10. YÛNUS:

 

„ Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm! Bismillâhirrahmânirrahîm! “.

 

„ Sığınırım Allâh’a, taşlanmış ‘rahmetinden kovulmuş’ şeytanın ‘şerrinden’!*

 

>7:200, 15:34, 16:98<

 

Allâh’ın adıyla… Ki, sonsuz şefkatle merhamet edendir; inançlıları esirgeyen, acıyan, bahşedendir! “.*

 

>19:45, 21:42, 21:43, 39:38, 67:20, 67:28<

 

 

10:1     Elif, Lâm, Râ… Bunlar âyetleridir, kitabın ‘Levh-i Mahfûz’ (Allâh’ın ilminin, saklanmış ve korunmuş kayıt levhası);* ki, ‘âdil’ hükmedendir!

 

>6:59, 13:39, 36:12, 57:22, 85:21, 85:22<

 

Kur’ân’ın şifresi, anahtarı Hurûf-ı Mukattaa: ıkra.com

 

10:2     İnsanlar için acayip mi oldu ki, vahyetmemiz onlardan bir adama?* İnsanları uyarması ve müjdelemesi samimiyetle inanan kimseleri* ki, olduğunu onlara sadakatli mertebe, Rablerinin katında! Dediler ki, ‘hakikat bilgisini’ örtmeye şartlanmışlar: „ Doğrusu bu mutlaka apaçık sihirbazdır! “.

 

>2:253, 4:164, 7:62, 7:117, 7:143, 19:9, 21:45, 42:51<

(42:51’den bilindiği gibi, Allâhû Teâlâ’nın, hiçbir insanla konuşması olmamıştır! Sözlerle Kendisi tarafından da olsa, yine vahiyledir veya melekler aracılığıyla.)

 

>3:184, 5:70, 6:42, 14:4, 14:44, 16:36, 16:44, 17:77, 28:47<

 

10:3     Muhakkak ki Rabbiniz, Allâh’tır! Ki Zât’ı, oluşumunu yapılandırarak var etti, gökleri ve yeri altı günde! Sonra teşrif etti Arş (cennet ve cehennemi de içinde barındıran, zamansız, mekânsız, evren) üzerine. Emriyle ‘oluşan her şeyi’ düzenleyip, idare eder, yönetir! Yoktur şefaatçi O’nun izni olmadıktan sonra!* İşte budur Allâh… Rabbiniz! Öyleyse ‘hizmetle, ibadetle’ O’na kul olun!* Hâlâ hatırda tutmaz mısınız!?

 

>19:87, 21:28, 39:43, 39:44, 53:26, 78:38<

>2:21, 2:153, 2:186, 6:102, 7:55, 7:56, 7:205, 15:98, 15:99, 17:110, 20:8, 59:24, 98:5<

 

„6 gün“= 13,819 milyar yıl: ıkra.com

 

10:4     Zât’ına dır dönüşünüz topluca! Allâh’ın vaadi gerçektir! Şüphesiz ki O, ilk başlatır, örneksiz, yoktan, oluşumunu yapılandırarak var etmeyi! Sonra ‘diriltilip’ iade olunur O’na ki, karşılığını vermesi içindir, samimiyetle inanan kimselere ve gayretleri erdemlilere, hakkaniyetle. Ve o kimseler ki, ‘hakikat bilgisini’ örtmeye şartlanmışlardır; onlaradır, ‘cehennemde’ kaynar sudan içki ve elem azap,* inkâr ediyor olmaları sebebiyle.

 

10:5     O’dur ki Zât’ı, var etti güneşi bir ışık, ay’ı bir aydınlık! Ve belirledi ona ‘ay’a’, menziller ‘yörüngeler’ ki, bilmeniz için, senelerin adedini ve hesabını. Oluşumunu yapılandırarak var ettiği şeyler Allâh’ın, işte bununla, illâki hak iledir ‘gayeyledir’. Ki, ayrı ayrı açıklar âyetleri ‘hakikat bilgisini, anlaya’ bilen bir toplum için!*

 

>6:98, 7:52, 7:185, 10:101, 11:1, 18:109, 27:93, 31:27, 41:53, 51:20, 51:21, 51:22, 51:23<

 

10:6     Muhakkak ki, ihtilâfı ‘zıtlığı’ gece ve gündüzün ve oluşumunu yapılandırarak var ettiği şeyler Allâh’ın, göklerde ve yerde elbette âyetlerdir ‘alâmetlerdir, günahlardan’ korunan bir toplum için!*

 

>6:98, 7:52, 7:185, 10:101, 11:1, 18:109, 27:93, 31:27, 41:53, 51:20, 51:21, 51:22, 51:23<

 

10:7     Muhakkak o kimseler ki, ummazlar buluşmayı Bizimle; ve ‘onlar’ razılardır dünya hayatından ve tatmindir onunla. Ve o kimselerdir ki onlar, âyetlerimizden ‘hakikat bilgisine’ vurdumduymazlardır!*

 

>4:163, 4:164, 4:165, 6:130, 6:131, 6:155, 6:156, 6:157, 7:172, 7:173, 17:15, 20:134, 26:208, 28:59, 35:24, 67:8, 67:9<

 

10:8     İşte onlar ki, varacakları yer ateştir, kazanmış oldukları sebebiyle.*

 

>4:120, 17:64, 34:20, 34:21, 36:60, 36:61, 36:62, 36:63<

 

10:9     Muhakkak o kimseler ki, samimiyetle inananlardır ve gayretleri erdemliler; yönlendirir onları Rableri, inançları sebebiyle ki, akar onların altından nehirler, Naîm cennetlerinde.

 

10:10   Nidaları orada: „ Noksanlık, kusur, acizlikten ötesin Allâh’ım! “. Ve dirlik dilekleri orada: „ Selâm! “ dır. Ve sonrasında nidaları: „ Yüceltilme, övgü, Allâh’adır! Ki, Rabbidir var olan her şeyin! “.*

 

>17:44, 26:23, 26:24, 42:11, 59:22, 59:23, 59:24, 112:4<

 

10:11   Ve eğer Allâh, acele etseydi ‘hakikati örtmeye şartlanmış’ insanlara şerri ‘vermeye’ ki, acele istemelerine hayrı ‘istermişçesine’, elbette bitirilirdi vadeleri.* Artık bırakırız o kimseleri ki, ummazlar buluşmayı Bizimle; azgınlıkları içinde ki, ‘yaptıklarıyla keyiflenip’ bocalasınlar.*

 

>2:210, 5:109, 6:57, 6:58, 10:11, 10:50, 10:51, 13:6, 14:42, 15:8, 16:1, 16:33, 16:61, 17:11, 18:58, 18:59, 25:25, 25:26, 35:45, 39:69, 47:18<

>7:101, 10:11, 10:12, 39:49<

 

10:12   Ve dokunduğu zaman insana, ‘bir’ mağduriyet davet ‘dua’ etti Bize, yan gelmiş yatarken veya otururken veya ayaktayken. Ne var ki, giderdiğimizde ondan mağduriyetini, geçer gider davet ‘dua’ etmemiş gibi Bize, ona, dokunan mağduriyetten.* İşte böyle süslendi ‘cazip gösterildi’ israf ‘aşırılık’ edenlere, gayret ediyor oldukları şeyler.

