, İlâhınızın tek İlâh olduğudur! “. Artık sizler de, Müslümanlar mısınız (Allâhû Teâlâ’ya teslimiyeti benimseyen)?

 

21:109 ‘Yâ Muhammed!’, Buna rağmen eğer ki, ‘eskiye’ döndüklerinde ‘ise’, o hâlde de ki: „ Duyurdum sizlere aynen! Ve eğer ki anlasam, yakın mı yoksa uzak, vadedildiğiniz şey ‘kıyâmet’!*

 

>6:31, 6:47, 6:134, 10:53, 10:54, 20:15, 21:9, 22:7, 22:55, 29:53, 40:59, 51:14, 67:25, 67:27<

 

21:110 Şüphesiz ki O, bilir, sözün açıklananını ve bilir, ‘sır olarak’ gizlediğiniz şeyi!*

 

>2:255, 6:59, 10:61, 20:110, 67:14<

 

21:111 „ Ve eğer ki anlasam; ki, belki sınanmadır sizlere* ve menfaat, belli bir süre! “.*

 

>3:157, 10:58, 17:18, 17:19, 17:20, 57:20<

>8:28, 9:126, 21:35, 29:2<

 

21:112 ‘Muhammed aleyhisselâm’, dedi ki: „ Rabbim… Hak ile hükmet! Ve Rabbimiz, sonsuz şefkatle merhamet edendir; medet umulacak ‘tek Zât’tır’ vasıflandırdığınız şey üzere! “.*

 

>1:4, 2:186, 3:195, 8:9<