16. NAHL:

 

„ Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm! Bismillâhirrahmânirrahîm! “.

 

„ Sığınırım Allâh’a, taşlanmış ‘rahmetinden kovulmuş’ şeytanın ‘şerrinden’!*

 

>7:200, 15:34, 16:98<

 

Allâh’ın adıyla… Ki, sonsuz şefkatle merhamet edendir; inançlıları esirgeyen, acıyan, bahşedendir! “.*

 

>19:45, 21:42, 21:43, 39:38, 67:20, 67:28<

 

 

16:1     Gelip geçti, Allâh’ın ‘kıyâmet’ emri!* Artık acele istemeyin onun ‘olmasını’!* Noksanlık, kusur, acizlikten ötedir O!* Ve yücedir, ortak yakıştırdıkları şeylerden!

 

>6:59, 13:39, 36:12, 57:22, 85:21, 85:22<

>2:210, 5:109, 6:57, 6:58, 10:11, 10:50, 10:51, 13:6, 14:42, 15:8, 16:1, 16:33, 16:61, 17:11, 18:58, 18:59, 25:25, 25:26, 35:45, 39:69, 47:18<

 

16:2     İndirir melekler, ruh ile* ‘Allâhû Teâlâ’nın’ hükmünden, kullarından dilediği ‘rızasına uyan’ kişiye.* Ki, uyarsınlar ‘İlâh’ olduğunu O’nun! ‘Zât’ı, der ki’: „ İlâh olamaz Benden başka!* Artık korunun ‘karşı gelmekten’ Bana! “.

 

>5:110, 16:2, 16:102, 42:51<

>2:256, 5:16, 7:178, 13:27, 16:9, 18:29, 39:41, 57:20, 64:11<

>2:21, 2:153, 2:186, 6:102, 7:55, 7:56, 7:205, 15:98, 15:99, 17:110, 20:8, 59:24, 98:5<

 

16:3     ‘Allâhû Teâlâ’, oluşumunu yapılandırarak var etti gökleri ve yeri hak ile ‘gayeyle’! Ki yücedir, ortak yakıştırdıkları şeylerden!

 

16:4     ‘Allâhû Teâlâ’ oluşumunu yapılandırarak var etti insanı, özümlenmiş damladan! Hâlâ o zaman o ‘insan’, apaçık hasımdır!*

 

>16:4, 19:67, 21:18, 36:77<

 

16:5     Ve ‘sağmal’ hayvanları ki, ‘Allâhû Teâlâ’ oluşumunu yapılandırarak var etti onları da, sizlere! Onlarda, ısınılacaklar ve faydalar ‘vardır’. Ve onlardan yersiniz!

 

16:6     Ve sizlere güzelliktir, (onlara sağlanan sevincin verdiği huzur) onları ‘ağıllarına’ güdüp topladığınızda ve ‘otlaklara’ güdüp saldığınızda.

 

16:7     Ve taşırlar ağırlıklarınızı bir şehre ki, olmadan sizlere, ona ulaşmanız, canlarınıza illâki meşakkatle. Şüphesiz ki Rabbiniz, elbette insaf eden, acıyandır; inançlıları esirgeyen, acıyan, bahşedendir!*

 

>19:45, 21:42, 21:43, 39:38, 67:20, 67:28<

 

16:8     Ve atlar ve katırlar ve merkepler ki, binmeniz için onlara ve süs ‘ihtişam için’. Ve ‘Allâhû Teâlâ’, oluşumunu yapılandırarak var eder ‘daha nice’ bilmediğiniz şeyleri de!*

 

>16:8, 36:41, 36:42, 43:12<

 

Binek araçları: ıkra.com

 

16:9     Ve Allâh’ın üzerinedir doğru yolun tayini! Ve ondan sapan ‘yol da vardır’.* Ve eğer dileseydi ‘Allâhû Teâlâ, insanı tercihsiz kılmayı’, elbette yönlendirirdi sizleri topluca!

 

>6:153, 15:41, 16:9, 92:12<

 

16:10   O’dur ki Zât’ı, indirdi gökten su, sizlere! Ki, ondandır içilen ve ondandır ağaç. Orada ‘ağacın da yetiştiği meralara, hayvanlarınızı’ salarsınız.

 

16:11   ‘Allâhû Teâlâ’, yetiştirir sizlere, onunla ekin ve zeytinler ve hurmalıklar ve üzümler ve her birinden mahsullerin. Muhakkak ki işte bu, elbette âyet ‘alâmettir’, inceden inceye düşünen bir toplum için!*

 

>6:98, 7:52, 7:185, 10:101, 11:1, 18:109, 27:93, 31:27, 41:53, 51:20, 51:21, 51:22, 51:23<

 

16:12   Ve ‘Allâhû Teâlâ’, riayet ettirdi ‘hesaplanıp ölçülebilir, kullanılabilir kıldı’ sizlere, geceyi ve gündüzü. Ve güneş ve ay ve yıldızlar, riayet ettirilenlerdendir O’nun emrine ‘hükmüne’!* Muhakkak ki işte bu, elbette âyetlerdir ‘alâmetlerdir’, akıl eden bir toplum için!*

 

>6:96, 55:5<

>6:98, 7:52, 7:185, 10:101, 11:1, 18:109, 27:93, 31:27, 41:53, 51:20, 51:21, 51:22, 51:23<

 

16:13   Ve ne türettiyse sizlere yeryüzünde, ki, renkleri türlü türlüdür. Muhakkak ki işte bu, elbette âyet ‘alâmettir’, hatırda tutan bir toplum için!*

 

>6:98, 7:52, 7:185, 10:101, 11:1, 18:109, 27:93, 31:27, 41:53, 51:20, 51:21, 51:22, 51:23<

 

16:14   Ve O’dur ki Zât’ı, riayet ettirdi ‘hesaplanıp ölçülebilir, kullanılabilir kıldı’ denizi ki, ondan taze ‘balık’ eti yemeniz için! Ve çıkarırsınız ondan takı ‘inci’ ki, onu takarsınız. Ve görürsün gemileri orada, suları yararak giden. Ve gaye edinmeniz içindir lütfundan. Ve belki şükredersiniz.

 

16:15   Ve bıraktı yeryüzünde sağlam ağırlıklar ki, sizlere, ‘Yerkürenizin’ durulma dengelenme ‘sebebidir’!* Ve nehirler ve yollar! Ki, belki ‘Allâhû Teâlâ’nın razı olduğu yola’ yönlenirsiniz!

 

>16:15, 21:31, 31:10, 77:27, 99:2<

 

Demirin indirildiği ve yerkürenin merkezinin demir ve nikel gibi madenlerden oluştuğu: ıkra.com

 

Dünyanın merkezindeki ağırlıklarının, volkanik depremlere yol açtığı ve bu nedenle yollar ve akarsu yataklarının oluşumu: ıkra.com

 

16:16   Ve ‘daha nice’ alâmetler… Ve yıldızla da ‘yönlenirsiniz’. Onlar, (bu alâmetleri anlaya bilenler) ‘Allâh’ın razı olduğu yola’ yönlenirler.*

 

>6:98, 7:52, 7:185, 10:101, 11:1, 18:109, 27:93, 31:27, 41:53, 51:20, 51:21, 51:22, 51:23<

 

16:17   O hâlde oluşumunu yapılandırarak var eden kimse gibi midir, oluşumunu yapılandırarak var edemeyen kimse? Hâlâ, hatırda tutmaz mısınız!?