 

>6:63, 6:64, 10:12, 10:22, 10:23, 16:54, 30:33, 31:32, 41:49, 41:50, 41:51<

 

10:13   Ve andolsun ki, yok ettik ‘uyarılan inkârcı’ uygarlıkları sizlerden önce de ‘günaha sebebiyet verecek işleri yapmakla, benliklerine’ zulmettiklerinde.* Ve geldi onlara elçileri, ayan beyan ‘delillerle’. Ve inançlı olmazlardı ‘öncesinden yalanladıkları şey inkâr sebebiyle’.* İşte böyle cezalandırırız, ‘günah’ suçluları toplumunu!

 

>7:4, 7:97, 7:98, 9:70, 11:100, 11:117, 15:4, 17:16, 21:6, 21:95, 36:31<

>2:6, 6:12, 6:109, 6:110, 6:111, 7:146, 8:55, 10:39, 10:40, 10:97, 17:10, 26:201, 26:202, 26:203<

 

10:14   Sonra kıldık sizleri, halefler (medeniyette yerine geçen) yeryüzünde onların ardından ki, bakmamız için nasıl gayret ediyorsunuz.

 

10:15   Ve okunduğu zaman onlara âyetlerimiz ayan beyan, dediler o kimseler ki, ummazlar buluşmayı Bizimle: „ Bundan başka bir Kur’ân getir veya değiştir onu! “. ‘Yâ Muhammed!’, De ki: „ Olmaz değiştirmem onu canımın ‘istediği’ şeyi katarak!* Ki, ancak bana vahyolunan şeye ‘İlâhî esaslara’ uyarım! Muhakkak ki ben, korkarım eğer isyan edersem Rabbime, büyük günün azabından! “.

 

>5:116, 13:38, 14:11, 39:65<

 

10:16   ‘Yâ Muhammed!’, De ki: „ Eğer dileseydi Allâh, sizlere okumazdım onu ‘Kur’ân-ı Kerîm’den’ ve anlatmazdım sizlere onu ‘hakikat bilgisini’! Oysa ki, kaldım aranızda bir ömür, ondan önce!* Hâlâ akıl etmez misiniz? “.

 

>7:157, 10:16, 29:48<

 

10:17   O hâlde kimdir daha zalim o kimseden ki, iftira etti Allâh üzerine yalanla!?* Veya yalanladı âyetlerini ‘hakikat bilgisini’. Muhakkak ki o ‘günah’ suçluları, iflâh olmazlar!

 

>2:168, 2:169, 7:33, 16:116<

 

10:18   Ve ‘hizmetle, ibadetle’ kul oluyorlar ki, Allâh’a ilişiksiz; ‘ilâhlara’!* Ki, ‘hiçbir’ zarar vermeyen şeylere onlara ve fayda sağlamayan onlara. Ve diyorlar ki: „ Şunlar şefaatçilerimizdir, Allâh’ın katında! “.* ‘Yâ Muhammed!’, De ki: „ Yoksa bildiriyor musunuz Allâh’a ki, bilemeyeceği şeyleri göklerde ve yerde!? “.* Noksanlık, kusur, acizlikten ötedir O!* Ve yücedir, ortak yakıştırdıkları şeylerden!

 

>3:151, 4:117, 6:100, 6:137, 7:33, 9:30, 10:18, 39:3, 42:21<

>19:87, 21:28, 39:43, 39:44, 53:26, 78:38<

>10:18, 17:42, 21:22, 23:91<

>6:98, 7:52, 7:185, 10:101, 11:1, 18:109, 27:93, 31:27, 41:53, 51:20, 51:21, 51:22, 51:23<

 

10:19   Ve insanlar, bir ümmetten başka değillerdi, ancak ihtilâf ettiler.* Ve olmasaydı geçmiş bir kelime ‘vadettiği kıyâmet hükmü’, Rabbinden, elbette bitirilirdi ‘vadeleri ve Allâhû Teâlâ’nın hükmü yerine getirilirdi’ aralarında ihtilâf ettikleri o şeyde.*

 

>2:41, 2:89, 2:91, 2:101, 4:47, 5:48, 6:91, 9:30, 9:31, 21:50, 35:31, 46:12, 98:5<

>7:34, 10:19, 11:110, 20:129, 41:45, 42:14<

 

10:20   Ve diyorlar ki ‘hakikati örtmeye şartlanmış kimseler’: „ İndirilseydi ya ona ‘Muhammed aleyhisselâm’a’, bir âyet ‘alâmet’ Rabbinden! “.* O hâlde ‘Yâ Muhammed!’, De ki: „ Algılanamayan ancak Allâh’ın ‘hâkimiyetindedir’!* Artık intizar edin ‘bekleyin’, doğrusu ben de sizlerle beraber intizar edenlerdenim ‘bekleyenim’! “.

 

>3:49, 4:82, 6:35, 6:37, 6:109, 7:106, 7:203, 11:12, 13:7, 13:38, 23:71, 29:51, 45:18<

>2:255, 6:59, 10:61, 20:110, 67:14<

 

10:21   ‘Yâ Muhammed!’, Ve tattırdığımız zaman insanlara ‘bir’ bahşedilme ki, onlara ‘bir’ mağduriyet dokunduğunun ardından; onların, âyetlerimiz hakkında düzen kurdukları zaman, de ki: „ Allâh, daha hızlıdır düzen kurmakta! “ (Yaptıklarının devamına müsaadesiyle, aleyhlerine oluşturur). Muhakkak ki elçilerimiz, kurduğunuz düzenleri yazıyorlar!*

 

>18:49, 22:76, 41:20, 43:80, 50:16, 50:17, 50:18, 82:10, 82:11, 82:12<

 

10:22   O’dur ki Zât’ı, seyir ettirir sizleri karada ve denizde! Hatta gemilerdeydiniz ve yüzüyorlardı onlarla ‘yolcularla’ temiz ‘hoş’ bir rüzgârla; ve ferahlandılar onunla. Geldi ona ‘gemiye’, fırtınalı bir rüzgâr ve geldi onlara dalgalar, her yerden ve zannettiler ki, kuşatılıyor olduklarını. Davet ‘dua’ ettiler Allâh’a samimiyetle, dîni ‘algılarını has kılarak’ Zât’ına ki: „ Elbet eğer kurtarırsan bizleri bundan, mutlaka şükredenlerden oluruz! “.*

 

>6:63, 6:64, 10:12, 10:22, 10:23, 16:54, 30:33, 31:32, 41:49, 41:50, 41:51<

 

10:23   Ne var ki, kurtardığında ‘Allâhû Teâlâ’ onları, o zaman amaçları yeryüzünde hak dışılıktır. Ey insanlar! Azgınlığınız, sadece benliklerinize karşıdır dünya hayatının menfaati ‘için yaptığınız’!* Sonra Bizedir dönüşünüz! Artık ‘âhirette’ bildireceğiz sizlere, gayret ediyor olduğunuz şeyleri!

