1. FÂTİHA:

 

„ Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm! Bismillâhirrahmânirrahîm! “.

 

„ Sığınırım Allâh’a, taşlanmış ‘rahmetinden kovulmuş’ şeytanın ‘şerrinden’! “. >7:200, 15:34, 16:98<

„ Allâh’ın adıyla… Ki, sonsuz şefkatle merhamet edendir; inançlıları esirgeyen, acıyan, bahşedendir! “.

 

 

1:1          Yüceltilme, övgü, Allâh’adır ki, Rabbidir var olan her şeyin! >17:44, 59:22, 59:24<

 

1:2          Sonsuz şefkatle merhamet edendir; inançlıları esirgeyen, acıyan, bahşedendir!

 

1:3          Hükümranıdır; dîn ‘İlâhi esaslar’ gününün! >11:103, 11:105, 14:48, 82:19<

 

1:4          „ ‘Rabbimiz’, Yalnızca Sana, ‘hizmetle, ibadetle’ kulluk ederiz! Ve yalnızca Senden, ‘idrak etmek için ve zorluklara karşı’ medet umarız! “ >1:4, 2:21, 2:153, 2:186, 6:102, 17:110, 98:5<

 

1:5          „ Yönlendir bizleri, ‘razı olduğun’ yol doğrultusunda! “ >5:16, 7:178, 13:27, 16:9, 39:41,         57:20, 64:11<

 

1:6          „ Yol ki, üzerlerine iyi hâl verdiğin kimseleredir! Üzerlerine hiddetlenilmemişlerdir ve sapmamışlardır. >4:69, 2:90, 5:77< ‘Kabul eyle; âmin’! “