 

16:18   Ve eğer’ tek tek’ sayarsanız lütfunu Allâh’ın, sayamazsınız onu!* Şüphesiz ki Allâh, mutlaka fazlalığına bakmaksızın günahları örten, bağışlayandır; inançlıları esirgeyen, acıyan, bahşedendir!*

 

>6:98, 7:52, 7:185, 10:101, 11:1, 18:109, 27:93, 31:27, 41:53, 51:20, 51:21, 51:22, 51:23<

>19:45, 21:42, 21:43, 39:38, 67:20, 67:28<

 

16:19   Ve Allâh bilir, sırlarınızı ve açıkladıklarınız şeyleri!*

 

>2:255, 6:59, 10:61, 20:110, 67:14<

 

16:20   Ve o kimselerin davet ‘dua’ ettikleri ‘ilâhları’; ki, Allâh’a ilişiksizdirler; ‘hiçbir’ şeyin oluşumunu yapılandırarak var edemezler! Ve onların ‘kendileri’, oluşumu yapılandırılarak var edilmişlerdir!*

 

>2:166, 7:53, 10:28, 10:29, 18:52, 46:6<

 

16:21   ‘Onlar’ ölüdürler, canlı değildirler; ve ‘bunun’ farkında ‘bile’ değillerdir ‘onları kutsallaştıranların’ ne ara diriltileceklerinin.*

 

>16:21, 27:65, 27:66<

 

16:22   İlâhınız tek İlâhtır! Artık o kimseler ki, inanmazlar âhirete; onların, kalpleri ‘hakikat bilgisini’ örtmeye şartlanmıştır ve onlar, büyüklenenlerdir.*

 

>2:6, 6:12, 6:109, 6:110, 6:111, 7:146, 8:55, 10:39, 10:40, 10:97, 17:10, 26:201, 26:202, 26:203<

 

16:23   Hiç kuşkusuz ki, Allâh’ın biliyor olduğudur, sırlarını ve açıkladıkları şeyleri!* Muhakkak ki O, sevmez büyüklenenleri!

 

>2:255, 6:59, 10:61, 20:110, 67:14<

 

16:24   Ve denildiği zaman onlara ‘hakikati örtmeye şartlanmışlara’: „ Ne indirdi Rabbiniz? “ Derler ki: „ Evvelkilerin masallarını! “.

 

16:25   Ki, taşırlar yüklerinin ‘günahlarının’ tamamını kıyâmet günü. Ve yüklerden de ‘günahlardan da’ ki, bilgisizce şaşırttıkları o kimselerin. Ne kötü değil mi, yüklendikleri şey!?

 

16:26   Düzen kurmuşlardı onlardan önceki kimseler de. Ne var ki, geldi Allâh, ‘harap etti’ binalarını, temellerinden. Öyle ki, çöktü tavanları üstlerinden üzerlerine. Ve geldi onlara azap bir yerden ki, ‘bunun’ farkına ‘bile’ varmazlar!*

 

>7:4, 7:97, 7:98, 9:70, 11:100, 11:117, 15:4, 17:16, 21:6, 21:95, 36:31<

 

16:27   Sonra kıyâmet günü ‘Allâhû Teâlâ’ rüsva eder onları ‘ortak yakıştıranları’. Ve diyor ki: „ Nerede ortaklarım? Ki, onlar için şâkî oldunuz! “.* Derler ki, ‘ilhamla’ ilim verilen kimseler*: „ Muhakkak ki, rezillik ve kötülük, bugün inkârcıların başındadır! “.

 

>3:151, 4:117, 6:100, 6:137, 7:33, 9:30, 10:18, 39:3, 42:21<

>3:7, 4:162, 16:27, 17:107<

 

16:28   O kimseler ki, vefat ettirirken onları, melekler, ‘günaha sebebiyet vererek’ benliklerine zulmedenleri, o zaman bırakırlar ‘tutumlarını, Allâhû Teâlâ’ya ortak yakıştıranlar’ teslimiyeti benimseyip;* derler ki’: „ Değildik, ‘bir’ kötülüğe gayret ediyor! “.* Yok şüphesiz ki Allâh, en iyi bilendir; gayret ediyor olduğunuz şeyleri!

 

>16:28, 16:87<

>2:166, 7:53, 10:28, 10:29, 18:52, 46:6<

 

16:29   Haydi dâhil olun, cehennem kapılarından ‘girerek’, devamlı kalıcılar ‘olarak’ orada! Oysa ki, elbette ne kötü ‘bir’ kalınacak yer, kibirlenenlere!

 

16:30   Ve denildiğinde: „ Ne indirdi Rabbiniz? “ Derler ki: „ Hayrı! “. İyilik eden kimseleredir bu dünyada iyilikler.* Ve elbette âhiret yurdu ‘daha’ hayırlıdır; ve mutlaka ki, ne güzel ‘günahlardan’ korunanların yurdu!*

 

>16:30, 16:41, 16:96, 16:97, 18:88, 39:10<

>3:157, 10:58, 17:18, 17:19, 17:20, 57:20<

 

16:31   Adn cennetleri ki, dâhil edilirler ona; ki, akar onun altından nehirler. Onlaradır orada ‘cennetlerde’ diledikleri şeyler. İşte böyle, karşılığını verir Allâh, günahlardan’ korunanlara!

 

16:32   O kimseler ki, vefat ettirirken onları melekler, temizce ‘hoş olarak’ derler ki: „ Selâmun aleykum! ‘Esenlik üzerinize!’ dâhil olun cennete! Ki, gayret ediyor olduğunuz şeylerden! “.

 

16:33   ‘Hakikati örtmeye şartlanmışlar, neyi’ gözlerler ki? İllâki gelmesini mi onlara, melekler (Azrâîl aleyhisselâm ve yardımcıları) veya gelir Rabbinden emir ‘kıyâmet hükmü’.* İşte bunun gibi uyguladılar, onlardan önceki kimseler de. Ve zulmetmedi onlara Allâh; ve lâkin ‘günaha sebebiyet vererek’ oldular, benliklerine zulmedenler.

 

>2:210, 5:109, 6:57, 6:58, 10:11, 10:50, 10:51, 13:6, 14:42, 15:8, 16:1, 16:33, 16:61, 17:11, 18:58, 18:59, 25:25, 25:26, 35:45, 39:69, 47:18<

 

16:34   Böylelikle isabet etti kötü gayretleri onlara. Ve sarıverdi onları, onunla alay etmiş oldukları şey.*

 

>2:15, 6:5, 6:10, 7:101, 13:32, 14:42<

 

16:35   Ve derler ki, ‘Allâhû Teâlâ’ya’ ortak yakıştıran kimseler: „ Eğer dileseydi Allâh, kul olmazdık ki, O’ndan ‘Allâhû Teâlâ’dan’ ilişiksiz; bir şeye ‘hizmetle, ibadetle, kutsallaştırılan zât’a, puta’, bizler ve ne de atalarımız! Ve O’na ilişiksiz ‘emri dışında, hiç’ bir şeyi haram ‘caiz olmaz’ kılmazdık! “.* İşte bunun gibi uyguladılar, onlardan önceki kimseler de. Artık elçilerin üzerine ‘düşen’, apaçık tebliğ etmekten başka mıdır?