 

>3:157, 10:58, 17:18, 17:19, 17:20, 57:20<

 

10:24   Ancak ki, dünya hayatının misali su gibidir ki, indirdik onu gökten. Öyle ki, karışır onunla ‘su ile’ yerin bitkileri. Yerler ‘o’ şeylerden insanlar ve hayvanlar. Hatta yeryüzü onun güzelliğini alıp ve süslendiğinde ve zannettiklerinde onun erbabı, üzerine kudretli olduklarını; geldi ona ‘ansızın’ emrimiz ‘afetimiz’, gece veya güpegündüz. Böylelikle kıldık onu hasat ‘edilmiş’ ki, sanki orada hiç sefa sürülmemiş dün.* İşte bunun gibi, ayrı ayrı açıklıyoruz âyetleri ‘alâmetleri’, inceden inceye düşünen bir toplum için!

 

>2:266, 17:92, 18:40, 18:41, 18:42, 34:9<

 

10:25   Ve Allâh, davet eder esenlik yurduna ve yönlendirir dilediği ‘rızasına uyan’ kişiyi ‘razı olduğu’ yol doğrultusuna.*

 

>2:256, 5:16, 7:178, 13:27, 16:9, 18:29, 39:41, 57:20, 64:11<

 

10:26   İyilik eden kimseleredir güzellik ve ziyadesi. Ve kaplamaz yüzlerini kara leke ve ne de acizlik.* İşte onlar, cennet sahabeleridir; onlar, orada devamlı kalıcılardır.

 

>3:106, 3:107, 7:46, 10:26, 47:30, 55:41, 75:22, 80:38, 83:24, 88:8<

 

10:27   Ve kötülük kazanan kimselerin kötülüklerinin cezası, onun ‘bir’ mislidir. Ve kaplar onları acizlik. Yoktur onlara Allâh’tan ‘gelecek azaba karşı’ kurtarıcı! Yüzleri karanlık geceden bölümlere bürünmüş gibidir.* İşte onlar, ateş sahabeleridir; onlar, orada devamlı kalıcılardır.

 

>3:106, 7:48, 10:27, 39:60, 67:27, 75:24, 80:40, 88:2<

 

10:28   Ve o gün ‘kıyâmet sonrası âhirette’,* toplatırız onları topluca, sonra deriz ki, ‘Allâhû Teâlâ’ya’ ortak yakıştıran kimselere: „ Sizler yerlerinize ve ortak yakıştırdıklarınız da! “. Artık ayırdık aralarını. Ve derler ki, ortak yakıştırdıkları: „ Sizler yalnızca bizlere ‘hizmetle, ibadetle’ kul olmuyordunuz! (Şeytana uyup, hayallerinize tapıyordunuz) “.*

 

>1:3, 7:8, 11:103, 11:104, 11:105, 14:48, 20:108, 24:25, 75:30<

>2:166, 7:53, 10:28, 10:29, 18:52, 46:6<

 

10:29   „ Artık kâfidir Allâh, her daim hazır, her şeyin iç yüzünün farkında şahittir aramızda ve aranızda. Bizler ise, ibadet ettiğinizden elbette bihaberdik! “.*

 

>2:166, 7:53, 10:28, 10:29, 46:6<

 

10:30   O vakit denenir her benlik geçmişte ‘dünyada’ yaptıklarıyla. Ve döndürülürler Allâh’a ki, sahipleri, koruyucularıdır; varlığı gerçek, sabittir! Ve ayrıldı ‘hatırdan, gönülden çıkarıldı’ onlardan, iftira etmiş oldukları şeyler ‘ilâhları’.*

 

>2:166, 7:53, 10:28, 10:29, 18:52, 46:6<

 

10:31   ‘Yâ Muhammed! Allâh’a ortak yakıştıranlara’, de ki: „ Kim sizleri rızıklandırıyor gökten ve yerden!? Veya kim, hükümdardır duyma ve görme ‘duyularına’!? Ve kim diriyi çıkarır ölüden ve ölüyü çıkarır diriden!? Ve kim emriyle ‘oluşan her şeyi’ düzenleyip, idare eder, yönetir? “. O zaman diyecekler ki: „ Allâh!.. “. O hâlde de ki: „ Hâlâ ‘günahlardan’ korunmaz mısınız!? “.

 

10:32   O hâlde işte budur Allâh… Rabbiniz! Varlığı gerçek, sabittir! Artık nedir varlığı gerçek, sabit ‘olandan’ sonrası, sapkınlıktan başka? Buna rağmen nasıl savruluyorsunuz?

 

10:33   Böylelikle gerçekleşmiştir Rabbinin kelimesi ‘vadettiği hükmü’, hak yoldan ayrılmış kimseler üzerlerine ki: „ Muhakkak ki onlar, ‘Kur’ân-ı Kerîm’in bildirdiği neticesine’ inanmazlar! “.*

 

>2:6, 6:12, 6:109, 6:110, 6:111, 7:146, 8:55, 10:39, 10:40, 10:97, 17:10, 26:201, 26:202, 26:203<

 

10:34   ‘Yâ Muhammed! Allâh’a ortak yakıştıranlara’, de ki: „ Ortaklarınızdan ‘ilâhlarınızdan’* kim ilk başlatır, örneksiz, yoktan, oluşumunu yapılandırarak var etmeyi, sonra ‘diriltip’ iade eder onu!? “. De ki: „ Allâh!.. İlk başlatır, örneksiz, yoktan, oluşumunu yapılandırarak var etmeyi, sonra ‘diriltip’ iade eder onu! “. O hâlde nasıl çevriliyorsunuz?

 

>3:151, 4:117, 6:100, 6:137, 7:33, 9:30, 10:18, 39:3, 42:21<

 

10:35   ‘Yâ Muhammed! Allâh’a ortak yakıştıranlara’, de ki: „ Ortaklarınızdan ‘ilâhlarınızdan’* kim yönlendirir, varlığı gerçek, sabit olana? “. De ki: „ Allâh!.. Yönlendirir, varlığı gerçek, sabit ‘olana’! Öyleyse varlığı gerçek, sabit ‘olan’, yönlendiren kimse mi uyulmaya haktır ‘münasiptir’, yoksa ‘o’ kimse ki, yönlendirilmedikçe yönlenemez? “. Öyleyse sizlere ne oluyor, nasıl hüküm veriyorsunuz?