 

>3:151, 4:117, 6:100, 6:137, 7:33, 9:30, 10:18, 39:3, 42:21<

 

16:36   Ve andolsun ki, çıkardık her ümmetten elçi.* Ki, ‘hizmetle, ibadetle’ kul olun Allâh’a!* Ve kaçının tâğut’tan (Allâhû Teâlâ’yı hiddetlendirenler). Böylelikle onlardan ‘rızasına uyan’ kimilerini ‘razı olduğu yola’ yönlendirdi Allâh.* Ve onlardan ‘müstahik’ kimilerinin üzerlerine sapkınlık gerçekleşti.* Haydi ‘isterseniz’ gezinin de yeryüzünde böylelikle bakın, nasıl oldu âkıbeti ‘hakikat bilgisini’ yalanlayanların!

 

>3:184, 5:70, 6:42, 14:4, 14:44, 16:36, 16:44, 17:77, 28:47<

>2:21, 2:153, 2:186, 6:102, 7:55, 7:56, 7:205, 15:98, 15:99, 17:110, 20:8, 59:24, 98:5<

>2:256, 5:16, 7:178, 13:27, 16:9, 18:29, 39:41, 57:20, 64:11<

>4:48, 6:88, 7:146, 8:23, 8:51, 9:80, 16:107, 16:108, 40:12, 47:28<

 

16:37   Sen hırsla üstlerine düştükçe düşsen de, yönlendirilmelerine, o hâlde muhakkak ki Allâh, ‘hakikati örtmeye şartlandıkları için’ yönlendirmez, şaşırttığı kimseyi.* Ve yoktur onlara yardımcı.

 

>3:108, 6:104, 7:101, 40:35, 64:11<

 

16:38   Ve yemin ettiler Allâh’a, olanca yeminleriyle ki: „ Diriltmez Allâh, ölen kimseyi! “* ‘Bu’ vaad, O’nun üstlendiği gerçektir. Ve lâkin ‘bu gerçeği’ insanların birçoğu bilmezler.

 

>6:29, 6:30, 11:7, 16:38, 16:39<

 

16:39   ‘Diriltecekler ki, Allâhû Teâlâ’nın’ belli etmesi için onlara, hakkında ihtilâf ettiklerini. Ve bilmesi ‘belirlemesi’ içindir o kimseleri ki, ‘hakikat bilgisini’ örtmeye şartlanmışlardır; onların yalancılar olduklarını.*

 

>2:168, 2:169, 7:33, 16:116<

 

16:40   Ancak ki, sözümüz, bir şey dilediğimiz zaman, dememizdir ki, ona: „ Ol! “; ‘o şey’, hemen ‘harekete geçer, vaktiyle de’ olur!

 

16:41   Ve hicret ‘göç’ eden kimseler ki, Allâh için, zulmedildikleri şeylerin ardından. ‘Bu’ onları dünyada iyice konaklamamız içindir.* Ve elbette âhiret mükâfatı ‘daha’ büyüktür. Keşke biliyor olsalardı!

 

>16:30, 16:41, 16:96, 16:97, 18:88, 39:10<

 

16:42   ‘Âhiret mükâfatı’ o kimseleredir ki, ‘onlar’ sabrettiler; ve ‘onlar’ Rablerine itimat edenlerdir.

 

16:43   ‘Yâ Muhammed!’, Ve göndermedik ‘hiçbir elçiyi ki’ senden önce de, kendilerine vahyettiğimiz adamlar dışında!* Öyleyse sorun ‘bunların kimler olduklarını, hakikat bilgisini’ hatırlayan halka, eğer bilmiyorsanız!

 

>3:184, 5:70, 6:42, 14:4, 14:44, 16:36, 16:44, 17:77, 28:47<

 

16:44   ‘O elçiler’, ayan beyan ‘deliller’ ve hükümler içeren, parça parça sayfalarla ‘gönderildiler’.* ‘Yâ Muhammed!’, Ve Biz indirdik sana ki, ‘Allâhû Teâlâ’yı’ hatırlatanı, beyan etmen için insanlara, onlara indirilen şeyleri ‘diğer mukaddes kitapları’.* Ki, belki inceden inceye düşünürler!

 

>3:184, 5:70, 6:42, 14:4, 14:44, 16:36, 16:44, 17:77, 28:47<

 

16:45   Öyleyse emin miydiler, kötülüklerle düzen kuran kimseler, çökertmeyeceğinden Allâh’ın onları, yeryüzünde?* Veya gelir onlara bir azap, bir yerden ki, ‘bunun’ farkına ‘bile’ varmazlar!*

 

>7:4, 7:97, 7:98, 9:70, 11:100, 11:117, 15:4, 17:16, 21:6, 21:95, 36:31<

 

16:46   Veya alır ‘yakalar’ onları dolaşırlarken.* Çünkü onlar, ‘hükmün yerine getirilmesinde Allâhû Teâlâ’yı’ aciz bırakamazlar.

 

>7:4, 7:97, 7:98, 9:70, 11:100, 11:117, 15:4, 17:16, 21:6, 21:95, 36:31<

 

16:47   Veya alır ‘yakalar’ onları, korkarlarken. Buna rağmen, şüphesiz ki Rabbiniz, elbette insaf eden, acıyandır; inançlıları esirgeyen, acıyan, bahşedendir!*

 

>19:45, 21:42, 21:43, 39:38, 67:20, 67:28<

 

16:48   Ve görmüyorlar mı ki, oluşumunu yapılandırarak var ettiği şeyleri, Allâh’ın? Herhangi bir şey ki, (madde, proton ve nötron), döner onun gölgesi (spin eder, elektron ve pozitron bulutu) sağdan ve soldan Allâh’a ‘huzurunda’ yere kapanarak; ve onlar zavallıdır, boyun bükmüştür ‘Zât’ının hükmüne’.

 

Atomun tarifi: ıkra.com

 

16:49   (Secde âyeti!)* Ve Allâh’a ‘huzurunda’ yere kapanırlar, ne varsa göklerde ve ne varsa yerde, mahlûkatlardan ve melekler de! Ve onlar, büyüklenmezler.

 

>2:258, 3:83, 13:15, 16:48, 16:49, 17:44, 17:107, 22:18, 32:15, 41:37, 53:62<

(Allâhû Teâlâ’nın yarattığı tüm ne varsa, Zât’ının koyduğu doğa yasalarına uyup, yaratılış amaçları gereği işlevlerine devam ederler; dolayısıyla da istekli veya isteksiz O’nun buyruğuna riayet etmiş ve kendi usullerince yüceliğini övüp, ibadet etmiş olurlar. Hür iradeyle Allâh’ın rızasını kazananlar ise, O’nun yüceliğini bilinçli bir şekilde över ve ibadet ederler.)

 

16:50   Korkarlar, üstlerindeki Rablerinden. Ve ifa ederler emredildikleri şeyi.

 

16:51   Ve dedi ki, Allâh: „ Edinmeyin iki ilâh! “. Ki, sadece O’dur, tek İlâh! ‘Yine dedi ki’: „ Artık yalnızca Benden irkilin o hâlde! “.

 

16:52   Ve Zât’ının dır, ne varsa göklerde ve yerde! Ve dîn ‘yücelterek överek, ibadetler’, kesintisiz Zât’ına dır! Buna rağmen, Allâh’tan başkasından mı korunuyorsunuz?

 

16:53   Ve ne ‘varsa’ imkândan sizlere, o hâlde Allâh’tandır. Sonra sizlere bir darlık dokunduğu zaman, ancak Zât’ına yakarırsınız.

 

16:54   Sonra giderdiğimiz zaman mağduriyeti sizlerden, bir kısmınız Rablerine bir ortak yakıştırırlar.*

 

>6:63, 6:64, 10:12, 10:22, 10:23, 16:54, 30:33, 31:32, 41:49, 41:50, 41:51<

 

16:55   Nankörlük etsinler, onlara verdiğimiz şeylere. Haydi menfaatlenin!* Artık yakında ‘âhirette’ bileceksiniz!*

 

>3:157, 10:58, 17:18, 17:19, 17:20, 57:20<

>1:3, 7:8, 11:103, 11:104, 11:105, 14:48, 20:108, 24:25, 75:30<

 

16:56   Ve ‘Allâhû Teâlâ’ya ortak yakıştıranlar’, belirliyorlar ‘aslını’ bilmedikleri ‘ilâhlarına bir’ hisse.* Ki, onları rızıklandırdığımız o şeylerden. Allâh’a yemin olsun ki, mutlaka mesulsünüz, iftira etmiş olduğunuz şeylerden!*

 

>5:103, 6:136, 16:56, 16:71, 30:28<

>3:151, 4:117, 6:100, 6:137, 7:33, 9:30, 10:18, 39:3, 42:21<

 

16:57   Ve ‘yakıştırarak’ kılıyorlar Allâh’a, kızlar.* Noksanlık, kusur, acizlikten ötedir O!* Ve onlarındır, imrendikleri ‘yakıştırdıkları erkek çocuklar’.

 

>4:117, 17:40, 37:149, 37:150, 52:39<

>2:116, 10:68, 18:4, 19:88, 19:89, 19:90, 19:91, 19:92<

 

16:58   Ve müjdelendiği zaman onlardan birisi kız ‘çocuk’ ile, gölgeler ‘saklar’ ki, yüzünü kararttı (yüz karası sayar). Ve o, içine atar.

 

16:59   Gözden kaybolur halktan, onunla müjdelendiği şeyin kötülüğünden. Tutsun mu onu alçaltılma üzere, yoksa gömsün mü onu toprağa? Ne kötü değil mi, hükmettikleri şey!?

 

16:60   O kimseler ki, inanmazlar âhirete;* kötü emsaldir. Ve ötesiz üstünlük emsali ‘ise’ Allâh’ındır. Ve O’dur, mutlak yüce, eşsiz, benzersiz; âdil, hakkı yerine getiren, adaletle hükmeden!

 

>2:6, 6:12, 6:109, 6:110, 6:111, 7:146, 8:55, 10:39, 10:40, 10:97, 17:10, 26:201, 26:202, 26:203<

 

16:61   Ve eğer sorumlu tutsaydı Allâh insanları, ‘günaha sebebiyet verecek işleri yapmakla, benliklerine’ zulümleri sebebiyle, bırakmazdı onun üzerinde ‘yeryüzünde, hiç’ bir mahlûkatlardan. Ve lâkin erteler onları, adlandırılmış ‘bir’ vadeye. Artık geldiği zaman vadeleri, ne bir saat ertelenirler ve ne de öne alınırlar.*

 

>3:145, 6:2, 7:34, 11:104, 13:38, 15:4, 15:5, 17:13, 18:49<

 

16:62   Ve ‘Allâhû Teâlâ’ya ortak yakıştıranlar’, kılıyorlar Allâh’a, hoşlanmadıkları şeyleri. Ve vasıflandırarak dilleriyle ki, en güzelin onların olduğu yalanını.* Hiç kuşkusuz ki, ateşin ‘cehennemde’, onların olduğudur. Ve muhakkak ki onlar, taşkınlardır!

 

>2:168, 2:169, 7:33, 16:116<

 

16:63   ‘Yâ Muhammed!’, Allâh’a yemin olsun ki, andolsun ki, gönderdik ümmetlere ‘nice elçileri’ senden önce de!* Fakat süsledi ‘cazip gösterdi’ şeytan, onlara gayretlerini. Çünkü o ‘şeytan’, onların dostudur bugün ‘dünyada’.* Ve onlaradır, ‘cehennemde’ elem azap!*

 

>3:184, 5:70, 6:42, 14:4, 14:44, 16:36, 16:44, 17:77, 28:47<

>2:208, 2:268, 4:120, 5:91, 6:121, 8:48, 14:22, 16:99, 17:62, 17:63, 17:64, 17:65, 24:21, 35:6<

>2:167, 4:56, 6:30, 6:111, 7:53, 8:50, 10:52, 16:85, 39:71, 67:8, 69:25, 78:40, 89:23<

 

16:64   ‘Yâ Muhammed!’, Ve indirmedik kitabı (Kur’ân-ı Kerîm) sana ki, beyan etmen dışında onlara, hakkında ihtilâf ettiklerini!* Ve yönlendirilmeye ‘vesiledir’ ve bahşedilme, bağışlanma, esirgenmedir samimiyetle inanan bir toplum için!*

 

>2:41, 2:89, 2:91, 2:101, 4:47, 5:48, 6:91, 9:30, 9:31, 21:50, 35:31, 46:12, 98:5<

>2:2, 2:97, 7:52, 10:37, 10:38, 16:102, 17:9, 17:105, 17:106, 18:2, 25:32, 26:192, 26:193, 26:194, 26:195, 32:2<

 

16:65   Ve Allâh, indirdi gökten su; ki, böylelikle hayat verdi onunla yeryüzüne, ölümünün ardından. Muhakkak ki işte bu, elbette âyet ‘alâmettir’, işiten bir toplum için!*

 

>6:98, 7:52, 7:185, 10:101, 11:1, 18:109, 27:93, 31:27, 41:53, 51:20, 51:21, 51:22, 51:23<

 

16:66   Ve muhakkak ki ‘sağmal’ hayvanlar da, sizlere elbette ibrettir. Sularız sizleri ‘içiririz’, karnındaki besin artıkları ve kan arasından ‘salgılanan’ şeyden ki, saf süt, içenlere ‘içimi’ kolaydır.

 

16:67   Ve mahsullerden, hurma ağaçları ‘meyvelerinden’ ve üzümler ki, ediniyorsunuz ondan şerbet-müskirat ve iyi bir rızık.* Muhakkak ki işte bu, elbette âyet ‘alâmettir’, akıl eden bir toplum için!*

 

>2:219, 16:67, 37:45, 47:15<

>6:98, 7:52, 7:185, 10:101, 11:1, 18:109, 27:93, 31:27, 41:53, 51:20, 51:21, 51:22, 51:23<

 

16:68   Ve vahyetti Rabbin, dişi bal arısına ki, edinmesini dağlardan evler ‘kovanlar’ ve ağaçlardan ve ‘insanların’ kurdukları çardak ‘gibi dikip yükselttikleri’ şeylerden.