 

>2:166, 7:53, 10:28, 10:29, 18:52, 46:6<

 

10:36   Ve ‘gerçekte’ uymazlar onların, birçoğu, zandan başkasına. Muhakkak ki zan, yarar sağlamaz ‘gerçeği yansıtmaz’ Hak’tan ‘inen İlâhî esaslardan yana’ bir şey. Şüphesiz ki Allâh, en iyi bilendir; ifa ettikleri şeyleri!

 

10:37   Ve değildir bu Kur’ân, uydurulmuş; ki, Allâh’a ilişiksiz!* Ve lâkin tasdikler, o kimselerin ellerindeki ‘diğer mukaddes kitapları’; ve ayrı ayrı açıklar kitabı ‘hakikat bilgisini’.* Ki, kuşku yoktur onda! ‘İndirilişi’ var olan her şeyin Rabbindendir!

 

>2:2, 2:97, 7:52, 10:37, 10:38, 16:102, 17:9, 17:105, 17:106, 18:2, 25:32, 26:192, 26:193, 26:194, 26:195, 32:2<

>6:98, 7:52, 7:185, 10:101, 11:1, 18:109, 27:93, 31:27, 41:53, 51:20, 51:21, 51:22, 51:23<

 

10:38   ‘Yâ Muhammed!’, Yoksa onu (Kur’ân-ı Kerîm), uydurdu mu diyorlar!?* De ki: „ Haydi getirin onun benzeri bir sûre!* Ve çağırın mecal edebildiğiniz kişileri de ki, Allâh’a ilişiksiz; eğer samimilerseniz! “.

 

>2:2, 2:97, 7:52, 10:37, 10:38, 16:102, 17:9, 17:105, 17:106, 18:2, 25:32, 26:192, 26:193, 26:194, 26:195, 32:2<

>2:23, 10:38, 11:13, 17:88, 52:34<

 

10:39   Yok yalanladılar ilmini kavrayamadıkları şeyi; ve onlara ‘Kur’ân-ı Kerîm’in bildirdiği’ neticesi gelmedikçe.* İşte bunun gibi yalanladılar ‘peygamberlerini’, onlardan önceki kimseler de. Haydi bak, nasıl oldu âkıbeti zalimlerin!

 

>7:53<

 

10:40   Ve onlardan kimileri inanır ona (Kur’ân-ı Kerîm) ve onlardan kimileri de inanmazlar ona!* Rabbin bilir, bozgun çıkaranları!

 

>2:6, 6:12, 6:109, 6:110, 6:111, 7:146, 8:55, 10:39, 10:40, 10:97, 17:10, 26:201, 26:202, 26:203<

 

10:41   ‘Yâ Muhammed!’, Ve eğer yalanlarlarsa seni, o hâlde de ki: „ Benim gayretim bana ve sizlerin gayretleriniz sizlere! Sizler, alâkasızsınız gayret ettiğim şeylerden ve ben de alâkasızım gayret ettiğiniz şeylerden! “.

 

10:42   ‘Yâ Muhammed!’, Ve onlardan kimileri seni dinlerler! Fakat sen mi, duyuracaksın sağırlara? (Anlamak istemedikleri için, idrak kuvveleri kilitlidir).* Ve akıl etmez olanlarsa?

 

>3:108, 6:104, 7:101, 40:35, 64:11<

 

10:43   ‘Yâ Muhammed!’, Ve onlardan kimileri sana bakarlar! Fakat sen mi, yönlendireceksin körleri? Ve görmezler ‘idrak etmek istemez’ olanlarsa?*

 

>2:171, 6:104, 7:179, 8:23, 10:100, 13:19, 17:72, 17:97, 25:44, 35:28<

 

10:44   Muhakkak ki Allâh, zulmetmez insanlara ‘hiçbir’ şeyle; ve lâkin insanlar, ‘günaha sebebiyet vererek’ benliklerine zulmederler.

 

10:45   Ve o gün ‘kıyâmet sonrası âhirette, Allâhû Teâlâ’,* toplatır onları topluca, (evrim sürecinin, Allâhû Teâlâ’nın eseri olmadığını savunanları)! Ki, gündüzden bir saatten başka kalmamışlar gibi ‘sandıkları için’. Tanışmış olacaklar aralarında.* Hüsrana uğradılar o kimseler ki, yalanladılar Allâh’a kavuşmayı. Ve değillerdi ‘Allâhû Teâlâ’nın razı olduğu yola’ yönlendirilmişler.

 

>1:3, 7:8, 11:103, 11:104, 11:105, 14:48, 20:108, 24:25, 75:30<

>7:57, 10:45, 17:52, 23:112, 23:113, 23:114, 23:115, 30:55, 30:56, 46:35, 79:46<

 

Kur’ân’da, evrim teorisi: ıkra.com

 

10:46   ‘Yâ Muhammed!’, Ve şayet gösterseydik sana, bazılarını, onlara vadettiğimiz ‘azabın’ ‘onları yok ederek’ veya ‘bundan önce’ vefat ettirsek seni, nihayet Bizedir dönüşleri! Sonra Allâh şahittir, uyguladıkları şeyler üzerinde!

 

10:47   Ve her ümmetin elçisi vardır.* Geldiği zaman elçileri, bitirildi ‘Allâhû Teâlâ’nın hükmü yerine getirildi’ aralarında hakkaniyetle (mesele kapanır, peygambere ihtiyaç kalmaz, işleri Allâhû Teâlâ’ya kalır).* Ve onlar ‘âhirette’ zulmedilmezler.*

 

>3:184, 5:70, 6:42, 14:4, 14:44, 16:36, 16:44, 17:77, 28:47<

>2:210, 5:109, 6:57, 6:58, 10:11, 10:50, 10:51, 13:6, 14:42, 15:8, 16:1, 16:33, 16:61, 17:11, 18:58, 18:59, 25:25, 25:26, 35:45, 39:69, 47:18<

>7:8, 7:9, 23:102, 23:103, 99:7, 99:8, 101:6, 101:7, 101:8, 101:9<

 

10:48   Ve ‘hakikati örtmeye şartlanmışlar’ diyorlar ki: „ Ne zamanmış bu vaat ‘kıyâmet’, eğer samimilerseniz!? “.*

 

>6:31, 6:47, 6:134, 10:53, 10:54, 20:15, 21:9, 22:7, 22:55, 29:53, 40:59, 51:14, 67:25, 67:27<

 

10:49   ‘Yâ Muhammed!’, De ki: „ Sahip değilim canıma, zararı ‘önlemeye’ ve ne de fayda ‘sağlamaya’ ki, Allâh’ın dilediği şey müstesna! “. Her ümmetin vadesi ‘ömrü’ vardır. Geldiği zaman vadeleri, ne bir saat ertelenirler ve ne de öne alınırlar.*

 

>3:145, 6:2, 7:34, 11:104, 13:38, 15:4, 15:5, 17:13, 18:49<

 