 

16:69   „ Sonra ye! Her mahsullerden ‘çiçeklerden’ böylelikle yollarına koyul, Rabbinin alçalttığı ‘kolaylaştırdığı’! “. Çıkar karnından içki ki, türlü türlüdür renkleri. Onda ‘Bal’da’, bir şifa ‘vardır’ insanlar için. Muhakkak ki işte bu, elbette âyet ‘alâmettir’, inceden inceye düşünen bir toplum için!*

 

>6:98, 7:52, 7:185, 10:101, 11:1, 18:109, 27:93, 31:27, 41:53, 51:20, 51:21, 51:22, 51:23<

 

16:70   Ve Allâh, oluşumunu yapılandırarak var etti sizleri! Sonra da sizleri vefat ettirendir! Ve sizlerden kimileri, döndürülür ömrün en rezaletine ki, bilememesi için bir bilgiden ‘bildiklerinden’ sonra bir şey. Şüphesiz ki Allâh, en iyi bilendir; dilediğini, irade ettiği gibi icra eden ve yapmaya kudretlidir!

 

16:71   Allâh, liyakatli kıldı bazılarınızı bazılarınız üzerine rızıkta.* Ne var ki, liyakatli kılınan kimseler, rızıklarını vermemekteler yeminlerine sahip çıkıp ‘güvencesi altındaki, beslemelere’! Oysa onlar, onda ‘bu konuda’ eşittirler! (Hizmetçileriyle eşitliği kendilerine yakıştıramadıkları hâlde, aciz putları kudretli Allâhû Teâlâ’ya eşit görüyorlar!) Öyleyse, Allâh’ın lütfuna ‘hakikat bilgisine’ mi cebelleşiyorlar?*

 

>4:34, 6:165, 17:21, 17:70, 43:32<

>5:103, 6:136, 16:56, 16:71, 30:28<

 

16:72   Ve Allâh, kıldı sizlere cinsinizden eşler; ve kıldı sizlere eşlerinizden oğullar ve torunlar! Ve rızıklandırdı sizleri, temizinden! Buna rağmen asılsıza mı inanıyorlar ve Allâh’ın lütfunu ‘hakikat bilgisini’ inkâr ediyorlar!?

 

16:73   Ve ‘hizmetle, ibadetle’ kul oluyorlar ‘ilâhlara’; ki, Allâh’a ilişiksizdirler!* Ki, ‘hiçbir’ şeye ehil olmayan, onlara rızk ‘sağlamaya’ göklerden ve yerden ve mecal edemeyen şeylere.

 

>3:151, 4:117, 6:100, 6:137, 7:33, 9:30, 10:18, 39:3, 42:21<

 

16:74   Artık vurgulamayın Allâh’a emsal!* Şüphesiz ki, Allâh bilir ve sizler bilmezsiniz ‘sırları ve açıklanan şeyleri’!*

 

>17:44, 26:23, 26:24, 42:11, 59:22, 59:23, 59:24, 112:4<

>2:255, 6:59, 10:61, 20:110, 67:14<

 

16:75   Vurgularla Allâh, emsal verdi: Ki, bir kul (köle) ‘düşün’; sahiplidir, erkli değildir bir şey üzerinde ‘elde etmeye’. Ve ‘diğer’ kişi ki, Bizden, iyi bir rızık ile rızıklandırdık onu; öyle ki o, bağış yapar ondan sırlarda ve açıkça. ‘Onlar’, hiç eşit olur mu? (Ki aciz putları, kudretli Allâhû Teâlâ’ya eşit görüyorlar). Yüceltilme, övgü Allâh’adır! Yok onların, birçoğu bilmezler.

 

16:76   Ve vurgularla Allâh, emsal verdi: Ki, iki adam ‘düşün’; onlardan biri dilsizdir, erkli değildir bir şey üzerinde ‘elde etmeye’. Ve o, efendisi üstüne yüktür. Her nereye gönderse onu, bir hayır getirmez ‘hakkını koruyamaz’; hiç eşit olur mu o? Ve ‘diğer’ kişi ki, emreder ‘hükmeder’ adaletle;* ve o, ‘Allâhû Teâlâ’nın razı olduğu’ yol doğrultusu üzeredir. (Ki aciz putları, kudretli Allâhû Teâlâ’ya eşit görüyorlar).

 

>2:282, 4:58, 16:76, 16:90, 49:9<

 

16:77   Ve Allâh’ındır, algılanamayanı göklerin ve yerin!* Ve sadece saatin ‘kıyâmetin’ emri ‘süresi’ ancak göz kırpmak gibidir veya o, daha yakın ‘hızlıdır’! Şüphesiz ki Allâh, her şey üzerinde dilediğini, irade ettiği gibi icra eden ve yapmaya kudretlidir!

 

>2:255, 6:59, 10:61, 20:110, 67:14<

 

Var olan her şeyi yok eden kıyâmetin hızı: ıkra.com

 

16:78   Ve Allâh, çıkardı sizleri analarınızın karnından ‘hiçbir’ şey bilmezken. Ve var etti sizlere, duyma ve görme duyuları ve gönül ‘idrak kuvveleri’! Ki, belki şükredersiniz!

 

16:79   Görmüyorlar mı ki, ‘Allâhû Teâlâ’nın, koyduğu doğa kurallarına’ riayet ettirilen kuşları, göğün yoğun kısmında? Ki, onları, Allâh’tan başkası ‘orada’ tutamaz. Muhakkak ki işte bu, elbette âyetlerdir ‘alâmetlerdir’, samimiyetle inanan bir toplum için!*

 

>6:98, 7:52, 7:185, 10:101, 11:1, 18:109, 27:93, 31:27, 41:53, 51:20, 51:21, 51:22, 51:23<

 

16:80   Ve Allâh, var etti sizlere evlerinizden sükûnet yeri! Ve var etti sizlere sağmal hayvanların derilerinden ‘çadır’ evler ki, hafifçe taşınırsınız göç ettiğiniz gün; ve ikâmet ettiğiniz ‘konakladığınız’ gün. Ve ‘koyunların’ yünlerinden ve ‘develerin’ tüylerinden ve kıllarından çeşitli eşya ve menfaatlendirilme, belli bir süre.

 

16:81   Ve Allâh, var etti sizlere, oluşumu yapılandırılarak var edilen şeylerden, gölgelikler! Ve var etti sizlere dağlardan mağaralar! Ve var etti sizlere ‘giyimlik’ gömlekler ki, sizleri hararetten korur ve ‘zırhlı’ gömlekler ki, sizleri darbeden korur! Böylelikle tamamlıyor ‘Allâhû Teâlâ’, lütfunu üzerlerinizde. Ki, belki ‘Allâhû Teâlâ’ya’ teslimiyeti benimsersiniz!

 

16:82   ‘Yâ Muhammed!’, Buna rağmen eğer ki, ‘eskiye’ döndüklerinde ‘ise’, artık sadece üzerine ‘düşen’ apaçık tebliğ etmektir!

 

16:83   Ki, tanıyorlar lütfunu ‘hakikat bilgisini’ Allâh’ın, sonra örtüyorlar onu. Ve onların, birçoğu inkârcılardır.

 

16:84   Ve o gün ‘kıyâmet sonrası âhirette’,* çıkarırız her ümmetten birer şahit ‘inancına tanıklık edecek öncü’* ki, sonra da izin verilmez ‘mazerete; hakikat bilgisini’ örtmeye şartlanmış kimselere ve ne de gönül almalarına.

 

>1:3, 7:8, 11:103, 11:104, 11:105, 14:48, 20:108, 24:25, 75:30<

>17:71<

 

16:85   Ve gördükleri zaman, ‘günaha sebebiyet verecek işleri yapmakla, benliklerine’ zulmeden kimseler ‘cehennemde’ azabı, artık hafifletilmez onlardan. Ve onlara göz açtırılmaz ‘süre verilmez’.*

 

>2:167, 4:56, 6:30, 6:111, 7:53, 8:50, 10:52, 16:85, 39:71, 67:8, 69:25, 78:40, 89:23<

 

16:86   Ve gördükleri zaman ortaklarını ‘ilâhlarını, Allâhû Teâlâ’ya’ ortak yakıştıran kimseler, derler ki: „ Rabbimiz… Şunlar ortaklarımız ki, ‘Senin’ yanın sıra davet ‘dua’ ettiğimiz! “.* Ne var ki, söz atarlar ‘kutsallaştırılan her türlü zât, put’ onlara: „ Muhakkak ki sizler, elbette yalancılarsınız! “.*

 

>3:151, 4:117, 6:100, 6:137, 7:33, 9:30, 10:18, 39:3, 42:21<

>2:166, 7:53, 10:28, 10:29, 18:52, 46:6<

 

16:87   Ve bırakırlar ‘tutumlarını, Allâhû Teâlâ’ya ortak yakıştıranlar’ Allâh’a, izin günü teslimiyeti benimseyip.* Ve ayrıldı ‘hatırdan, gönülden çıkarıldı’ onlardan, iftira etmiş oldukları şeyler!*

 

>16:28, 16:87<

>2:166, 7:53, 10:28, 10:29, 18:52, 46:6<

 

16:88   O kimseler ki, ‘hakikat bilgisini’ örtmeye şartlanmışlardır; ve alıkoyarlar Allâh’ın yolundan.* Onlara artırdık ‘cehennemde’ azap üstüne azabı bozgun çıkarıyor olmaları sebebiyle.*

 

>7:86, 8:36, 11:19, 14:3, 16:88<

>6:130, 7:14, 7:15, 7:16, 7:17, 7:18, 7:38, 7:179, 17:63, 17:64, 17:65, 41:28<

 

16:89   Ve o gün ‘kıyâmet sonrası âhirette’,* çıkarırız her ümmetten birer şahit ‘inancına tanıklık edecek öncü’, aleyhlerine kendilerinden.* ‘Yâ Muhammed!’, Ve getirdik seni de şahit olarak şunların aleyhlerine! Ve Biz indirdik sana, kitabı (Kur’ân-ı Kerîm) ki, her şeyi açıklayan ve yönlendirilmeye ‘vesiledir’. Ve bahşedilme, bağışlanma, esirgenmedir ve müjdedir Müslümanlara (Allâhû Teâlâ’ya teslimiyeti benimseyen)!*

 

>1:3, 7:8, 11:103, 11:104, 11:105, 14:48, 20:108, 24:25, 75:30<

>17:71<

>2:2, 2:97, 7:52, 10:37, 10:38, 16:102, 17:9, 17:105, 17:106, 18:2, 25:32, 26:192, 26:193, 26:194, 26:195, 32:2<

 

16:90   Muhakkak ki Allâh, emreder adaletle ‘hükmetmeyi’!* Ve iyiliği!* Ve akrabalara ‘ihtiyaçlarını’ vermeyi!* Ve ‘namazlar’ engeller müstehcenliği, aykırılığı ve azgınlığı!* ‘Allâhû Teâlâ’, sizlere nasihat veriyor ki, belki hatırda tutarsınız!

 

>2:282, 4:58, 16:76, 16:90, 49:9<

>4:36, 6:151, 16:90, 17:23, 28:77, 55:60<

>2:219, 2:245<

>16:90, 29:45<

 

16:91   Ve vefa edin, taahhüde ki, Allâh’ın ‘adıyla verilen’, taahhütleştiğiniz zaman! Ve bozmayın yeminleri onu katileştirdiğinizden sonra! Ve kıldığınızda Allâh’ı üzerlerinize kefil. Şüphesiz ki, Allâh bilir uyguladığınız şeyleri!

 

16:92   Ve olmayın karı gibi ki, tekrar tel tel çözer sonradan, kuvvetlice eğrilmiş yünün ipini! Ediniyorsunuz yeminlerinizi aldatmaya ‘alet’, aranızda, olduğunda bir ümmetin diğer bir ümmetten daha nemadâr. Fakat dener sizleri Allâh, onunla ‘yeminlerinizle’!* Ve ‘Allâhû Teâlâ, âhirette’ mutlaka beyan edecek sizlere, kıyâmet günü ihtilâf ediyor olduğunuz şeyleri!

 

>8:28, 9:126, 21:35, 29:2<

 

16:93   Ve eğer dileseydi Allâh, ‘insanı tercihsiz kılmayı’, elbette kılardı sizleri ‘aynı inançtan’ bir ümmet. Ve lâkin şaşırtır dilediği ‘müstahik’ kişiyi* ve yönlendirir dilediği ‘rızasına uyan’ kişiyi ‘razı olduğu yola’!* Ve mutlaka mesulsünüz, gayret ediyor olduğunuz şeylerden!

 

>4:48, 6:88, 7:146, 8:23, 8:51, 9:80, 16:107, 16:108, 40:12, 47:28<

>2:256, 5:16, 7:178, 13:27, 16:9, 18:29, 39:41, 57:20, 64:11<

 

16:94   Ve edinmeyin yeminlerinizi aldatmaya ‘alet’ aranızda! Yoksa kayar ayak, sabitliğinin sonrasında.* Ve tadarsınız kötülüğü ‘hem dünyada’, ayrıldığınız sebebiyle Allâh’ın yolundan ‘rızasından’; ve ‘hem de’ sizleredir ‘cehennemde’ büyük azap.

 

>2:250, 3:146, 3:147, 8:11, 16:94, 47:7<

 

16:95   Ve satmayın taahhüdünü ki, Allâh’ın ‘adıyla verilen’, ancak az bir bedel ‘karşılığı’! Allâh’ın katında o, ‘daha’ hayırlıdır sizlere, eğer bilirseniz!

 

16:96   ‘Çünkü’, yanınızdaki şeyler tükenir. Ve Allâh’ın katındaki şeyler sonsuzdur. Ve mutlaka karşılıklarını veririz, sabreden kimselerin ücretlerinin en iyisiyle, gayret ediyor oldukları şeylere.*

 

>16:30, 16:41, 16:96, 16:97, 18:88, 39:10<

 

16:97   Kim ki, gayretleri erdemlidir ki, erkeklerden veya kadınlar ve o, samimiyetle inanandı, o hâlde mutlaka ona, temiz ‘arınmış’ bir hayat yaşatırız.* Ve mutlaka karşılıklarını veririz ücretlerinin en iyisiyle, gayret ediyor oldukları şeylere.