10:50   ‘Yâ Muhammed!’, De ki: „ Bakar mısınız, eğer gelse sizlere ‘ansızın’ azabı, geceleyin veya güpegündüz. Nedir ‘olmasını’ acele istedikleri ‘günah’ suçlularının, O’ndan!? “.*

 

>2:210, 5:109, 6:57, 6:58, 10:11, 10:50, 10:51, 13:6, 14:42, 15:8, 16:1, 16:33, 16:61, 17:11, 18:58, 18:59, 25:25, 25:26, 35:45, 39:69, 47:18<

 

10:51   ‘Kıyâmet’ vaki olduğu zamandan sonra mı inanacaksınız O’na; şimdi!? Ve olmasını onun, acele istiyordunuz?*

 

>6:31, 6:47, 6:134, 10:53, 10:54, 20:15, 21:9, 22:7, 22:55, 29:53, 40:59, 51:14, 67:25, 67:27<

 

10:52   Sonra denildi ki, ‘cehennemde, günaha sebebiyet verecek işleri yapmakla, benliklerine’ zulmeden kimselere: „ Tadın ‘cehennemde’, sonsuz azabı! “.* Başka ‘bir şeyle mi’ cezalandırılırsınız ki, kazandığınız şeylerden!?*

 

>2:167, 4:56, 6:30, 6:111, 7:53, 8:50, 10:52, 16:85, 39:71, 67:8, 69:25, 78:40, 89:23<

>6:130, 7:14, 7:15, 7:16, 7:17, 7:18, 7:38, 7:179, 17:63, 17:64, 17:65, 41:28<

 

10:53   ‘Yâ Muhammed!’, Ve açıklanmasını isterler senden: „ O ‘vaatler’, gerçek midir? “. De ki: „ Evet, Rabbime andolsun! Mutlaka ki o ‘vaatler’, elbette gerçek! “.* Ve değilsiniz ‘hükmün yerine getirilmesinde Allâhû Teâlâ’yı’ aciz bırakan!*

 

>6:128, 10:45, 10:53, 15:25, 51:23<

>6:31, 6:47, 6:134, 10:53, 10:54, 20:15, 21:9, 22:7, 22:55, 29:53, 40:59, 51:14, 67:25, 67:27<

 

Sûr’a üfürülme ile kıyametin başlatılması ve bu sesin çöl kumu sesine benzetilmesi: ıkra.com

 

10:54   Ve eğer olsaydı ‘günaha sebebiyet vererek’, benliklerine zulmetmiş her benliğin, yeryüzündeki şeyler, ‘kurtulmak için’ mutlaka feda ederlerdi onları. Ve sakladılar pişmanlıklarını, görünce de ‘kıyâmet gününün’ azabını. Ve bitirildi ‘Allâhû Teâlâ’nın hükmü yerine getirildi’ aralarında hakkaniyetle.* Ve onlar ‘âhirette’ zulmedilmezler.*

 

>2:210, 5:109, 6:57, 6:58, 10:11, 10:50, 10:51, 13:6, 14:42, 15:8, 16:1, 16:33, 16:61, 17:11, 18:58, 18:59, 25:25, 25:26, 35:45, 39:69, 47:18<

>7:8, 7:9, 23:102, 23:103, 99:7, 99:8, 101:6, 101:7, 101:8, 101:9<

 

10:55   Değil mi ki, muhakkak ki Allâh’ındır, ne varsa göklerde ve yerde!? Değil mi ki, muhakkak ki, Allâh’ın vaadi gerçek!? Ve lâkin onların, birçoğu bilmezler.

 

10:56   O’dur ki, hayat verir ve öldürür! Ve Zât’ına döndürüleceksiniz!

 

10:57   Ey insanlar! Gelmiştir sizlere nasihat Rabbinizden ve göğüslerdeki şeye ‘gönüllere’ şifa!* Ve yönlendirilmeye ‘vesiledir’ ve bahşedilme, bağışlanma, esirgenme, samimiyetle inananlara!

 

>10:57, 17:82<

 

10:58   ‘Yâ Muhammed!’, De ki: „ Allâh’ın lütfu ile ve bahşetmesi, bağışlaması, merhametle esirgemesi ile artık ferahlansınlar! O, ‘daha’ hayırlıdır ‘dünyada’ topladıkları şeylerden! “.*

 

>3:157, 10:58, 17:18, 17:19, 17:20, 57:20<

 

10:59   ‘Yâ Muhammed!’, De ki: „ Bakar mısınız, Allâh’ın indirdiği şeylere sizlere, rızık olarak ki, belirlediniz onlardan ‘bir kısmını’ haram ‘caiz olmaz’ ve ‘bir kısmını’ helâl ‘caiz’! “. De ki: „ Allâh, izin mi verdi sizlere? Yoksa Allâh üzerine mi iftira ediyorsunuz? “.*

 

>2:168, 2:169, 7:33, 16:116<

 

10:60   Ve zanları nedir iftira eden kimselerin ki, Allâh üzerine yalanla,* kıyâmet günü ‘hakkında’? Şüphesiz ki Allâh, elbette lütuf sahibidir insanlar üzerine! Ve lâkin onların, birçoğu şükretmezler.

 

>2:168, 2:169, 7:33, 16:116<

 

10:61   Ve bir işle meşgul olmazsın ve ondan, Kur’ân’dan bir şey okumazsın ve bir gayret etmezsiniz ki, ona daldığınız zaman üzerlerinize şahitler olmayalım!* Ve kaçmaz Rabbinden, zerre ağırlığınca ‘bir şey’, yerde ve ne de gökte!* Ve ne de daha küçüğü ve bundan daha büyüğü ki, olmasın apaçık kitapta ‘Levh-i Mahfûz’da’ (Allâh’ın ilminin, saklanmış ve korunmuş kayıt levhası)!*

 

>18:49, 22:76, 41:20, 43:80, 50:16, 50:17, 50:18, 82:10, 82:11, 82:12<

>2:255, 6:59, 10:61, 20:110, 67:14<

>6:59, 13:39, 36:12, 57:22, 85:21, 85:22<

 

10:62   Değil mi ki, muhakkak ki, Allâh’ın dostlarına ki, korku yoktur onlara ve ne de hüzünlenirler!

 

10:63   ‘Onlar’, samimiyetle inanan kimseler ve ‘günahlardan’ korunanlardır.

 

10:64   Onlaradır müjdeler, dünya hayatında ve âhirette de. Allâh’ın kelimeleri ‘hükümleri’ değişmez! İşte budur o, büyük başarı, kurtuluş.

 

10:65   ‘Yâ Muhammed!’, Ve hüzünlendirmesin seni, onların ‘iftira edenlerin’ sözleri! Şüphesiz ki, mutlak yücelik, itibar tamamen Allâh’ındır! O’dur, işitmesi devamlı ve her şeyi kapsayan, işittiğine icabet eden; en iyi bilen!