 

>16:30, 16:41, 16:96, 16:97, 18:88, 39:10<

 

16:98   Artık Kur’ân okuduğun zaman hemen sığın Allâh’a, taşlanmış ‘rahmetinden kovulmuş’ şeytanın ‘şerrinden’!*

 

>7:200, 16:98, 16:99, 16:100, 23:97, 23:98, 41:36, 43:36, 114:1, 114:2, 114:3, 114:4, 114:5, 114:6<

 

16:99   Doğrusu o ‘şeytan’ ki, yoktur onun salahiyeti, samimiyetle inanan kimselerin üzerlerinde;* ve ‘onlar’ Rablerine itimat edenlerdir.

 

>2:208, 2:268, 4:120, 5:91, 6:121, 8:48, 14:22, 16:99, 17:62, 17:63, 17:64, 17:65, 24:21, 35:6<

 

16:100 Sadece onun ‘şeytanın’ salahiyeti, ona dönenlerin üzerlerindedir. Ve o kimselerin ki, onlar, onunla ‘şeytanın vesveseleriyle, Allâhû Teâlâ’ya’ ortak yakıştıranlardır.

 

16:101 Ve değiştirdiğimiz zaman, bir âyetin ‘alâmetin’ konumunu, ‘diğer’ bir âyetle ‘alâmet ile’… Ve Allâh, en iyi bilendir; bilerek indirdiği şeyi,* dediler ki: „ Sen sadece bir iftiracısın! “. Yok onların, birçoğu bilmezler.

 

>4:82, 6:35, 6:37, 7:203, 13:7, 13:38, 20:133, 23:71, 29:51<

(Bu konu, hakikati örtmeye şartlanmışların alâmet beklentisi üzerinedir; aksi hâlde 4:82’de bildirilen çelişki ortaya çıkacaktı!)

 

16:102 ‘Yâ Muhammed!’, De ki: „ Onu, indirdi Ruh’ûl Kudüs (Kutsal Ruh; Melek) ‘ilham’ ile Rabbinden, hak ile ‘gayeyle’! Sabitleştirmek ‘sağlamlaştırmak’ için samimiyetle inanan kimseleri ve yönlendirilmeye ‘vesiledir’ ve müjdedir Müslümanlara (Allâhû Teâlâ’ya teslimiyeti benimseyen)! “.*

 

>5:110, 16:2, 16:102, 42:51<

 

16:103 Ve andolsun ki, biliyoruz diyorlar olduklarını ki: „ Zaten ona öğreten görünen, ölümlü varlık (İnsan)! “. Ki o, ona çarpıtanların lisanı yabancıdır. Ve bu (Kur’ân-ı Kerîm), apaçık Arapça lisandır.**

>2:2, 2:97, 7:52, 10:37, 10:38, 16:102, 17:9, 17:105, 17:106, 18:2, 25:32, 26:192, 26:193, 26:194, 26:195, 32:2<

>14:4, 16:103, 19:97, 46:12<

 

16:104 Muhakkak o kimseler ki, inanmazlar Allâh’ın âyetlerine!* ‘Hakikati örtmeye şartlandıkları için, razı olduğu yola’ yönlendirmez onları, Allâh.* Ve onlaradır, ‘cehennemde’ elem azap!*

 

>2:6, 6:12, 6:109, 6:110, 6:111, 7:146, 8:55, 10:39, 10:40, 10:97, 17:10, 26:201, 26:202, 26:203<

>3:108, 6:104, 7:101, 40:35, 64:11<

>2:167, 4:56, 6:30, 6:111, 7:53, 8:50, 10:52, 16:85, 39:71, 67:8, 69:25, 78:40, 89:23<

 

16:105 Sadece iftira ederler yalanla o kimseler ki, inanmazlar Allâh’ın âyetlerine!* Ve işte onlar… Onlar, yalancılardır!*

 

>2:6, 6:12, 6:109, 6:110, 6:111, 7:146, 8:55, 10:39, 10:40, 10:97, 17:10, 26:201, 26:202, 26:203<

>18:49, 22:76, 41:20, 43:80, 50:16, 50:17, 50:18, 82:10, 82:11, 82:12<

 

16:106 Kim inkâr ederse Allâh’ı, inancının ardından ki, baskılanan kimse müstesna ve kalbi inançla ikna olmuşken;* ve lâkin kim açarsa inkâra göğüs ‘gönül’, öyleyse üzerlerinedir gazap Allâh’tan!* Ve onlaradır, ‘cehennemde’ büyük azap!*

 

>2:225, 2:284, 5:89, 33:5, 66:2<

>3:90, 3:105, 3:106, 4:137, 16:106<

>2:167, 4:56, 6:30, 6:111, 7:53, 8:50, 10:52, 16:85, 39:71, 67:8, 69:25, 78:40, 89:23<

 

16:107 İşte bu, ‘tercih edip’ sevdikleri sebebiyledir dünya hayatını âhirete karşı. Ve ‘bilin’ Allâh’ın, ‘razı olduğu yola’ yönlendirmez olduğunu, nankörler toplumunu!*

 

>8:18, 8:19, 12:52, 16:107<

 

16:108 İşte onlar, o kimseler ki, mühürledikleridir Allâh’ın, kalplerinin üzerini ve duymalarının ve görmelerine de (anlamak istemedikleri için, idrak kuvveleri kilitlidir).* Ve işte onlar… Onlar, vurdumduymazlardır!*

 

>3:108, 6:104, 7:101, 40:35, 64:11<

>4:163, 4:164, 4:165, 6:130, 6:131, 6:155, 6:156, 6:157, 7:172, 7:173, 17:15, 20:134, 26:208, 28:59, 35:24, 67:8, 67:9<

 

16:109 Hiç kuşkusuz ki, onların, âhirette hüsranda olduklarıdır.

 

16:110 Sonra muhakkak ki Rabbin, o kimselere ki, hicret ‘göç’ ettiler ‘inkâra dayatılıp’, işkenceye uğratılmalarının ardından;* ve cihâd (kararlılıkla İslâm’ı yaşama mücâdelesi) edenlere ve sabredenlere, Şüphesiz ki Rabbin, ardından fazlalığına bakmaksızın günahları örten, bağışlayandır; inançlıları esirgeyen, acıyan, bahşedendir!*

 

>2:225, 2:284, 5:89, 33:5, 66:2<

>19:45, 21:42, 21:43, 39:38, 67:20, 67:28<

 

16:111 O gün gelir ki, ‘kıyâmet sonrası âhirette’,* her bir benlik müdâfaa eder canını. Ve ‘olanca’ vefa edilir her benliğe, gayretleri. Ve onlar ‘âhirette’ zulmedilmezler.*

 

>1:3, 7:8, 11:103, 11:104, 11:105, 14:48, 20:108, 24:25, 75:30<

>7:8, 7:9, 23:102, 23:103, 99:7, 99:8, 101:6, 101:7, 101:8, 101:9<

 

16:112 Ve vurgularla Allâh, emsal verdi: Ki, bir şehir ‘halkı’, emniyette ve tatmin; oraya geliyordu rızkı, bolca her yerden. Ne var ki, nankörlük ettiler lütuflandırmasına Allâh’ın. Bunun üzerine tattırdı onlara Allâh, açlık örtüsü ve korku ki, üretiyor oldukları şeylerin ‘etkilerinden’.