 

10:66   Değil mi ki, muhakkak ki Allâh’ındır, göklerdeki kimseler ve yeryüzündeki kimseler!?* Ve ‘gerçekte’ uymazlar davet ‘dua’ eden o kimseler ki, Allâh’a ilişiksizdirler; ortaklara ‘ilâhlara’; ki, ancak zanna uyarlar!* Ve olsa olsa ancak ‘gelişigüzel’ serpiştirirler.

 

>2:255, 3:83, 6:59, 13:15, 16:49, 17:44, 22:18, 67:14<

>3:151, 4:117, 6:100, 6:137, 7:33, 9:30, 10:18, 39:3, 42:21<

 

10:67   O’dur ki Zât’ı, var etti sizlere geceyi, onda sükûnet için ve gündüzü görmeye! Muhakkak ki işte bu, elbette âyetlerdir ‘alâmetlerdir’, işiten bir toplum için!*

 

>6:98, 7:52, 7:185, 10:101, 11:1, 18:109, 27:93, 31:27, 41:53, 51:20, 51:21, 51:22, 51:23<

 

10:68   ‘Hakikati örtenler’, derler ki: „ Edindi Allâh, ‘bir’ evlât! “. Noksanlık, kusur, acizlikten ötedir O!* O’dur, hiçbir şeye muhtaç olmayan, müstağni! Zât’ının dır, ne varsa göklerde ve ne varsa yerde! Yanınızda buna ait bir salahiyet ‘yok’ ise, ‘yoksa’ söylüyorsunuz musunuz, Allâh üzerine bilmediğiniz şeyleri!?*

 

>2:116, 10:68, 18:4, 19:88, 19:89, 19:90, 19:91, 19:92<

>2:168, 2:169, 7:33, 16:116<

 

10:69   ‘Yâ Muhammed!’, De ki: „ Muhakkak ki iftira eden kimseler ki, Allâh üzerine yalanla,* iflâh olmazlar! “.

 

>2:168, 2:169, 7:33, 16:116<

 

10:70   ‘Onlaradır’ menfaatlendirilme dünyada.* Sonra Bizedir dönüşleri! Sonra da tattıracağız onlara ‘cehennemde’ şiddetli azabı,* inkâr ediyor olmaları sebebiyle.

 

>3:157, 10:58, 17:18, 17:19, 17:20, 57:20<

>2:167, 4:56, 6:30, 6:111, 7:53, 8:50, 10:52, 16:85, 39:71, 67:8, 69:25, 78:40, 89:23<

 

10:71   ‘Yâ Muhammed!’, Ve oku onlara, havadisini Nûh’un! Demişti ki, halkına: „ Ey halkım! Eğer ‘gözünüze’ büyüyorsa konumum ve hatırlatmam âyetlerini ‘hakikat bilgisini’ Allâh’ın, ki, artık Allâh’a itimat ettim; haydi toplanın emriniz ‘hükmünüz’ ve ortaklarınızla! Sonra olmasın emriniz ‘hükmünüz’ üzerlerinize ukde! Sonra da uygulayın bana ve göz ‘bile’ açtırmaksızın! “.

 

10:72   „ Buna rağmen eğer ‘hakikat bilgisinden’ dönerseniz ‘kendinizedir’! Oysa ki, sual etmedim sizlerden ‘tebliğime’ bir ücret! Varsa da ücretim, ancak üzerinedir Allâh’ın. Ve emrolundum ki, Müslüman (Allâhû Teâlâ’ya teslimiyeti benimseyen) olmamla! “.

 

10:73   Ne var ki, yalanladılar onu ‘Nûh aleyhisselâm’ı’. Bunun üzerine kurtardık onu ve beraberindeki gemilerdeki kimseleri.* Ve kıldık onları, halefler (medeniyette yerine geçen). Ve ‘suda’ boğduk o kimseleri ki, yalanladılar âyetlerimizi ‘hakikat bilgisini’. Haydi bak, nasıl oldu âkıbeti uyarılanların!

 

>10:103, 21:88, 30:47, 40:51<

 

10:74   Sonra çıkardık ardından, ‘nice’ elçileri halkına.* Öyle ki, getirdiler onlara, ayan beyan ‘deliller’. Ne var ki, inançlı olmazlardı onu, öncesinden yalanladıkları şey ‘inkâr’ sebebiyle.* İşte böyle mühürleriz kalplerinin üzerini, aşırılık edenlerin (anlamak istemedikleri için, idrak kuvveleri kilitlidir)!*

 

>3:184, 5:70, 6:42, 14:4, 14:44, 16:36, 16:44, 17:77, 28:47<

>2:6, 6:12, 6:109, 6:110, 6:111, 7:146, 8:55, 10:39, 10:40, 10:97, 17:10, 26:201, 26:202, 26:203<

>3:108, 6:104, 7:101, 40:35, 64:11<

 

10:75   Sonra çıkardık onların ardından, Mûsâ ve Hârûn’u Firavuna ve ‘halkından’ seçkinlerine, âyetlerimizle ‘alâmetlerimizle’.* Fakat büyüklendiler ve oldular ‘günah’ suçluları toplumu.

 

>2:60, 4:154, 4:164, 7:107, 7:108, 7:117, 7:133, 7:160, 20:18, 20:19, 20:20, 20:21, 20:22, 20:77, 26:32, 26:33, 26:63, 27:10, 27:12, 28:31<

 

10:76   Ne var ki, geldiğinde onlara nezdimizden gerçek, dediler ki: „ Mutlaka bu elbet apaçık sihirdir ‘dalaveredir’! “.

 

10:77   Dedi ki, Mûsâ: „ ‘Hep böyle’ mi dersiniz ‘her’ gerçek geldiğinde sizlere ki: „bu bir sihir mi“? “. Ve ‘oysa ki’, sihirbazlar iflâh olmazlar!

 

10:78   Dediler ki, ‘Firavun ve halkından seçkinler’: „ Gelmen bizlere, çevirmek için mi bizleri, atalarımızı üzerinde bulduğumuz ‘onlardan gördüğümüz’ şeyden? Ve sizlerin olsun yeryüzünde büyüklük!? Ve ikinize de inanacak değiliz! “.

 

10:79   Ve dedi ki, Firavun: „ Getirin bana hepsini, en bilgili sihirbazların! “.

 

10:80   Artık geldiğinde sihirbazlar, dedi ki onlara, Mûsâ: „ Sizler atacağınız şeyleri ‘ortaya’ atın! “.

 

10:81   Nihayet ‘yere’ attıklarında, Mûsâ dedi ki: „ Getirdiğiniz şey sihirdir ki, mutlaka Allâh, onu geçersizleştirecektir! “. Muhakkak ki Allâh, ‘gidişatı’ düzeltmez bozgun çıkaranların gayretinde!

 

10:82   Ve Allâh, gerçekleştirecektir hakkı ‘İslâm’ı’ (Allâhû Teâlâ’ya teslimiyet) kelimeleriyle ‘hükümleriyle’!* Ve ‘günah’ suçluları ‘bundan’ hoşlanmasalar da.

 

>8:8, 9:32, 9:33, 10:82, 17:81, 40:14, 61:8, 61:9<

 

10:83   Ne var ki, inanmadı Mûsâ’ya, halkından ‘yeni bir’ soy dışında. Ki, korkusu üzerine Firavundan ve ‘halkının’ seçkinlerinden, onları fitneye ‘zarara’ düşürmesinden. Ve muhakkak ki Firavun, yeryüzünde üstündü. Ve muhakkak ki o, israf ‘aşırılık’ edenlerdendi.

 

10:84   Ve dedi ki, Mûsâ: „ Ey halkım! Eğer ki, inandıysanız Allâh’a, artık Zât’ına itimat edin, eğer Müslümanlarsanız (Allâhû Teâlâ’ya teslimiyeti benimseyen)! “.

 

10:85   O zaman ‘halkı’ dediler ki: „ Allâh’a itimat ettik! Rabbimiz… Kılma bizleri, zalim topluma sınanma ‘vesilesi’! “.

 

10:86   „ Ve kurtar bizleri, bahşedip, merhametin esirgemen ile inkârcı toplumundan! “.

 

10:87   Ve vahyettik ki* Mûsâ’ya ve ağabeyine: „ Halkınız için konaklayın Mısır’a evlere; ve kılın evlerinizi kıble! Ve uygulayın ‘titizlikle, gereğince’ ibadeti! Ve samimiyetle inananları ‘cennetle’ müjdele! “.

 

>2:253, 4:164, 7:62, 7:117, 7:143, 19:9, 21:45, 42:51<

(42:51’den bilindiği gibi, Allâhû Teâlâ’nın, hiçbir insanla konuşması olmamıştır! Sözlerle Kendisi tarafından da olsa, yine vahiyledir veya melekler aracılığıyla.)

 

Âdem aleyhisselâm’dan beri Allâhû Teâlâ’nın inananlara emri: ıkra.com

 

10:88   Ve dedi ki, Mûsâ: „ Rabbimiz… Muhakkak ki, Sen verdin, Firavun ve ‘halkından’ seçkinlerine süs ‘ihtişam’ ve mallar, dünya hayatında! Rabbimiz… Şaşırtsın onları ‘o ihtişam’, Senin yolundan!* Rabbimiz… Mahvet onların mallarını ve pekiştir kalplerinin üzerini!* Artık inanmazlar, elem azabı görene kadar! “.*

 

>5:25, 6:34, 7:89, 10:88, 12:110, 14:15, 71:24<

>3:108, 6:104, 7:101, 40:35, 64:11<

>2:6, 6:12, 6:109, 6:110, 6:111, 7:146, 8:55, 10:39, 10:40, 10:97, 17:10, 26:201, 26:202, 26:203<

 

10:89   ‘Allâhû Teâlâ, vahiyle’ dedi ki*: „ Davetinize ‘duanıza’ icabet edildi! Artık istikamette ‘dürüst’ olun! Ve uymayın Benden ‘uzaklaştıran, anlamak istemeyen’ bilmeyen o kimselerin yoluna! “.

 

>2:253, 4:164, 7:62, 7:117, 7:143, 19:9, 21:45, 42:51<

(42:51’den bilindiği gibi, Allâhû Teâlâ’nın, hiçbir insanla konuşması olmamıştır! Sözlerle Kendisi tarafından da olsa, yine vahiyledir veya melekler aracılığıyla.)

 

10:90   Ve geçirdik İsrâîloğullarını denizden. Hemen peşlerine düştü Firavun ve onun ordusu azgınca ve düşmanca. ‘Suyun’ onu boğacağı zaman dedi ki: „ İnandım muhakkak olduğuna O’nun, ki, ilâh olamaz başka, İsrâîloğullarının inandığından! Ve ben de Müslümanlardanım (Allâhû Teâlâ’ya teslimiyeti benimseyen)! “.

 

10:91   ‘Allâhû Teâlâ’: „ Şimdi oldun! ‘Öyle mi’? Ve sen, öncesinde isyan etmiştin. Ve sen, bozgun çıkaranlardandın! “.*

 

>2:253, 4:164, 7:62, 7:117, 7:143, 19:9, 21:45, 42:51<

(42:51’den bilindiği gibi, Allâhû Teâlâ’nın, hiçbir insanla konuşması olmamıştır! Sözlerle Kendisi tarafından da olsa, yine vahiyledir veya melekler aracılığıyla.)

 

10:92   „ Öyleyse bugün kurtaracağız seni ‘cansız’ bedeninle ki, olman için ‘gelecek olan’ arkandaki kişiler için âyet ‘ibret’! “. Ve muhakkak ki, insanlardan birçoğu âyetlerimizden ‘hakikat bilgisine’ elbette vurdumduymazlardır!*

 

>4:163, 4:164, 4:165, 6:130, 6:131, 6:155, 6:156, 6:157, 7:172, 7:173, 17:15, 20:134, 26:208, 28:59, 35:24, 67:8, 67:9<

 

10:93   Ve andolsun ki, konakladık İsrâîloğullarını sadakatli bir konaklamaya. Ve rızıklandırdık onları, temizinden. Oysa ki, ihtilâf etmediler gelinceye kadar onlara ‘hakikat bilgisi’ ilmi. Muhakkak ki Rabbin, değerlendirir kıyâmet günü aralarında, hakkında ihtilâf ediyor oldukları şeyleri.*

 

>2:41, 2:89, 2:91, 2:101, 4:47, 5:48, 6:91, 9:30, 9:31, 21:50, 35:31, 46:12, 98:5<

 

10:94   ‘Yâ Muhammed!’, Buna rağmen eğer şüphede olursan, sana indirdiğimiz şeyden ‘vahyedilen havadislerden’, öyleyse ‘istersen’ sor senden önceki okuyan kimselere kitabı ‘bu bilgileri içeren hakikat bilgisini’! Andolsun ki, geldi sana, hak ‘İlâhî esaslar’, Rabbinden!* O hâlde ‘ne yapsan da inanmazlar’;* olma kuruntu edenlerden!

 

>8:8, 9:32, 9:33, 10:82, 17:81, 40:14, 61:8, 61:9<

>2:256, 4:170, 6:104, 7:146, 10:108, 11:120, 17:107, 18:29, 39:41, 90:10<

 

10:95   ‘Yâ Muhammed!’, Ve ‘ne yapsan da inanmazlar’;* olma o kimselerden ‘yana’ ki, yalanladılar âyetlerini ‘hakikat bilgisini’ Allâh’ın! O hâlde olursun hüsrana uğrayanlardan!