 

16:113 Ve andolsun ki, geldiğinde onlara ‘bir’ elçi onlardan, öyle ki, yalanladılar onu. Bunun üzerine aldı ‘yakaladı’ onları azap. Ve onlar zalimlerdir.

 

16:114 O hâlde yiyin, rızıklandırdığı şeylerden Allâh’ın, sizleri, helâl ‘caiz’, temizinden! Ve şükredin lütfuna Allâh’ın ki, eğer yalnızca O’na ‘hizmetle, ibadetle’ kul olduysanız!*

 

>2:21, 2:153, 2:186, 6:102, 7:55, 7:56, 7:205, 15:98, 15:99, 17:110, 20:8, 59:24, 98:5<

 

16:115 Sadece haram ‘caiz olmaz kıldı’ üzerlerinize ki: Leşi ve kanı ve domuz etini! Ve helâl ‘caiz’ değil ‘kıldı’ onu, Allâh’tan başkası için ‘adlandırmayı’! Ancak kim darda kalırsa, ‘başkasının hakkına’ saldırmaksızın ve aşırı gitmeksizin ‘yiyebilir’! O hâlde şüphesiz ki Allâh, fazlalığına bakmaksızın günahları örten, bağışlayandır, inançlıları esirgeyen, acıyan, bahşedendir!*

 

>19:45, 21:42, 21:43, 39:38, 67:20, 67:28<

 

16:116 Ve söylemeyin, dillerinizin yalan vasıflandırdığı şeyler için: „ Bu helâldir ‘caiz’ ve bu haramdır ‘caiz olmaz’! “. İftira etmeniz için Allâh’ın üzerine ‘emridir’ yalanıyla! Muhakkak ki iftira eden kimseler ki, Allâh üzerine yalanla,* iflâh olmazlar!

 

>2:168, 2:169, 7:33, 16:116<

 

16:117 ‘Elde ettikleri’, az bir geçimliktir ‘dünyada’. Ve onlaradır, ‘cehennemde’ elem azap!*

 

>2:167, 4:56, 6:30, 6:111, 7:53, 8:50, 10:52, 16:85, 39:71, 67:8, 69:25, 78:40, 89:23<

 

16:118 ‘Yâ Muhammed!’, Ve Yahudi kimseler üzerlerine haram ‘caiz olmaz’ kıldık, kıssa ettiğimiz ‘bahsettiğimiz’ şeyleri sana, daha önce de!* Ve zulmetmedik onlara; ve lâkin ‘günaha sebebiyet vererek’ oldular, benliklerine zulmedenler.

 

>3:93, 4:160, 6:146<

 

16:119 Sonra muhakkak ki Rabbin, o kimselere ki, gayretlendiler kötülüğe cahillikle ‘bilgisizce’, sonra da tövbe ettiler ardından ve ‘gidişatı’ düzelttiler, Şüphesiz ki Rabbin, işte bunun ardından, elbette fazlalığına bakmaksızın günahları örten, bağışlayandır; inançlıları esirgeyen, acıyan, bahşedendir!*

 

>19:45, 21:42, 21:43, 39:38, 67:20, 67:28<

 

16:120 Muhakkak ki İbrâhîm, ‘aynı inancı paylaşanların dîninden olan’ bir ümmettendi, Allâh’a âmâde olan Hanif (yegâne İlâh’a inanan).* Ve değildi ‘İbrâhîm aleyhisselâm , Allâhû Teâlâ’ya’ ortak yakıştıranlardan.*

 

>3:19, 3:83, 3:84, 3:85, 6:161, 10:105, 21:25<

>6:79, 60:4<

 

16:121 Şükredendi O’nun lütuflarına. ‘Allâhû Teâlâ’, onu seçti ve yönlendirdi onu, ‘razı olduğu’ yol doğrultusuna.*

 

>2:256, 5:16, 7:178, 13:27, 16:9, 18:29, 39:41, 57:20, 64:11<

 

16:122 Ve verdik ona, dünyada iyilikler; ve muhakkak ki o, âhirette de elbette erdemlilerdendir.

 

16:123 ‘Yâ Muhammed!’, Sonra da vahyettik ki* sana, uymayı İbrâhîm’in milletine ‘aynı inancı paylaşanların dînine’, Hanif (yegâne İlâh’a inanan) ‘olarak’!* Ve olmadı ‘İbrâhîm aleyhisselâm , Allâhû Teâlâ’ya’ ortak yakıştıranlardan.*

 

>2:253, 4:164, 7:62, 7:117, 7:143, 19:9, 21:45, 42:51<

(42:51’den bilindiği gibi, Allâhû Teâlâ’nın, hiçbir insanla konuşması olmamıştır! Sözlerle Kendisi tarafından da olsa, yine vahiyledir veya melekler aracılığıyla.)

 

>3:19, 3:83, 3:84, 3:85, 6:161, 10:105, 21:25<

>6:79, 60:4<

 

16:124 Ancak ki, kılındı Cumartesi’ler (kutsal şabat tatili), onda ihtilâf edenlerin üzerlerine ‘Yahudilere’.* Ve şüphesiz ki Rabbin, elbette hükmeder kıyâmet günü aralarında, hakkında ihtilâf ediyor oldukları şeyleri.*

>2:65, 4:154, 16:124<

>2:41, 2:89, 2:91, 2:101, 4:47, 5:48, 6:91, 9:30, 9:31, 21:50, 35:31, 46:12, 98:5<

 

16:125 ‘Yâ Muhammed!’, Davet et, Rabbinin yoluna hükümlerle ve iyi nasihatle! Ve müdâfaa et onlara, onunla ki o, iyi ‘niyetle’! Şüphesiz ki Rabbin… Ki O’dur, yolundan sapan kimseyi en iyi bilen! Ve O’dur, ‘razı olduğu yola’ yönlendirilmişleri de en iyi bilen!

 

16:126 Ve eğer cezalandıracaksanız, öyleyse cezalandırın benzeriyle, cezalandırıldığınız şeyin!* Ve eğer mutlaka sabrederseniz, elbette o, daha hayırlıdır sabredenler için.

 

>2:190, 2:191, 2:192, 2:193, 2:194, 2:256, 4:90, 4:91, 8:39, 8:58, 8:59, 8:60, 8:61, 9:12, 9:29, 9:36, 9:123, 33:60, 33:61, 60:7, 60:8, 60:9<

 

16:127 ‘Yâ Muhammed!’, Ve sabret! Senin sabrın ancak Allâh ile ‘mümkündür’! Ve hüzünlenme ‘davetine uymadıklarında’ onlara!* Ve olma daraltı içinde, kurdukları düzenler sebebiyle.

 

>5:48, 5:49, 11:12, 11:112, 11:113, 17:74, 28:87<

 

16:128 Muhakkak ki Allâh, ‘günahlardan’ korunan kimselerle beraberdir! Ve o kimseler ki, iyilik edenlerdir!