 

>2:6, 2:118, 4:153, 6:109, 6:110, 6:111, 7:146, 8:55, 10:96, 10:97, 12:103, 26:4, 26:201, 28:56, 30:58, 34:31, 39:49, 45:23, 74:52<

 

10:96   Muhakkak o kimseler ki, gerçekleşmiştir üzerlerine Rabbinin: „ İnanmazlar! “ kelimesi ‘vadettiği hükmü’!

 

10:97   Ve eğer gelse de onlara tüm âyetler ‘alâmetler’ ‘inanmazlar’, elem azabı görene kadar!*

 

>2:6, 6:12, 6:109, 6:110, 6:111, 7:146, 8:55, 10:39, 10:40, 10:97, 17:10, 26:201, 26:202, 26:203<

 

10:98   Oysa ki, olmaz mı bir şehir ‘halkı ki, azabımız gelmeden’ inanan, böylelikle inançları ona fayda sağlayan; Yûnus’un halkı dışında? Ki, samimiyetle inandıklarında, giderdik onlardan dünya hayatında rüsva’lık azabını ve menfaatlendirdik onları, belli bir süre. (Yûnus aleyhisselâm’ın halkını)

 

10:99   Ve eğer dileseydi Rabbin, ‘insanı tercihsiz kılmayı’, elbette inanırlardı yeryüzündeki kimselerin her biri onların, topluca. Buna rağmen sen, insanları zorlayacak mısın, samimiyetle inananlar oluncaya kadar?*

 

>2:256, 5:16, 7:178, 13:27, 16:9, 18:29, 39:41, 57:20, 64:11<

 

10:100 Ve olmaz bir benliğin inanması, Allâh’ın izni olmaksızın! Ve kılar ‘Allâhû Teâlâ’, murdarlığı akıl etmeyen ‘müstahik’ kimselerin üzerlerine.*

 

>4:48, 6:88, 7:146, 8:23, 8:51, 9:80, 16:107, 16:108, 40:12, 47:28<

 

10:101 ‘Yâ Muhammed!’, De ki: „ Bakın, neler var göklerde ve yeryüzünde! “.* Ve yarar sağlamaz âyetler ‘alâmetler’ ve uyarılar, inanmayan topluma!

 

>6:98, 7:52, 7:185, 10:101, 11:1, 18:109, 27:93, 31:27, 41:53, 51:20, 51:21, 51:22, 51:23<

 

10:102 Artık ‘hakikati örtmeye şartlanmışlar’ intizar mı ederler ‘beklerler’? İllâki benzerini mi ‘o’ günlerin, onlardan önceki geçmiş kimselerin ‘başlarına gelenin’!? ‘Yâ Muhammed!’, De ki: „ Artık intizar edin ‘bekleyin’, doğrusu ben de sizlerle beraber intizar edenlerdenim ‘bekleyenim’! “.

 

10:103 Sonra kurtarırız elçilerimizi ve samimiyetle inanan kimseleri. İşte bunun gibi, üzerimize taahhüttür samimiyetle inananları kurtarmamız.*

 

>10:103, 21:88, 30:47, 39:61, 40:51<

 

10:104 ‘Yâ Muhammed!’, De ki: „ Ey insanlar! Eğer şüphedeyseniz dînimden, ancak ‘bilin ki, hizmetle, ibadetle’ kul olmam ki, Allâh’a ilişiksizdirler; kul olduğunuz kimselere ‘kutsallaştırılan zât’a, puta’!* Ve lâkin ‘yalnızca’ sizleri vefat ettiren Allâh’a ‘hizmetle, ibadetle’ kul olurum!* Ve emrolundum ki, samimiyetle inananlardan olmamla! “.

 

>3:151, 4:117, 6:100, 6:137, 7:33, 9:30, 10:18, 39:3, 42:21<

>2:21, 2:153, 2:186, 6:102, 7:55, 7:56, 7:205, 15:98, 15:99, 17:110, 20:8, 59:24, 98:5<

 

10:105 ‘Yâ Muhammed!’, Ve uygula, yönelt yüzünü ‘benliğini’, Hanif (yegâne İlâh’a inanan) dîne ‘İslâm inancı paylaşanların dînine’!* Ve ‘ne yapsan da inanmazlar’,* olma ‘Allâhû Teâlâ’ya’ ortak yakıştıranlardan ‘yana’!

 

>3:19, 3:83, 3:84, 3:85, 6:161, 10:105, 21:25<

>2:6, 2:118, 4:153, 6:109, 6:110, 6:111, 7:146, 8:55, 10:96, 10:97, 12:103, 26:4, 26:201, 28:56, 30:58, 34:31, 39:49, 45:23, 74:52<

 

10:106 ‘Yâ Muhammed!’, Ve davet ‘dua’ etme ‘kutsallaştırılan her türlü zât’a, puta’ ki, Allâh’a ilişiksizdirler; sana fayda sağlamayan ve sana zarar vermeyen şeylere!* Buna rağmen eğer ifa edersen, doğrusu o zaman ‘günaha sebebiyet vererek’ elbette zalimlerdensindir!

 

>3:151, 4:117, 6:100, 6:137, 7:33, 9:30, 10:18, 39:3, 42:21<

 

10:107 Ve eğer dokundurursa sana Allâh ‘bir’ zarar, artık yoktur giderecek onu, O’ndan başka! Ve eğer muradı sana, ‘bir’ hayırsa, o hâlde yoktur reddedecek lütfunu!* Ki, isabet ettirir onu, kullarından dilediği ‘rızasına uyan’ kişiye.* Ve O’dur, fazlalığına bakmaksızın günahları örten, bağışlayan; inançlıları esirgeyen, acıyan, bahşeden!

 

>11:52, 13:12, 13:13, 13:26, 17:30, 24:43, 28:82, 71:11, 71:12<

>2:256, 5:16, 7:178, 13:27, 16:9, 18:29, 39:41, 57:20, 64:11<

 

10:108 ‘Yâ Muhammed!’, De ki: „ Ey insanlar! Gelmiştir sizlere, hak ‘İlâhî esaslar’, Rabbinizden!* Nihayet kim, ‘Allâhû Teâlâ’nın razı olduğu yola’ yönelmişse, o hâlde ancak benliği için yönelmiştir. Ve kim saptıysa, o hâlde ancak ‘sorumluluğu kendi’ üzerine sapmıştır.* Ve değilim üzerlerinize himayeci! “.*

 

>8:8, 9:32, 9:33, 10:82, 17:81, 40:14, 61:8, 61:9<

>2:256, 4:170, 6:104, 7:146, 10:108, 11:120, 17:107, 18:29, 39:41, 90:10<

>6:66, 6:104, 6:107, 7:2, 10:108, 11:120, 20:100, 20:124, 39:41, 90:10<

 

10:109 ‘Yâ Muhammed!’, Ve uy, ‘ancak’ sana vahyolunan şeye ‘İlâhî esaslara’! Ve sabret Allâh hükmedinceye kadar! Ve O’dur, âdil, hakkı yerine getiren, adaletle hükmedenlerin en hayırlısı!